هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)
دانلود پروژه نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)

دانلود پروژه نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)

نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)

صنعت در ایران از دیرباز تاکنون به عنوان بخش مهمی از بدنه جامعه شناخته شده است. در قدیم صنعت بیشتر در خدمت اهداف نظامی مثل تولید وسایل جنگی، سپر، شمشیر و نیزه و… بوده که در مواقع خاص و شرایط ویژه از آن استفاده می شده است. البته ایرانیان در زمینه تولید وسایل تزئینی نیز ید طولایی دارند. آنها در این زمینه با استفاده از قدرت تولید صنعتی و با یاری روح هنرمندانه خود دست به خلق آثار زیبایی زده اند که امروزه نیز این ترکیب زیبای هنر و صنعت ایرانی زبانزد خاص و عام است. اما صنعت در قدیم اغلب به استفاده انسان از یکسری مواد اولیه که اغلب آهن، چوب، مفرغ و … بوده اند و انجام یکسری عملیات فیزیکی روی آنها برای تولید محصولی خاص گفته می شده است.

صنعت به معنای امروزی و جدید آن تقریباً از اواخر دوران قاجاریه و با حضور قدرت های صنعتی جهان مثل بریتانیا، آلمان و فرانسه در ایران آغاز بکار نمود. به همین دلیل زیربنای ساختار صنعتی ایران را می توان وابسته به صنایع اروپایی دانست. همان طور که هم اکنون نیز شاهد آن هستیم، کارخانجات و صنایع ایران شباهت زیادی به صنایع اروپایی به ویژه آلمان و انگلستان دارند.

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
فصل دوم
مدیریت فنی(حفاظت فنی، تروتکنولوژی)
تعریف سیستم
تروتکنولوژی
اهداف مدیریت فنی
جایگاه امور مدیریت فنی در صنایع
فصل سوم
شرایط فعلی نگهداری و تعمیرات و امور مدیریت فنی در صنایع ایران
زیانهای ناشی از عدم وجود سیستم های مناسب نت در کارخانجات ایران
علل وجود نارسائی در امور نگهداری و تعمیرات در کارخانجات ایران
فصل چهارم
برنامه ریزی و کنترل در نگهداری و تعمیرات
تعریف عمومی
بخشهای اصلی تشکیل دهنده امور مدیریت فنی
فعالیتهای بخش امور اجرائی نگهداری و تعمیرات
عوامل مؤثر در تعیین میزان اعمال تعمیرات پیشگیری
هزینه های مورد نظر و روند تغییرات آنها
هزینه های مستقیم نظیر
هزینه های غیرمستقیم، نظیر
مدل پیشنهادی برای کنترل عملیات و آمار و اطلاعات (بخش نگهداری و تعمیرات)
نقش بخش مهندسی در امور مدیریت فنی
فصل پنجم
کاربرد کامپیوتر در برنامه ریزی و کنترل امور مدیریت فنی (نت)
کلیات
لیست نمونه ای از خدمات قابل دریافت از کامپیوتر در امور مدیریت فنی
اطلاعات کلی در مورد سازمان در ارتباط با امور مدیریت فنی
سازمان – نیروی انسانی
هزینه های امور نت مهندسی و انبار قطعات یدکی
برنامه ریزی کارهای مورد درخواست
روشها، دستورالعملها و اطلاعات در مورد تجهیزات
انبار قطعات یدکی
فصل ششم
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) تا نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM)
تاریخچه TPM
TPM و آینده نگهداری و تعمیرات
TPM چگونه عمل می نماید؟ (عملکرد TPM)
اثر بخشی فراگیر
پیشگیری فراگیر
همکاری اشتراک مساعی فراگیر
ارتباط بین TPM، تروتکنولوژی و پشتیبانهای فنی
معرفی TPM در کارخانه
TPM به عنوان یک سیاست اصولی در کارخانه
تهیه برنامه کلان TPM
ساختار پیشرفت و تکامل TPM
آموزشهای ابتدایی TPM
فصل هفتم
اثر بخشی تجهیزات ضایعات مزمن و سایر نظریه ها در توسعه و ترویج TPM
شش ضایعه بزرگ که باعث محدودیت اثربخشی تجهیزات می شوند
ضایعات خرابیهای اضطراری (از کارافتادگیهای اضطراری)
ضایعات آماده سازی و تنظیم
ضایعات حرکت بدون تولید یا توقفات جزئی و کوتاه مدت
ضایعات کاهش سرعت
ضایعات کیفیت و دوباره کاری
ضایعات آغاز تولید
تحلیل P-M و ضایعات مزمن
شیوه تحلیل عوامل یک پاسخ جامع به ضایعات مزمن نیست
تفکیک و تمایز ناکافی
تحلیل ناکافی وقایع
روش تحلیل P-M
مسئله را تعریف کنید
مسئله را با دیدگاه فیزیکی تجزیه و تحلیل نمایید
هر گونه وضعیت و شرایطی را که به صورت بالقوه با مسئله مرتبط است مشخص کنید
تجهیزات مواد و روشهای تولید را ارزیابی نمایید
بررسی
عملکردهای توأم با اشکال را بررسی نمایید
برنامه های بهبود و توسعه را ساماندهی نمایید
نیاز به مهارتها
افزایش سطح مهارتها از طریق TPM
توجه و دقت
قضاوت
مهارتهای اقدامات عملی در برخورد با مسائل و بازگردانیدن شرایط به حالت اولیه
مهارت در جلوگیری از بروز اشکال
مهارت پیش بینی شرایط آینده
نیاز به آموزش مهارتها
ناآگاهی
عدم توان اجرا
عدم توجه و علاقه به اجرا
اهداف تحلیل مهارتها
چهار مرحله توسعه مهارتها
ناآگاهی (هیچ گونه آموزشی وجود نداشته است)
آگاهی وجود دارد، ولی قابلیت اجرایی وجود ندارد
توان اجرا دارد، ولی نه در کیفیت خوب
با اطمینان از عهده اجرایی کار بر می آید
اهمیت برخورداری از مهارت
ساماندهی در آموزش مهارتهای لازم
آموزش و تجربه و کارآموزی را ضمن تکرار مستمر آن
فصل هشتم
طراحی و اجراء یک سیستم TPM
مقدمه
مارپیچ مرگ یک سیستم
TPM در مقابل روشهای قدیمی
چرا به یک سیستم مدیریتی نیاز داریم
نقش ها و مسئولیت های مشخص در یک سیستم TPM
وظایف اصلی کاربران (Operators) در خط تولید
وظایف بخش نگهداری و تعمیر TPM
فصل نهم
طراحی سیستم نگهداری فراگیر مستقل (TPM)Autonomous Maintenance TPM
کلیات
مرحله اول
آشنایی با کار در محیط تمیز و مرتب
جداسازی (Separate)
مرتب سازی (Straighten)
نظافت (Scrub)
ایمنی (Safety)
عادت (Spread)
استاندارد کردن کار (Standardize)
رضایت (Satisfy)
مرحله دوم
شناسایی ریشه اصلی مشکلات
بدست آوردن ۵ دلیل برای هر مشکل
تعویض قطعات معیوب
انجام دقیق تنظیمات
واضح و شفاف بودن محیط و روش کار
مرحله سوم
جمع بندی و آنالیز کردن داده ها و اطلاعات
چه دستگاههای باید تمیز و بازدید شوند
۲ماشین آلات مختلف چگونه باید سرویس و تنظیم شوند
چه کسانی باید عملیات بازدیدهای لازم را انجام دهند
ابزار چک کردن هر قسمت و عکس العمل دستگاه
مرحله چهارم
مشخص کردن و بیان نکات کلیدی انجام کار
مرحله پنجم
آموزش کاربران، کارگران و مدیران
سیستم های هیدرولیک
سیستم های پنوماتیکی
سیستم های الکترونیکی
روغن کاری
قسمتهای فنی و مکانیکی
جلوگیری از قطعه قطعه شدن کار
آنالیز دقیق مشکلات به وجود آمده
حفظ رابطه کاربران با همدیگر و قسمت مدیریت
مرحله ششم
تأمین قطعات یدکی و لوازم مورد نیاز
مرحله هفتم
چرخه را تکرار کنید، مهندسی نگهداری TPM پایان ندارد
فاکتورهای قابل اندازه گیری در TPM
MTTR و MTBF
MTBF: Mean time Between failures
MTTR: Mean time to Repair
کاربری سودمند و واقعی (APU)
قابلیت و توانایی یک سیستم
قدرت اجرای کار
کیفیت کار
محاسبه APU
مثالی برای محاسبه APU
اهداف نهایی TPM
فصل دهم
آموزش مهارتهای نگهداری و تعمیرات (نت)
مقدمه
مسئولیتهای کارگران خط تولید و کارکنان بخش نت
چهار وظیفه اصلی اپراتور
وظایف بهینه کارکنان بخش نت
آموزش مهارتهای نت
اهداف، برنامه ها
درس اول: پیچ و مهره ها
درس ۲: خارها و یاتاقانها
درس ۳: انتقال نیرو (چرخ دنده ها، تسمه پروانه ها و چرخ زنجیرها)
درس ۴٫ هیدرولیک، نیوماتیک و کاسه نمدها
پیاده سازی برنامه های آموزشی و کارورزی
آموزش امور نت به کارگران خط تولید (اپراتورها)
سایر دوره های آموزشی مربوطه
آموزش مدرسین
دوره روشهای نت
دوره آموزش سیم کشی برقی و ابزار دقیق
بررسی شرایط فنی ماشین ها
اهمیت آموزش در محل کار (در درون شرکت)
فصل یازدهم
فعالیت های گروههای کوچک TPM
ترکیب فعالیت های گروههای کوچک با سازمان
مقایسه گروههای QC و ZD
مقایسه سازمانهای رسمی و غیر رسمی
تفاوت در اهداف
گروههای کوچک TPM ، متکی بر مدل ZD
مدیریت بر گروههای TPM
اهداف گروهها با اهداف کلی شرکت تطابق دارند
انگیزه و روحیه برتر= سودمندی بیشتر
ترویج و توسعه فعالیت های گروههای کوچک
کارگران بازیکنان نقش اصلی هستند
نقش مدیران در ترویج و توسعه گروهها
ادراک اهمیت موضوع
تعیین اهداف و اهتمام در دستیابی به آنها
توجه به پیشنهادات کارگران و به اجرا در آوردن آنها
پاداش دادن به کوششها و فعالیتهای کارگران
رهبری در گروههای کوچک
نقش مدیریت تراز اول
پرورش کارکنان توانمند و دارای خود انگیزگی
ایجاد یک فضا و محیط کار مناسب و مطلوب
محیط روانی
محیط و فضای فیزیکی
ارزیابی پیشرفت گروههای کوچک
فصل دوازدهم
اندازه گیری اثر بخشی TPM
دلیل نیاز به اندازه گیری اثر بخشی
اندازه گیری اثر بخشی تجهیزات
اثر بخشی کلی تجهیزات
قابلیت دسترسی (نسبت بهره برداری)
نسبت کارآیی
نسبت کیفیت
زمان واحد آماده سازی
شاخص های قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر (تعمیر پذیری)
شاخص های قابلیت اطمینان
شاخص های قابلیت تعمیر (تعمیر پذیری)
اندازه گیری کارآیی (راندمان) فعالیت های نت
نسبت تعمیرات اضطراری (نسبت BM)
نسبت نیروی انسانی اضطراری
نسبت دستیابی به تعمیرات پیشگیری
روند عملیات بهسازی و ارتقاء قابلیت تعمیر
اندازه گیری شاخصهای مرتبط با بهره وری، کیفیت، هزینه، زمان تحویل، بهداشت صنعتی، ایمنی روحیه
جمع بندی
پیوست A
جایزه PM برای کارخانجات موفق در TPM
پیوست B
ارائه تقاضا برای دریافت جایزه PM
پیوست C
شاخص های اهدای جایزه PM
سیاست ها و اهداف
سازمان و مدیریت
فعالیت های گروههای کوچک و نت مستقل خودکار
مدیریت بر تجهیزات
ارتباط بین کنترل هزینه، مقادیر کمی تولید، تاریخهای تحویل و کیفیت محصولات
ایمنی، بهداشت و امور زیست محیطی
نتایج و ارزیابی ها

مقدمه

صنعت در ایران از دیرباز تاکنون به عنوان بخش مهمی از بدنه جامعه شناخته شده است. در قدیم صنعت بیشتر در خدمت اهداف نظامی مثل تولید وسایل جنگی، سپر، شمشیر و نیزه و… بوده که در مواقع خاص و شرایط ویژه از آن استفاده می شده است. البته ایرانیان در زمینه تولید وسایل تزئینی نیز ید طولایی دارند. آنها در این زمینه با استفاده از قدرت تولید صنعتی و با یاری روح هنرمندانه خود دست به خلق آثار زیبایی زده اند که امروزه نیز این ترکیب زیبای هنر و صنعت ایرانی زبانزد خاص و عام است. اما صنعت در قدیم اغلب به استفاده انسان از یکسری مواد اولیه که اغلب آهن، چوب، مفرغ و … بوده اند و انجام یکسری عملیات فیزیکی روی آنها برای تولید محصولی خاص گفته می شده است.

صنعت به معنای امروزی و جدید آن تقریباً از اواخر دوران قاجاریه و با حضور قدرت های صنعتی جهان مثل بریتانیا، آلمان و فرانسه در ایران آغاز بکار نمود. به همین دلیل زیربنای ساختار صنعتی ایران را می توان وابسته به صنایع اروپایی دانست. همان طور که هم اکنون نیز شاهد آن هستیم، کارخانجات و صنایع ایران شباهت زیادی به صنایع اروپایی به ویژه آلمان و انگلستان دارند.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۲۱۷

*************************************

نکته : فایل فوق  قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است