حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه نوآوری در عرصه سیاست و حکومت
دانلود پروژه نوآوری در عرصه سیاست و حکومت

دانلود پروژه نوآوری در عرصه سیاست و حکومت

نوآوری در عرصه سیاست و حکومت

فهرست مطالب

نوآوری در عرصه سیاست و حکومت ۱
مقدمه ۵
نوآوری در عرصه سیاست و حکومت ۸
انسان، موجود منحصر بفرد ۱۱
شکوفایی افراد در جامعه ۱۲
بکارگیری همه قوا و ظرفیتها ۱۲
۱ – نوآوری بنیادی ۱۵
۲ – نوآوری مبتنی بر توسعه عملکرد محصول ۱۵
۳ – نوآوری مبتنی بر ساختار فناوری ۱۶
۴ – نوآوری در زمینه نام محصول و شهرت آن برچسب کالا ۱۶
۵ – نوآوری در فرایند ۱۷
۶ – نوآوری در طراحی ۱۷
۷ – نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی ۱۸
۸ – نوآوری در ارائه خدمات ۱۸
۹ – نوآوری در بسته بندی ۱۹
بایسته‏های شکوفایی و نوآوری ۱۹
مقدمه : ۲۱
خلاقیت یا creativity ۲۳
نوآوری innovation ۲۴
۱- سلامت فکر و روان: ۲۵
۲- انعطاف پذیری: ۲۶
۳-ابتکار: ۲۶
۵-استقلال رای و داوری: ۲۷
۶-تمرکز نیروی ذهنی بر والاترین هدفی که دارند ۲۷
۱٫ مقدمه ۲۸
۲٫ جنبش مدیریت خلاقیت ۲۹
۵- شبکه خلاقیت ۳۲
۷- حلقه های باقیمانده این زنجیره ۳۳
۱۰- نتیجه گیری وتوصیه ۳۴
زندگی اجتماعی از نظر قرآن ۴۰
حل اختلاف غایت و فایده بعثت ۴۵
شکوفایی جامعه در پرتو دعوت ۴۶
علوم قرآنی، معرفت، محمد هادی؛ صفحه: ۱ ۵۱
عنوان مقاله: مفاهیم و مبانی خلاقیت و نوآوری ۵۶
مقدمه ۵۷
۲- تعریف خلاقیت ۵۷
۴- ویژگیهای افراد اخلاق ۶۱
۹-۳- گردش تخیلی ۶۶
منابع و مراجع ۶۷
الف – تقویت عناصر انگیزشی خلاقیت ۷۲
ب – تقویت عناصر شخصیتی خلاقیت ۷۵
۲- پذیرش خطر و کسب تجربه ۷۷
سایر روش¬های پرورش خلاقیت ۷۹
الف – خلاقیت تجسمی ۷۹
ج – خلاقیت موسیقیایی ۸۱
منابع: ۸۲
مقدمه: ۸۴
انواع پروژه های مدیریت دانش ۹۱
۲- زیربنای فنی و سازمانی ۹۲
۳- ساختار استاندارد و قابل انعطاف ۹۳
۸- حمایت مدیریت ارشد ۹۴
مدل پیشنهادی ۹۶
نتیجه گیری ۹۷
مقدمه ۹۸
تکنیک های خلاقیت و نوآوری ۱۰۲
شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری ۱۰۳
منابع و ماخذ ۱۰۶
گام سوم – حق انتخاب و تصمیم گیری ۱۱۲
مروری برادبیات تحقیق ۱۲۵
انواع نوآوری ۱۲۶
الگوهای تکامل فرایند نوآوری تکنولوژیک ۱۲۷
مدل فشار علم ۱۲۷
سوالات تحقیق ۱۳۱
منابع ومآخذ: ۱۳۳
تعریف خلاقیت و مؤلفه های آن ۱۳۶
ویژگیهای خلاقیت ۱۳۸
بهره وری در سازمان و توسعه نیروی انسانی ۱۴۱
آموزش و پرورش عمومی خلاقیت و نو آوری ۱۴۳
منابع و ماٌخذ فارسی ۱۴۹
منابع ۱۵۴
مقدمه ۱۵۵
تعریف خلاقیت ۱۵۶
ویژگیهای ‏تفکر ‏در چهار ربع مغز ۱۵۶
نتیجه‏گیری ۱۶۴
منابع ۱۶۴
ویژگیها ۱۶۵
نتیجه گیری ۱۶۸
منابع ۱۶۸
ضرورت مهندسی مجدد ۱۷۹
۲٫ جنبش مدیریت خلاقیت ۱۸۳
۱۰- نتیجه گیری وتوصیه ۱۸۸
مقدمه: ۱۹۰
خلاقیت ۱۹۱
مروری بر ادبیات پژوهش ۱۹۲
کلمات کلیدی: ۲۱۱
ویژه نامه شهید آیت الله صدر ۲۲۳
۷٫ توحید و گذر گاه تاریخ ۲۳۷
آفت‏های اصلاح و نوآوری در فرهنگ عامیانه ۲۵۱
نوآوری و نهاد آموزش ۲۵۴
مقدمه
نوآوری و اصلاح از موضوعات بسیار قدیمی و تاریخی است . آن قدر قدیمی که دیگر چیزی از «نو» بودن نوآوری نمانده! ولی برای بعضی گروه‏ها ، این سوژه ، همیشه نو است و تازگی دارد . بعضی‏ها که اصلاً نان شبشان به این نوآوری و اصلاح بند است . اگر این سوژه را گِل بگیرند ، آنها هم گرسنه می‏مانند . (یکی‏اش خودِ ما) .
بعضی‏ها با نوآوری و اصلاح ، پول پارو می‏کنند . بعضی‏ها هم با این دو موضوع ، سرِ دیگران را شیره می‏مالند . ظاهرا تنها کاری که با این سوژه‏ها نمی‏شود ، خدمت به بشریّت است که البته ، آن هم خیلی مهم نیست .
در این‏جا می‏خواهیم ، نوآوری و اصلاح را از چند دیدگاه مورد بررسی قرار دهیم . باشد که فرا راه آیندگان گردد و آیندگان محترم اگر فاتحه برایمان نخواندند ، حداقل فحش‏های سه متری هم نثار روحمان نکنند .
نوآوری و اصلاح از دیدگاه سیاستمداران
سیاستمداران ، آدم‏های خیلی پیچیده‏ای هستند . اصلاً همین سیاستمداران بودند که قضیه نوآوری و اصلاح را مطرح کردند . منتها ما هنوز نفهمیده‏ایم که این نوآوری و اصلاح که می‏گویند ، به نفع خودشان است یا به نفع ملّت؟! مثلاً اسرائیل ، قضیه اصلاح در روابط یهود و عرب را مطرح می‏کند . معلوم نیست این به نفع اعراب است ، ـ که بتوانند بدون هیچ مشکل و هیچ جنگی خواسته‏های خود را بیان کنند ـ یا بیشتر به نفع یهود است که این طوری بتواند سرِ اعراب را چند مدتی بیشتر شیره بمالد و در خاورمیانه جولان دهد . من فکر می‏کنم ، این قضیه اصلاح میان این دو گروه ، بیشتر به نفع وزرای خارجه کشورهای گوناگون باشد ؛ چون از وقتی که این قضیه مطرح شده ، سفرهای خارجی این وزرا چند برابر شده! به این گفتگو ، که بین وزیر امور خارجه کشور × با رئیس جمهورش رد و بدل شده دقّت فرمایید :
ـ خب ، دیگر قربان! اگر با بنده امری ندارید ، بروم چمدان‏هایم را ببندم .
ـ به سلامتی کجا؟
ـ قربان! این قضیه اصلاح میان اعراب و اسرائیل ، خیلی حاد شده؛ می‏خواهم یک تُک پا بروم امریکا ، مذاکره‏ای کنم و برگردم .
ـ شما که یک پایت امریکاست و یک پایت تو کشور خودمان ، دیگر وقتی می‏آیی به کشور خودت ، چمدان‏هایت را باز نکن ، تا هر شب مجبور شوی دوباره آنها را ببندی!
ـ قربان! نمی‏شود . شما که غریبه نیستید؛ من یک زیر شلواری بیشتر ندارم . اگر این‏جا چمدانم را باز نکنم ، نمی‏توانم از زیر شلواری استفاده کنم .
ـ ببینم مگر تو هفته پیش امریکا نبودی؟ خوب ، همان موقع مذاکره‏هایت را می‏کردی!
ـ چرا ، قربان ! بودم؛ اما ، این دفعه ، می‏خواهم خانمم را هم همراه خودم ببرم . آخر می‏دانید! وزیر امور خارجه امریکا زن است . خوب نیست من با او دهن به دهن شوم . برایم حرف در می‏آورند . مخصوصا که مجرّد است و بی‏حیا! خیلی هم آتش‏پاره‏است . خانمم را ببرم بهتر است . بالاخره زن‏ها حرف همدیگر را بهتر می‏فهمند .
ـ گفتی وزیر امور خارجه امریکا زن است؟ ببینم ، مگر وزیر خارجه‏اش ، نلسون ماندلا نبود؟
ـ نه قربان ، اشتباه نکنید! نلسون ماندلا ، یکی از کودتاگران پاکستان بود که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ سرنگون شد .
ـ عجب! حالا این خانم که گفتی ، بَر و رویش چه طور است؟
* * *
از اینجا به بعد ، چون مسئله ، خارج از بحث ماست ، به حرف‏های وزیر امورخارجه و رئیس جمهور محترم گوش نمی‏دهیم .
نوآوری و اصلاح از دیدگاه تحجّر طالبانی
ـ اصولاً هر گونه نوآوری و اصلاحی ، دست بردن در امر آفرینش است و گناهی عظیم به شمار می‏رود . باید توجّه داشت که هر نوع دستگاهی که نوآوری و اصلاح را سبب گردد ، از آلات کُفر محسوب می‏شود و استفاده از آنها از اعظم گناهان است ، مخصوصاً آلات جدید اصلاح ، مثلاً : تیغ ژیلت و ماشین موزر .
ـ آقا جان ! چرا تا حرف اصلاح می‏آید ، شما به یاد ریشتان می‏افتید؟ منظور ما از اصلاح ، یعنی نوآوری در امور اجتماعی ، فرهنگی و علمی .
ـ آقا جان! اجازه بدهید صحبت‏های بنده خاتمه پیدا کند ، بعد شما با پای برهنه ، وسط حرف بنده ، اسکی بروید . اتفاقا ، منظور بنده هم ، همان امور اجتماعی ، فرهنگی و علمی بود . کسی که ریشش را بزند ، نمی‏تواند در اجتماع ظاهر شود؛ لذا فرهنگش می‏آید پایین و علمش . . .
ـ آقای محترم! چرا پرت و پلا می‏گویی؟ اصلاً حالا که شما این قدر به ریش حساسیت دارید ، موضوع بحث را عوض می‏کنیم تا مسئله ریش حذف شود .
نظر شما راجع به نوآوری و اصلاح در امور زنان چیست؟
ـ چی؟! نفهمیدم؟ صحبت‏های ناموسی می‏کنی؟ مگر خودت والده و همشیره نداری؟ شما باید بدانید که زن از الطاف خفیّه الهی است . الطاف خفیّه ، همیشه باید در خفا بماند .
ـ یعنی هیچ اصلاحی در مسائل بانوان نباید انجام شود؟!
ـ اصلاح که چرا! باید باشد . مثلاً ما قبلاً اجازه نمی‏دادیم زنانمان از خانه بیایند بیرون ، اما حالا هم اجازه نمی‏دهیم بیایند بیرون .
ـ این دیگر چه جور اصلاحی است؟
ـ خُب ، آن وقت‏ها با خشونت جلویشان را می‏گرفتیم ، حالا با مهرورزی ! قبلاً وقتی زنانمان می‏خواستند با نامحرم صحبت کنند ، زیر زبانشان سنگ می‏گذاشتند ، اما الآن می‏توانند طلا و جواهرات هم بگذارند . اینها همه به خاطر این است که زنان ما حفظ شوند .
ـ شما که این قدر به فکر حفظ شأن و منزلت زنان هستید ، پس این حرم‏سرا چیست که برای خودتان راه انداختید؟
ـ اتفاقا حرم‏سرای ما ، حافظ تمام زنان است .
ـ حالا این قدر هم فمینیست نباشید . کمی هم جنبه مردسالاری خود را حفظ کنید!
نوآوری و اصلاح از دیدگاه روشن‏فکر لیبرال وابسته سکولار
البته نوآوری و اصلاح در هر امری ، لازم و ضروری به نظر می‏رسد . نوآوری و اصلاح باید ریشه‏ای انجام شود و از پرداختن به امور سطحی باید خودداری نمود . از این امور ریشه‏ای و کلان ، می‏توان به اصلاحات در مدل مو ، پروتز دندان ، عمل جراحی بر روی بینی ، پاشنه کفش بانوان ، ژل و ریمل ، و انجام دادن مصاحبه با رادیوهای غربی اشاره کرد . مسائل سطحی ، مثل : دین ، اجتماع و فرهنگ ، باید بماند برای دور بعدیِ نوآوری و اصلاح .
نوآوری و اصلاح از دیدگاه یک کارشناس برجسته
با تشکر از این که بنده را برجسته اعلام کردید . بنده از وقتی که وارد کار اصلاحات شدم ، با انواع اصلاحات ، رو به رو بودم و در هر نوعی با جریانات مختلف سر و کار داشته‏ام . اصلاحات ، هر گونه که انجام شود ، موقّتی بود . بعد از مدّتی باید اصلاحات دیگری انجام شود . متأسّفانه ، افراد ناکارآمدی ، خود را کارشناس اصلاحات می‏دانند ، که با توجّه به تخصّص و تبحّری که برای این مسئله لازم است ، ناکارآمدیِ این گونه افرادِ فرصت‏طلب ، زود مشخّص می‏شود و ملّتِ همیشه در صحنه ما ، اصلاحات آنها را بر نمی‏تابند . بنده الآن مدّت‏هاست که امر اصلاحات را . . اِ . . . آقا! سرت را یک جا نگه دار . چرا هی سرت را می‏چرخانی؟ آدم روی صندلی سلمانی که با موبایلش حرف نمی‏زند . . . بله . . . داشتم می‏گفتم … .
نوآوری در عرصه سیاست و حکومت
منابع مقاله:
امام خمینی و قرائتی نوین از دین، موسوی تبریزی، سید حسین ؛ صفحه: ۱
اشاره فرمودید که امام در موضوع حکومت و در بحث ولایت فقیه، جامع‏نگر بودند، یعنی اسلام را در همه ابعاد و جوانب آن می‏نگریستند.اگر ممکن است بفرمایید که آیا چنین نگرشی در فقهای پیش از ایشان هم بوده است؟ در ضمن امام چگونه به این نتیجه رسیدند که جامعیت اسلام، حکومت را هم پوشش می‏دهد؟
ـ جامعیت اسلام، نکته‏ای نبود که فقهای بزرگ پیش از ایشان یا همزمان با ایشان از آن غافل باشند.تفاوت عمده امام با دیگران، بینش سیاسی آن بزرگمرد بود.حضرت امام تشکیل و اداره حکومت را از وظایف مهم و اصلی علمای اسلام می‏دانستند.بعضی ممکن است، کمک به حکومت دینی را وظیفه بدانند.اما اصل تأسیس حکومت را در شرح وظایف فقیه نیاورند.
امام این طور فکر نمی‏کردند، بلکه فقیه را موظف به بنیانگذاری حکومت و نظام می‏دانستند .در این تفکر، مبارزه با ظلم نه برای تعدیل حاکمان است، بلکه برای براندازی ظلم است.امام مبارزه با شرک و کفر و ظلم را از رهگذر حکومت می‏جستند و موفق می‏دانستند.ایشان دو وظیفه برای خود و هر فقیه دیگری در نظر داشتند: اداره صحیح امور مردم، و محو ظلم.همین طور که هرکسی می‏فهمد، این دو برنامه، تنها در سایه حکومت، جامه عمل می‏پوشد.
بنده قبل از انقلاب در صحبت با بعضی از مراجع معاصر، فهمیدم که این بزرگواران تشکیل حکومت دینی را از وظایف مردم می‏دانند.یعنی فقیه تنها، باید مردم را ارشاد کند و به آنان بگوید که بعد از تشکیل حکومت، رفتار اسلامی چیست یا چه باید کرد؟ خصوصا اگر براندازی حکومتهای موجود، با ضرر و خطر همراه باشد، لزومی نمی‏دیدند که اقدام کنند.یعنی برخورد را واجب شرعی و لازم عقلی نمی‏دانستند.در این بینش، مردم باید حکومت دینی را بر پا دارند و برای اجرای حدود به علما مراجعه کنند.
حتی گاهی برای این طرز تفکر، به آیات و روایات هم، استناد می‏کردند.به خدمت یکی از همین بزرگواران عرض کردم که حضرت امیر (ع) فرمودند:
«قیام من برای آن بود که حدود الهی را اجرا کنم.» ایشان فرمودند: «چون مردم گرد حضرت جمع شدند و حکومت را به آن گرامی سپردند، امام خود را موظف دید که اجرای حد کند.» پس تفاوت امام با بسیاری از فقها در اعتقاد به جامعیت اسلام نبود.جامعیت را همه می‏پذیرفتند .امتیاز امام این بود که جامعیت اسلام را در تشکیل حکومت می‏جست و آن را از وظایف هر مسلمانی، بویژه دانشمندان اسلامی قلمداد کردند.امام مسئله حکومت اسلامی را از دهه چهل به بعد مطرح کردند و خیلی هم بر آن پای فشردند.تا آنجا که، پهلوی تنها رقیب جدی و سرسخت خود را امام می‏دانست.
اینکه عرض می‏کنم تفاوت امام خمینی با فقهای دیگر، در بینش سیاسی بود، از اینجا روشن‏تر می‏شود که امام مبارزه با ظلم را به هر قیمتی واجب می‏دانستند.ولی اکثر فقها می‏گفتند : مبارزه با ستم، نوعی نهی از منکر است، و نهی از منکر شرایطی دارد که اگر آن شرایط فراهم نبود، لازم نیست.یکی از آن شرایط هم این است که خطر جانی در پی نداشته باشد.سخن امام این بود که منکر اگر ظلم کلی و فراگیر باشد، نهی و مبارزه با آن واجب است، اگرچه به کشتار و شهادت بینجامد.
اندیشه حکومت را دقیقا امام از سال چهل و هفت یا هشت، مطرح کردند.
ولی اصل مبارزه با ظلم، مخالفت با اسرائیل، استقلال از آمریکا، مبارزه با فحشا و…از سال چهل و دو شروع شد.این نشان می‏دهد که موضوع حکومت و نظام سیاسی، صورت کامل و هماهنگ مبارزات اسلامی است.
به نظر می‏آید، امام در اصل ولایت فقیه به یک توسعه مفهومی اعتقاد داشتند.یعنی معنا و مفهوم ولایت فقیه را در پیش از آنچه نزد پیشینیان بود، توسعه دادند.این گسترش مفهومی را امام با سایر عناصر مطرح در حوزه نیز سرایت دادند.مثلا همین پدیده تبلیغ را اگر در نظر بگیریم، اگر حوزه بر اساس اندیشه‏های امام هدایت و برنامه ریزی شود، وضعیتی بسیار گسترده‏تر، ژرفتر و متنوعتر از وضعیت سنتی خود را خواهد داشت.حتی اگر مبانی فکری فقهای دیگر را اساس قرار بدهیم و بگوییم تشکیل حکومت از وظایف مردم است، این وظیفه را می‏توان از طریق تبلیغ به آنان گوشزد کرد.نظر حضرت عالی در این زمینه چیست؟
ـ همین طور که می‏فرمایید اضافه می‏کنم که امام برای رسیدن به اهداف بلندی که داشت، مقدمات آنها را فراهم کرد.رویه امام این نبود که مثلا یک مسیحی را به اسلام تشرف بدهند، یا آنقدر در گوش شرابخوار و زناکار بخوانند که توبه کنند.اینها برد کمی دارد.خیلی از فعالیتهای پر سر و صدای برخی از دلسوزان اسلام، با همه قداست و معنویتی که داشتند، محدوده اندکی را پوشش می‏داد.مبارزه با فقر، ستم، فحشا و بی اعتقادی در برنامه همه بود.
امام توسعه مفهومی در عناصر حوزوی ـ که شما گفتید ـ فقط در کار امام و پیروان ایشان مشاهده می‏شد.امام دنبال این نبودند که چند گرسنه را سیر کنند، چند نوجوان را به راه بیاورند، بیمارستانی بسازند و گناهکاران را توبه‏بدهند.امام به ریشه‏ها می‏اندیشیدند و از همه استعدادهای حوزه، از جمله تبلیغ، برای ریشه کن کردن آنها سود می‏جستند.در دستگاه فکری امام همه نیروهای فکری، انسانی، مالی و اعتباری بسیج شده بودند که ریشه‏ها را بسوزانند .اگر ریشه قطع می‏شد، آن وقت:
یدخلون فی دین الله افواجا
، انگشت اعتراض امام به سمت کانونهای فرهنگ ساز، مثل رادیو و تلویزیون، دانشگاه، مدارس، ادارات و در رأس همه حکومت بود.
امام مثل هر شخصیت تیز بین و مآل اندیشی می‏دانست که افراد جامعه از هم تأثیر می‏پذیرند .با اصلاح یکی دو نفر، درمان کردن مردم یک محله و با توبه دادن چند جوان، کار درست نمی‏شود .چون شما دو سال زحمت می‏کشید و چند نفر را به راه می‏آورید.ولی همینها در عرض چند ساعت، دوباره به فساد کشیده می‏شوند.چون کشور از مراکز فساد پر بود.رادیو فاسد بود، تلویزیون مفسده انگیز بود، دانشگاهها جوانان را منحرف می‏کردند و خلاصه همه جا لانه فساد شده بود.حمله امام به ریشه‏ها بود، و لو اینکه ریشه‏ها در خارج از مرزهای کشور باشند.این بود که امام همیشه، آمریکا و انگلستان و استکبار جهانی را هدف قرار می‏داد.ایشان شاه را هم عمله و وسیله آنها می‏دانست.از اوج به مسائل نگاه می‏کردند لذا مشکلات جزیی را برای خود حل کرده بودند.
هدف امام الهی کردن فرهنگ جامعه بود.با این هدف جو عمومی اجتماع، رعایت حقوق الهی و کمک مردم امکان داشت.انفاق، عدالت، از خود گذشتگی، حق مداری خیلی خوب است.اما اگر فضای کلی جامعه این گونه نباشد، کسی نمی‏تواند این ارزشها را پایدار و فراگیر نگه دارد.انقلاب اسلامی به رهبری امام این خاصیت را داشت.یعنی جو و فضای جامعه، الهی شده بود.مردم در دوران انقلاب، همه فداکاری می‏کردند.اگر کوچکترین مشکلی برای کسی پیش می‏آمد، مشکل همه بود.مستمندان تحقیر نمی‏شدند، سرمایه داران به سرمایه‏های خود نمی‏بالیدند.سادگی یک ارزش بود.مردم به حقوق شرعی و عرفی خود قانع بودند.این همان چیزی بود که امام می‏خواست .یعنی یک جامعه سراپا دینی و الهی.یادم هست در مدرسه علوی، کیسه‏های پول، یکی پس از دیگری می‏آمد، این پولها را کسانی به انقلاب هدیه می‏کردند، که ممکن بود تا چند ماه پیش، از یک ریال آن نمی‏گذشتند.به تعبیر خود امام، مردم الهی شده بودند.
همان وقتها، بعضی از فضلای حوزه حتی روشنفکران حوزه، حرفهایی می‏زدند، مقالاتی می‏نوشتند و عقیده‏هایی را رواج می‏دادند که در نهایت اگر خیلی موفق می‏شدند، شاخه‏ای از فساد را قطع می‏کرد.مجله مکتب اسلام، با چه طول و تفضیلی راجع به زیانهای مشروبات الکلی، مقاله چاپ می‏کرد یا اینکه نگاه کردن به تلویزیون برای چشم ضرر دارد.همان موقع ایران پر شده بود از میکده‏ها و مراکز فساد.تلویزیون با برنامه‏های مفسده انگیزش بیشترین وقت مردم را گرفته بود.اگر کسی این مقالات را می‏خواند، فکر می‏کرد تلویزیون برای این حرام است که به چشم انسان صدمه می‏زند! امام زمامداران را هدف می‏گرفت.چون می‏دانست که همه این مفاسد یک سرچشمه دارد، و آن حکومت فاسد پهلوی است، و آن هم خود از یک سرچشمه دیگر که بیرون از مرزهای کشور است آب می‏خورد.حالا شما ببینید که چقدر بین این دو رویه اختلاف بود.
امسال توسط رهبر انقلاب اسلامی، سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده است. اگر آحاد جامعه موفق شوند که از استعدادهای وجودی خویش و ظرفیتها و توانایی هایشان بخوبی بهره برداری نمایند به «خودشکوفایی» رسیده و از این رهگذر جامعه نیز پویا و رشد یافته می شود. در مقاله حاضر نویسنده کوشیده است نگاهی گذرا به این مقوله داشته باشد.
مطلب را با هم از نظر می گذرانیم.
شخصیت انسانی از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است. این پیچیدگی در جامعه انسانی نیز خود را نشان می دهد. ظرفیت هایی شخصیتی در جامعه به شکل ظرفیت های اجتماعی خود را نشان می دهد. از این روست که نمی توان از ظرفیت ها و توانمندی های اجتماعی سخن گفت و از ظرفیت های انسانی چشم پوشید.
این نگرش بر این باور است که میان فرد و اجتماع و شخصیت فردی و جامعه و تاریخ انسانی ارتباط فراتر از آن است که بتوان از هر یک به تنهایی سخن گفت. در نگرش و تحلیل قرآنی انسان موجودی فراتر از هر موجودی است که در تصور و حتی تخیل انسانی بگنجد؛ زیرا وی را خلیفه و جانشین خدا بر هستی دانسته است. این بدان معناست که غیر از خداوند تبارک و تعالی هیچ موجودی را نمی توان یافت که در حد و اندازه های انسانی پدید آمده و آفریده شده باشد.
انسان، موجود منحصر بفرد
در آیات قرآنی بر این نکته تأکید شده است که وی موجودی است که همه اسمای الهی را در خود به شکل نرم افزاری و غیرفعال دارا می باشد؛ تلاش های انسانی در یک فرآیند آن را به شکوفایی و باروری می رساند. اسمای الهی در تفسیر و تحلیل قرآنی به معنای ظرفیت هایی است که در انسان به شکل قوه در ذات وی نهاده و سرشته شده است. از این روست که انسان از همه چیزها، قدرت ها و ظرفیت هایی برخوردار است که در خداوند به فعلیت در آمده است. اگر الوهیت مطلق و ربوبیت مطلق خداوندی را کناری بگذاریم هم از الوهیت و ربوبیت طولی مقید برخوردار می باشد و هم از دیگر قدرت های الهی چون قدرت، خالقیت، زنده کردن و میراندن و تعلیم و تزکیه و تکلیم و تهذیب و امور دیگری که جزو قدرت های خداوندی شمرده می شود. از این روست که خداوند مدیریت و تدبیر هستی و موجودات آن را حتی موجودات برتر فرازمینی و فرامادی چون فرشتگان و جنیان را به عهده او گذاشته است و انسان کامل به خلافت از سوی خداوند همه آن ها را ربوبیت کرده و به کمال شایسته ایشان می رساند.
البته این زمانی است که شخص خود در تلاشی که در اصطلاح قرآنی به آن کدح می نامد در یک فرآیند زمانی بکوشد تا سرمایه های سرشته در ذات خویش را به فعلیت رساند. در روان شناسی بر این نکته تأکید می شود که انسان در چند مرحله خود را به کمال می رساند. این کمال رسانی در دو جنبه مادی و معنوی و نیز در دو حوزه شخصیت فردی و اجتماعی است. وقتی انسان در یک فرآیند با تلاش و کوشش خود توانست تا اسمای الهی را در خود به فعلیت رساند به مقام خلافت انسانی دست می یابد و شخص برتر را شکل می بخشد که توانایی مدیریت بر هستی را دارا می باشد.
شکوفایی افراد در جامعه
در حوزه اجتماعی نیز این گونه است شخص در یک فرآیندی شخصیت و هویت اجتماعی خود را شکل می بخشد و توانایی همگرایی و بهره گیری از مواهب اجتماعی را برخوردار می شود. مجموعه ای که از انسان های کامل هر چند در بخش عمده ای از توانایی ها و ظرفیت ها به وجود می آید و در اصطلاح قرآنی از آن ها به جامعه ایمانی یاد می شود، جامعه برتر و نمونه ای است که به شکوفایی رسیده است. شکوفایی در جامعه برتر به معنا و مفهوم بهره گیری از همه ظرفیت های فعلیت یافته در جامعه است و اگر بخواهیم برای آن همانندی بیابیم می توان به خودشکوفایی در روان شناسی شخصیت انسانی اشاره کرد. خود شکوفایی به معنای آن است که شخص از همه ظرفیت ها و توانمندی های خویش بهره گیرد. در این حالت است که نوعی اعتمادبه نفس و عزت نفس در آدمی پدید می آید که وی را از دیگری بی نیاز می کند. این عدم وابستگی به دیگری به معنای منفی آن نیست بلکه به معنا و مفهوم آن است که شخص می خواهد از همه ظرفیت های خویش بهره گیرد و اگر از دیگری نیز بهره می گیرد و به واسطه آنان برخی از نیازهای فردی خویش را پاسخ می دهد در حقیقت بخشی از همان توانایی بهره گیری از دیگری است که هر کسی از آن برخوردار نمی باشد مگر آن که بتواند شخصیت خویش را به گونه ای بسازد که وی را موفق به کنترل و مدیریت دیگری کند. این گونه است که شخص با اعتماد به نفس کامل و به دور از هرگونه وابستگی ذلت گونه می تواند از بهترین شیوه تحمل دیگری و ارتباط و بهره گیری از توانمندی های آنان خود را به سوی کمال بکشاند.
بکارگیری همه قوا و ظرفیتها
چنین حالتی را نیز می توان در جامعه ایمانی و نمونه برتر یافت. جامعه برتر با عزت و اعتمادبه نفس نه تنها از ظرفیت ها و توانمندی های خودی و شهروندان خود بهره می گیرد بلکه با مدیریت و تدبیر برخاسته از ایمان از توانایی و ظرفیت های موجود در دشمن نیز به نفع خود سود می برد. چنین مسئله ای را پیامبر(ص) به اشکال مختلف بیان داشته است که یکی از آن ها مسئله به کارگیری از ظرفیت های شیطان برای اهداف خدایی خود و جامعه ایمانی بوده است. آن حضرت(ص) در روایتی می فرماید: اسلم شیطانی بیدی؛ شیطانی من به دست من اسلام آورد و تسلیم گردید. به این معنا که من حتی توانستم دشمن خویش را برای اهداف خود رام کنم و از آن بهره گیرم. اگر مسئله اسلام آوری را در این جا نپذیریم بی شک تسلیم و مدیریت شیطان و قوای دشمن در آن به خوبی نمودار است. این شیطان که در روایت بیان شده است می تواند ابلیس باشد و می تواند قوای شیطان باشد که فجور را الهام می کند و آدمی را به سوی هواهای نفسانی سوق می دهد. بنابراین آن حضرت در هر حال توانست دشمن خویش را برای اهداف ایمانی و کمالی خویش به کار گیرد. جامعه ایمانی می بایست این گونه باشد و بتواند خود را برای رسیدن به اهداف خویش از هر گونه امکانات و ظرفیت های جامعه و حتی دشمنان خویش بهره گیرد.
پس از شکوفایی و بهره گیری از ظرفیت های آن چه مهم و اساسی است پاسخ گویی به نیازهای نوشونده است. همان گونه که شرایط زمانی و مکانی و تغییر مقتضیات عصری چیزهای جدیدی را می خواهد و می طلبد پاسخ های نوین و تازه ای نیز نیاز است تا به این خواسته ها و شرایط پاسخ های درخور دهد. این پاسخ می بایست بر پایه اصول و ارزش هایی باشد که جامعه را ساخته و به مقام شکوفایی رسانده است. جامعه بر پایه بینش و نگرش ها و نیز ارزش ها و اصول خاصی توانسته است به این شکوفایی برسد. از این مرحله نیز می بایست براساس همان ارزش ها و اصول پاسخ های درست و راهکارها و سازوکارهای راستی را یافت که بتواند به شرایط زمانی پاسخ دهد.
گستره نوآوری
تأکید بر پاسخ مبتنی بر اصول و ارزش ها از آن روست که همین بینش ها و نگرش ها و ارزش ها بوده است که توانسته جامعه را تا این مرحله پیش برد و هر گونه تغییر در اصول و ارزش ها می تواند نه تنها بازدارنده بلکه واپس گرایانه باشد و حتی همگرایی جامعه را با خطر بحران هویت مواجه سازد. این نوآوری ها می تواند در روش ها و یا برخی از اصول غیرثابت و متغیر انجام شود. به این معنا که می تواند در روش ها و شکل ها باشد و هم می تواند در برخی از ماهیت ها و محتوایی که ارتباطی با اصول ثابت ندارد و بنیاد آن را دگرگون نمی کند اتفاق بیافتد.
قرآن این گونه مسائل را در داستان تاریخ بشر که از آدم تا خاتم(ص) گزارش کرده آورده است. قرآن بیان می کند که خداوند در هر عصری مجموعه ای را فروفرستاده است که از آن به عنوان منهاج و روش های نوشونده یاد کرده است تا برای هر عصر تاریخی بتواند مفید و سازنده باشد و فرد و جامعه را به سوی کمال شایسته پیش برد. از این رو سخن از شریعه به میان می آید؛ به این معنا که جامعه بتواند خود را با بخشی از محتوای جدید همراه با روش های تازه به کمال برساند. به هر حال آن چه جامعه برتر ایمانی در این زمان نیاز دارد آن است که نیازهای نوشونده خویش را با بهره گیری از اصول و ارزش ها پاسخ های در خور دهد و از همه ظرفیت های موجود بهره گیرد.
عنوان مقاله: انواع نوآوری از دیدگاه سازمان
مولف/مترجم: سایت مهندسی ساخت و تولید
موضوع: نوآوری و شکوفایی سازمانی
سال انتشار(میلادی): ۲۰۰۶
وضعیت: تمام متن
منبع: سایت مهندسی ساخت و تولید-smeir.ir
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.maqale.coo.irمقدمه:
صاحبنظران علم مدیریت نوآوری را به طرق گوناگون تقسیم می کنند. یکی از شیوه ها این است که انواع نوآوری را از دیدگاه سازمان و باتوجه به منابع مالی موردنیاز، مهارتهای موردنیاز،سطح ریسک ، سرعت نوآوری برای ورود به بازار و… بررسی کنیم . زیرا این دیدگاه کاربردی و عملی است . بنابراین باتوجه به شاخصهایی که برخی ازآنها ذکر شد، به توضیح انواع نوآوری می پردازیم :
۱ – نوآوری بنیادی
این نوآوری منجر به خلق بازارهای جدید می شود. جایگزینی لوله های خلاء با ترانزیستور، یک مورد از این نوع است . ویژگی نوآوریهای بنیادی ،توسعه انواع مواد جدید سرامیک ، فیبرهای مصنوعی ، کریستال است . پذیرش کند محصول جدید ازطرف مصرف کنندگان ، هزینه بالا و مخاطره آمیزبودن این قبیل نوآوریها ازجمله ویژگیهای آن است . نوآوریهایی از این قبیل برای شرکت بوجودآورنده آن ، حق ثبت به وجود می آورد و به شرکت یک برتری تکنولوژیکی نسبت به رقبا می دهد. و در درازمدت منجر به حاکمیت آنها در بازار می شود. برای به دست آوردن چنین موقعیتی در بازار شرکت بایدسرمایه گذاری سنگین و مستمر بر روی مهارتهای کارکنان و تجهیزات انجام دهد.
۲ – نوآوری مبتنی بر توسعه عملکرد محصول
وقتی نوآوری در محصولی به وجود می آید، شرکتها تلاش می کنند که کاربرد این محصول جدید را افزایش دهند. ویژگیهایی مانند قدرت ، دوام وانعطاف پذیری در توسعه کاربرد محصول موثر است . یک نمونه از انواع توسعه کاربرد و عملکرد محصول ، باتریهای لیتومی بزرگ کداک است . لیتوم به نسبت باتریهای قلیایی دارای مزیت قدرت و وزن است ، اما مشکل اندازه دارد که شرکتها نتوانسته بودند این مشکل را برطرف سازند و مهندسان شرکت کداک توانستند به این محدودیت نائل شوند. به طورکلی نوآوریهای بنیادی ، زمینه اصلی برای توسعه کاربرد محصول را فراهم می سازد و هرکدام از این کاربردهای جدید با منحنی S شکل حرکت می کنند. توسعه کاربردهای محصول به لحاظ مالی کمتر هزینه بر است و هزینه تحقیق و توسعه شرکتهایی که بر روی این قبیل نوآوریها کار می کنند، بسیار بیشتر از شرکتهایی است که تحقیقات بنیادی انجام می دهند. این نوآوری نیاز به دیدگاه ساختاریافته ای برای تعریف و حل مشکل و مهارتهای مرتبط با مهندسی ، بخصوص شیمی و مهندسی مکانیک دارد و به دلیل محیط رقابتی باید کار تحقیق به سرعت به نتیجه برسد. بنابراین باید رابطه متقابل بین کارکنان بخشهای تولید و تحقیق و توسعه وجود داشته باشد.
۳ – نوآوری مبتنی بر ساختار فناوری
تجدید ساختار فناوری مستلزم واردکردن مواد یا تجهیزاتی از دیگر حوزه های صنعت برای تولید هر محصول جدید است که اساسا با توسعه کاربردمحصول یا فرمول بندی جدید فرق دارد. زیرا با ترکیب چندتکنولوژی ، محصولی کاملا متفاوت ارائه می شود. از قدیمی ترین نمونه های تجدیدساختارفناوری و تولید که محصولی کاملا جدید است ، می توان به طراحی و تولید تانکهای جنگی اشاره کرد. این تکنولوژی از ترکیب موتورهای دیزلی کامیونهای بزرگ ، تراکتورهای کشاورزی و تفنگهای ته پرسبک به دست آمد که محصولی به نام زره پوش جنگی را به وجود آورد. نمونه ای از نوآوریهای جدید که همراه با تجدیدساختار فناوری بوده ، تولید تلویزیونهای بسیار کوچک مینیاتوری قابل حمل توسط شرکت سونی است . ترکیب کردن موضوع عمده این نوآوریها است . برای مثال شرکت یاماهای ژاپن از تکنولوژی سرامیک برای تولید راکت تنیس استفاده کرد این راکتها بر راکتهای فیبری رجحان داشت و نشان داد که چگونه تکنولوژی مواد برای هر کاربرد خاص می تواند به ایده ای کاملا جدید تبدیل گردد. در این نوع نوآوری نیز باید بین کارکنان تولید، مهندسی و تحقیق و توسعه ارتباط نزدیکی باشد.
۴ – نوآوری در زمینه نام محصول و شهرت آن برچسب کالا
نوآوری در برچسب کالا، ایجاد تمایل به خرید یک محصول خاص را دربرمی گیرد. تحقیقات نشان می دهد که حدود۲۴ درصد  از فروش محصول صرف تبلیغ آن می گردد. مطالعه بر روی نوشابه ها مثال خوبی از این موضوع است که تاچه اندازه برچسب محصول بر روی فروش آن تاثیر دارد. تحقیقات نشان داده که مصرف کننده با چشیدن نوشابه چشم بسته نمی تواند نوع نوشابه پپسی یا کوکاکولا را تشخیص دهد زمانی که محصول با مارک ارائه شود،ترجیحات مصرف کننده مشخص خواهد شد. نوآوری در برچسب ، نوعی سرمایه گذاری است که یک شرکت برای حفظ مشتری انجام می دهد وشرکتهایی مانند کوکاکولا از قدرت خود درمورد نام کالایشان برای معرفی کالاهای دیگر مانند کوکاکولا با طعم گیلاس و یا کوکای مخصوص رژیم استفاده می کنند. برخی از کالا در بازار برچسب و نام غالب داشتند اما به تدریج به علت عدم تداوم تبلیغ بر روی آن از ذهن مصرف کنندگان پاک شدند. هرشرکت برای موفقیت در این امر لازم است که درمورد چگونگی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیام موردنظر، ارزش کانالهای تبلیغی مطالعه و بررسی کند و به این منظور افرادی با تخصصهای بالا در زمینه بازاریابی و تبلیغات موردنیاز است و نیز مستلزم مهارتهایی در زمینه برنامه ریزی برای به حداکثررساندن پتانسیل برگشت سرمایه و نیز تماس تنگاتنگ با مشتری لازم دارد.
۵ – نوآوری در فرایند
بیشتر سرمایه گذاریهای جدید صرف جایگزینی تجهیزات می شود. نرخ رشد این سرمایه گذاریها نشان می دهد که صنعت به طور مستمر درپی توسعه ظرفیت تولیدی خود است . نوآوری در فرایند تولید باعث می شود که شرکت ، مزیتهایی بر رقبا به دست آورد که عبارتند از: ۱ – افزایش سرعت فرایندتولید و ۲ – افزایش قابلیت انعطاف تولید از یک محصول به محصول دیگر.
نوآوری در طراحی با استفاده از کامپیوتر و سیستم های قابل انعطاف تولید ۱۴FMS در بسیاری از بازارها موثر است و نیز بر روی انواع دیگرنوآوری بخصوص توسعه کاربرد محصول و تجدید سازمان تکنولوژی تاثیر دارد. این مزیت رقابتی را ۱۵TBC یا مزیت رقابتی مبتنی بر زمان می گویند.شرکت تویوتا با استفاده از سیستم تولید قابل انعطاف توانست عرضه ماشین جدید را در عرض سه سال انجام دهد شرکت دترویت که سیستم FMS ندارد در عرض پنج سال موفق به عرضه ماشین جدید می شود. نوآوری در فرایند باعث می شود که عرضه یکنواخت تولید با کیفیت بالا و یاقیمت پایین امکان پذیر گردد. نوآوری فرایند نیاز به سرمایه گذاری اساسی و اغلب بلندمدت دارد و اداره موثر نوآوری فرایند نیاز به مهارتهای مهندسی ،مدیریت تولید و مهارتهای خرید دارد.
۶ – نوآوری در طراحی
بسیاری از شرکتها نوآوری ازطریق طراحی را نادیده می گیرند. یکی از مسائل مهم در طراحی ، قابلیت انعطاف است بدین معنی که کالا باتوجه به شرایط بازار و تغییر علائق مصرف کنندگان قابلیت تعدیل داشته باشند، یکی از مثالهای کلاسیک در این زمینه ، اختراع خوراک پزی در اوایل قرن بیستم بود که با تغییرات متعددی منجمله در سوخت ، مواد به کار رفته و رنگ توانسته هنوز بعداز هشتاد سال در بازار باقی بماند. معیار دیگر در طراحی ،احساس راحتی و اطمینان مصرف کننده است . برای مثال جاروبرقی الکترولوکس به سرعت توانست به دلیل راحتی مصرف کننده ، در مقابل جاروبرقی هوور قرارگیرد. از مثالهای دیگر نوآوری در زمینه طراحی ، ارائه صندلیهای اداری |ERGON2است که به مصرف کننده امکان تغییر زاویه ، بلندی وکوتاهی و تغییر شکل پشتی های صندلی را می دهد. نوآوری در طراحی نیاز به تماس نزدیک با بازار مصرف دارد.
۷ – نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی
تجدید فرمول سازی مشابه تغییر در ساختار محصول بدون تغییر در اجزاء آن است . تغییر ویژگیهای فیزیکی یک محصول ، جزء این دسته بندی قرارمی گیرد. نوآوری در زمینه تجدید فرمول سازی ، شامل ترکیب مجدد اجزاء فعلی برای ارائه محصول جدید است اما این کار با تجدید ساخت تکنولوژی فرق دارد و ترکیب جدیدی از مواد موجود به دست می آید، برای مثال اضافه یا کم کردن اسانس های خاصی برای نوشابه و یا انواع اسپری های خوش بوکننده . شرکتی که در کار تجدید فرمول سازی است باید ارتباط نزدیکی بین بازار و کارکنان تولید به وجود آورد و مهارت تعیین نیازهای مشتری وتوانایی تبدیل آنها به یک محصول را داشته باشد.
۸ – نوآوری در ارائه خدمات
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که هزینه جلب یک مشتری هفت برابر هزینه حفظ آن است . بنابراین نوآوری در خدمات یکی از مسائل مهم دررقابت محسوب می شود. نوآوری در ارائه خدمات مستلزم توسعه تخصص کارکنان در معرفی و ارائه فنی و مناسب محصول است . برای مثال شرکت دارویی مرک نمایندگان فروش خود را با بالاترین سطح تکنیکی آموزش می دهد تا بتواند به مناسب ترین شکل محصولات شرکت را معرفی کند.نوآوری در ارائه خدمات با سطح نسبتا پایین سرمایه گذاری صورت می گیرد و برگشت سرمایه آن سریع است . البته این نوآوری در کوتاه مدت مزیت رقابتی را فراهم می کند.
۹ – نوآوری در بسته بندی
تغییر بسته بندی عموما باعث تغییر میزان خرید کالا و یا میزان استفاده از آن در یک دوره زمانی و بازشدن بازارهای جدید بر روی آن کالا می شود.بسته بندی بهتر، نوع کیفیت انبارکردن کالا را بهبود می بخشد و به سلامت محصول و سهولت حمل آن کمک می کند که به نوعی در میزان پذیرش مصرف کننده تاثیر دارد. هزینه نوآوری در بسته بندی در مقایسه با هزینه تحقیقات نوآوریهای دیگر کمتر است اما مزیت رقابتی بلندمدتی برای شرکت ایجاد نمی کند
بایسته‏های شکوفایی و نوآوری
کد خبر : ۰۴۶۱۸
۰۰:۱۵:۵۱ ۲۵ فروردین ۱۳۸۷
مقام معظم رهبری سال ۸۷ را سال شکوفایی و نوآوری تعیین نمودند که بررسی ابعاد و فلسفه این نامگذاری و تلاش برای تحقق و نهادینه کردن آن مورد توجه و تاکید است.
می‏دانیم، انقلاب اسلامی ایران در حالی هدف توطئه های مختلف سی ساله است که مردم شاهد دستاوردهای مختلف در عرصه عمرانی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی هستند، استقلال مردم، آزادی تعیین سرنوشت، هویت ایران اسلامی، نشاط و حرکت و امید در مردم بویژه جوانان، از برکات این انقلاب شکوهمند است، اما در عین حال مشکلات و مسایلی هم مردم را آزار می دهد. این مشکلات برخی ناشی از ضعف ساختارها، برخی ناشی از عملکردها، و برخی دیگر ناشی از تاخیر در تحقق دستاوردها است. برای رفع این موانع عنصر شکوفایی و نوآوری ضرورت است.
در حوزه شکوفایی پیگیری موارد قانونی در اولویت بندی طرح عمرانی و پیگیری آنها، پیگیری مصوبات استانی، پیگیری مصوبات و برنامه های دولت و مجلس در خصوص اجرای سیاست های اصل ۴۴، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون پولشویی، قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، قانون کاهش نرخ سود بانکی، قانون بودجه، اجرای برنامه کنترل نقدینگی و مهار تورم، قوانین مبارزه با فساد، به ثمر رساندن سهام عدالت، قانون ساماندهی حمل و نقل و قانون جامع مسکن مورد تاکید است.
در خصوص نوآوری باید گفت، نوآوری ضرورت همیشگی یک کشور و جامعه است. منتهی در سال ۸۷ و نیز به دو دلیل مهم، نوآوری را امری ضروری می کند. از سویی ایران اسلامی پیشقراول مبارزه با نظام سلطه است و به همین جهت مورد حمله و دشمنی قرار گرفته است و آمریکا و متحدانش از همه توان و ابزار برای جلوگیری از پیشرفت و توسعه ایران استفاده می کنند.
از سویی دیگر ایران دارای سند چشم انداز است که جایگاه اول اقتصادی و علمی را در سطح منطقه هدف گذاری کرده و عنصر رقابت از ملزمات رسیدن به این جایگاه ها است که بدون نوآوری و افزایش توان رقابتی و پیشرفت امکان پذیر نخواهد بود.
سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا نوآوری یک امر ذاتی است یا اکتسابی؟ امروز در علم مدیریت بحث خلاقیت و نوآوری بعنوان مهمترین عنصر کسب و کار و کارآفرینی شناخته شده است، نوآوری را فرآیند ایجاد هر چیز جدیدی که برای فرد، گروه، سازمان و صنعت یا اجتماعی خاص، ارزش مهمی داشته باشد می‏گویند. به عبارت دیگر: “نوآوری = خلاقیت + تجاری کردن آن” بنابراین، هر زمان که ایده جدید و با ارزشی به عنوان نمونه ای تبدیل شود که آن ایده به خلاقیت (اختراع) تبدیل شده و نمونه اولیه به تولید انبوه برسد می توان گفت نوآوری شده است.
بر این اساس حوزه‏های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ابتدا بایستی زمینه خلاقیت را فراهم کنند تا بستر نوآوری فراهم شود.
عوامل زیادی باعث تقویت خلاقیت و نوآوری است، اما شاید توجه به برخی عوامل زیر در شرایط فعلی زمینه نوآوری را فراهم کند.
۱٫ یکی از عوامل مهم در کشور، ساختار مناسب دولت و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر است. دولت بایستی از وضعیت فعلی به وضعیت سیاست گزار و ناظر تبدیل شود، اصلاح ساختارها و روش با توجه به قوانین مادر مانند ابلاغ سیاست اصل ۴۴، مدیریت خدمات کشور فراهم شده و عزم و جدیت دولت و شخص رییس جمهور برای تحول می تواند این مهم را به ثمر رساند. بررسی ابعاد این دو قانون مهم و نتیجه آن در نوآوری در مقالات قابل بررسی است، اما اجمالاً اجرای سیاست اصل ۴۴ باعث کاهش تصدی‏گری دولت، آزاد سازی فعالیت‏های اختصاصی، ایجاد فضای رقابت و افزایش استانداردها، توسعه مالکیت عمومی و در نهایت تحقق کارایی و عدالت در حوزه اقتصادی خواهد شد. قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نقش تصدی‏گر دولت را کاهش داده و هدایت و نظارت موثر دولت را فراهم می کند و در نهایت فعالیت و مشارکت و پویایی در ساختار دولت را باعث خواهد شد، زیرا کارکنان نسبت به اهداف مسئول شده و سیستم پرداخت بر مبنای پاداش ـ عملکرد شکل خواهد گرفت که این رضایت کارکنان و کارایی سیستم را نوید می دهد.
۲٫ حمایت و پشتیبانی و تشویق کسانی که از خود نظر و ایده‏های خلاقانه بروز می دهند؛ اگر این مهم بعنوان استراتژی (راهبردی) دولت تعیین می‏شود، تعیین اهداف روشن، امکانات تحقیقاتی، حمایت مالی، سیستم پاداش دهی تکریم و احترام تسهیل امور آنها این رویکرد را در کشور نهادینه خواهد کرد.
۳٫ ارتباط واقعی و حقیقی بین پژوهش و مسایل راهبردی و کارکردی کشور؛ به عبارت دیگر حضور دانشگاهیان در متن جامعه، آسیب شناسی مشکلات مدل سازی بومی و انجام تحقیقات کاربردی و نهایتاً تدوین مدل بومی برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی، تولیدی و در نتیجه تعیین تیمی با اختیارات کافی از سوی رییس جمهور و ایجاد فضای پاسخگویی به این مهم کمک خواهد کرد.
۴٫ تدوین برنامه فرهنگی؛ رسانه ای برای نهادینه کردن نوآوری در زندگی فردی سازمانی و اجتماعی با استفاده از ابزار قدرتمند هنر بویژه توسط رسانه‏ی ملی برای ایجاد و تقویت روحیه تحول و نوآوری در تک تک افراد ملت.

مقدمه :
مقام معظم رهبری سال جدید را سال نو آوری و شکوفایی و توسعه در همه عرصه ها و بخصوص علوم و فناوری نام نهادند و برای رسیدن به این هدف بزرگ راه های میانبر را توصیه نموده اند. راه میانبر در دستیابی به توسعه مورد نیاز کشور جهت رفع عقب ماندگی ها شتاب در روش های نوآورانه در کشور است و بخشهای مختلف کشور باید با اتکال به نوآوری و علم و فرهنگ کشور را به پیش ببرند.
امسال هر ایرانی در حوزه کاری خویش باید فعالیتها، روشها و نوآوری‌ها را به کار گیرد تا به هدف تعریف شده در چشم انداز بیست ساله نظام رسید.
اما صرف توجه به نواوری بدون ایجاد فرهنگ و طراحی و تامین بایستی های آن و تعریف دقیق از روش های اجرایی کردن ان عملا تحولی رح نخواهد داد.
اما نواوری بدون خلاقیت امکانپذیریر نیست بنابر این لازم است ضمن تعریف دقیق این دو واژه راهکارهای عملی خلاقیت، نواوری و شکوفایی در عرصه های علوم و فناوری ها در ابعاد سازمانی و فردی روشن گردد.
در این مسیر باید سازمانها و مراکز تحقیقاتی و بخصوص مدیران و مسئولینی که قرار است در سازمان خود نواوری را فرهنگ سازی نمایند باید خود نوآور و تحول گرا باشند و با زمینه های رشد نواوری اشنا باشند زیرا مدیرانی که با بستر های رشد خلاقیت و نواوری اشنا نباشند و خود هیچ ایده نواورانه ای در عرصه مدیریت نداشته باشند نمی توانند در سازمان ایجاد تحول نمایند.
خلاقیت و نواوری یک شبه، ناگهانی و با صدور دستور العمل و بخشنامه عملی نمی شود. رهبر انقلاب با روشن بینی کامل و اگاهی دقیق از این موضوع سالهاست که بستر سازی این موضوع را آغاز نموده اند . طرح موضوع نهضت نرم افزاری و تولید علم و تاکید جدی بر عقب ماندگی علمی کشور، و ضرورت یافتن روش های نو برای کاهش فاصله علمی با جهان در ملاقات با اقشار مختلف مردم ، نخبگان و مسئولین بطور مکرر و بطور مشروح دال بر این موضوع است. ولی فقدان توانمندی کافی در مدیریت های سازمانی در اجرایی نمودن رهنمود های رهبری و نگرانی ایشان در تاخیر در اجرای این موارد سبب گردید که سال ۸۷ را بنام سال نوآوری و شکوفایی مقرر نموده تا شاید از این طریق و تاکید مکرر بر این هدف در بین مسئولین، مدیران و سازمان های مسئول گام های اجرایی اساسی در این مسیر برداشته شود.
تاکید مجدد بر این نکته ضروری است که که بهره‌گیری از خلاقیت ها جهت نواوری در علوم و فناوری ها، نیازمند مدیران خلاق و نواور است. با روش های مدیریتی پر پبچ و خم، ایستا و خشک فاقد نواوری و خلاقیت نمی توان انتظار تحول سریع و عاجل در توسعه نواوری را داشت بنابر این باید بطور جدی ادعا نمود که جهت اجرایی شدن رهنمود های مقام معظمی باید:
۱- اولین گام تحول، نواوری و شکوفایی باید در نهاد های کلان و تصمیم گیری، مدیران و نهاد های حمایتی از علوم و فناوری ها صورت گیرد.
۲-همچنین لازمه این تحول ایجاد روحیه ازاد اندیشی و نقویت فرهنگ تفکر، اندیشه و خلاقیت است که رهبر انقلاب اولین نیاز نهضت نرم افزاری و تولید علم را ازاد اندیشی و حمایت از اندیشه ها و نظریه پردازی ذکر نموده اند.
۳-با توجه به گستره کارایی نواوری و شکوفایی در تمام عرصه های اجتماعی ، خدماتی ، علمی و فنی و بخصوص در حوزه علوم و فناوری های نوین هر فرد با توجه به توانایی ها می تواند راه های نویی را جهت بهبود و افزایش کارایی حیطه اختیارات خود انجام دهد. و در عرصه تحقیق و پژوهش انتظار اینست که مدیران و محققین این حوزه بیشترین تحول را در خلاقیت و نوآوری در زمینه کاری خود ارائه نمایند.
بدین جهت در پاسخ به این سئوال که سازمانها، مراکز تحقیقاتی، مدیران، محققیق؛ دانشمندان و کارشناسان برای ایجاد تحول نوآورانه در مراکز تحقیقاتی چه مواردی را باید مورد بررسی و توجه قرار دهند مقاله زیر تنظیم گردیده است.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است