دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله نگرشي بر نحوة ساماندهي حاشية كلان شهرها

مقاله نگرشي بر نحوة ساماندهي حاشية كلان شهرها

(نمونه كلان شهر مشهد)

چكيده

ساماندهي مكاني و فضايي حاشية كلان شهرها، به ويژه كلان شهرهاي مذهبي، با كاركردهاي مشخص و معين اگر همراه با نگرشي ژرف و همه جانبه به عوامل به وجود آورنده و تشديد كننده آن نباشد، نه تنها مفيد نيست، بلكه با گذشت زمان مسائل حاشيه نشيني را تشديد و مشكلان ناشي از آن را هم براي نواحي حاشيه اي و هم براي شهرهاي مركزي آنها افزايش مي دهد. حتي در صورت نبود برنامه ريزي دقيق و منطقي به صورت ريشه اي آنرا از يك معضل و مشكل اجتماعي به يك بحران همه جانبه تبديل خواهد كرد. اين نوشتار به دنبال كشف اطلاعات و ابعاد مختلف زندگي حاشيه نشينان مشهد نيست بلكه ديدگاهي است نسبت به نحوة مطالعه حاشيه و حاشيه نشينان شهرهاي بزرگ، همانند شهر مشهد، كه تكامل آن نقد و بررسي صاحب نظران و انديشمندان ساير رشته هاي جنبي را مي طلبد.

معرفي ناحية مورد مطالعه

با توجه به اين كه مشخصات هر شهر همانند: علت پيدايش، موقعيت و جايگاه آن در ميان شهرهاي ديگر، نحوة زندگي، متابوليسم شهري، چگونگي تحول و تعامل آنها با هم در چگونگي جذب مهاجر و حاشيه نشين نقش عمده و اساسي دارد. بنابراين بي مناسبت نيست كه مشهد و حاشية آن به صورت گذرا معرفي شود.

منابع و مآخذ

1- در غياب وجود يك سرشماري دقيق از آمار زائرين، توافق نسبي بر وجود دوازده ميليون زائر در بين سازمانها و مسئولين استاني وجود دارد.

2- متأسفانه آمار دقيقي از اسكان غيررسمي (حاشيه نشينان) در ايران وجود ندارد و اين برآورد كارشناسي مبتني بر مطالعات پراكنده به ويژه گزارشات تهيه شده در بخش تحقيقات ساماندهي حاشيه شهر مشهد در سال 1381 مي باشد.

3- رحماني، عباسعلي و همكاران، طرح راهبردي ساماندهي حاشيه شهر مشهد، مطالعات و بررسيهاي اجتماعي و … ، سال 1380، ص 78.

4- براي آگاهي بيشتر به كتاب شهرها، فقر و توسعه شهرنشيني در جهان سوم، ترجمة پرويز كريمي، انتشارات اداره كل روابط عمومي و بين المللي شهرداري، سال 1375 مراجعه شود.

5- جواهرپور، مهرداد و داورپناه، بابك، سكونتگاههاي ناپايدار اقشار كم درآمد شهري، هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، ص 82.

6- جوان، جعفر، طرح ساماندهي حاشية مشهد، منتشر نشده، ساماندهي حاشيه شهر مشهد، سال 1381.

7- پيران، پرويز، هفت شهر، سال سوم، شماره 9و 10، ص 13.

8- صرافي، مظفر، هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، ص 5.

9- ائتلاف براي شهرهاي فاقد آلونك نشين، هفت شهر، سال سوم، شماره 9و 10، ص 79.

فرمت : قابل ویرایش |  WORD | صفحات : 33

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


مقاله نگرشي بر نحوة ساماندهي حاشية كلان شهرها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد