دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه نگهداري بهره ور فراگير (TPM)

نگهداري بهره ور فراگير (TPM)

صنعت در ايران از ديرباز تاكنون به عنوان بخش مهمي از بدنه جامعه شناخته شده است. در قديم صنعت بيشتر در خدمت اهداف نظامي مثل توليد وسايل جنگي، سپر، شمشير و نيزه و… بوده كه در مواقع خاص و شرايط ويژه از آن استفاده مي شده است. البته ايرانيان در زمينه توليد وسايل تزئيني نيز يد طولايي دارند. آنها در اين زمينه با استفاده از قدرت توليد صنعتي و با ياري روح هنرمندانه خود دست به خلق آثار زيبايي زده اند كه امروزه نيز اين تركيب زيباي هنر و صنعت ايراني زبانزد خاص و عام است. اما صنعت در قديم اغلب به استفاده انسان از يكسري مواد اوليه كه اغلب آهن، چوب، مفرغ و … بوده اند و انجام يكسري عمليات فيزيكي روي آنها براي توليد محصولي خاص گفته مي شده است.

صنعت به معناي امروزي و جديد آن تقريباً از اواخر دوران قاجاريه و با حضور قدرت هاي صنعتي جهان مثل بريتانيا، آلمان و فرانسه در ايران آغاز بكار نمود. به همين دليل زيربناي ساختار صنعتي ايران را مي توان وابسته به صنايع اروپايي دانست. همان طور كه هم اكنون نيز شاهد آن هستيم، كارخانجات و صنايع ايران شباهت زيادي به صنايع اروپايي به ويژه آلمان و انگلستان دارند.

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
فصل دوم
مدیریت فنی(حفاظت فنی، تروتكنولوژی)
تعریف سیستم
تروتكنولوژی
اهداف مدیریت فنی
جایگاه امور مدیریت فنی در صنایع
فصل سوم
شرایط فعلی نگهداری و تعمیرات و امور مدیریت فنی در صنایع ایران
زیانهای ناشی از عدم وجود سیستم های مناسب نت در کارخانجات ایران
علل وجود نارسائی در امور نگهداری و تعمیرات در كارخانجات ایران
فصل چهارم
برنامه ریزی و كنترل در نگهداری و تعمیرات
تعریف عمومی
بخشهای اصلی تشكیل دهنده امور مدیریت فنی
فعالیتهای بخش امور اجرائی نگهداری و تعمیرات
عوامل مؤثر در تعیین میزان اعمال تعمیرات پیشگیری
هزینه های مورد نظر و روند تغییرات آنها
هزینه های مستقیم نظیر
هزینه های غیرمستقیم، نظیر
مدل پیشنهادی برای كنترل عملیات و آمار و اطلاعات (بخش نگهداری و تعمیرات)
نقش بخش مهندسی در امور مدیریت فنی
فصل پنجم
كاربرد كامپیوتر در برنامه ریزی و كنترل امور مدیریت فنی (نت)
كلیات
لیست نمونه ای از خدمات قابل دریافت از كامپیوتر در امور مدیریت فنی
اطلاعات كلی در مورد سازمان در ارتباط با امور مدیریت فنی
سازمان – نیروی انسانی
هزینه های امور نت مهندسی و انبار قطعات یدكی
برنامه ریزی كارهای مورد درخواست
روشها، دستورالعملها و اطلاعات در مورد تجهیزات
انبار قطعات یدكی
فصل ششم
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) تا نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM)
تاریخچه TPM
TPM و آینده نگهداری و تعمیرات
TPM چگونه عمل می نماید؟ (عملكرد TPM)
اثر بخشی فراگیر
پیشگیری فراگیر
همكاری اشتراك مساعی فراگیر
ارتباط بین TPM، تروتكنولوژی و پشتیبانهای فنی
معرفی TPM در كارخانه
TPM به عنوان یك سیاست اصولی در كارخانه
تهیه برنامه كلان TPM
ساختار پیشرفت و تكامل TPM
آموزشهای ابتدایی TPM
فصل هفتم
اثر بخشی تجهیزات ضایعات مزمن و سایر نظریه ها در توسعه و ترویج TPM
شش ضایعه بزرگ كه باعث محدودیت اثربخشی تجهیزات می شوند
ضایعات خرابیهای اضطراری (از كارافتادگیهای اضطراری)
ضایعات آماده سازی و تنظیم
ضایعات حركت بدون تولید یا توقفات جزئی و كوتاه مدت
ضایعات كاهش سرعت
ضایعات كیفیت و دوباره كاری
ضایعات آغاز تولید
تحلیل P-M و ضایعات مزمن
شیوه تحلیل عوامل یك پاسخ جامع به ضایعات مزمن نیست
تفكیك و تمایز ناكافی
تحلیل ناكافی وقایع
روش تحلیل P-M
مسئله را تعریف كنید
مسئله را با دیدگاه فیزیكی تجزیه و تحلیل نمایید
هر گونه وضعیت و شرایطی را كه به صورت بالقوه با مسئله مرتبط است مشخص كنید
تجهیزات مواد و روشهای تولید را ارزیابی نمایید
بررسی
عملكردهای توأم با اشكال را بررسی نمایید
برنامه های بهبود و توسعه را ساماندهی نمایید
نیاز به مهارتها
افزایش سطح مهارتها از طریق TPM
توجه و دقت
قضاوت
مهارتهای اقدامات عملی در برخورد با مسائل و بازگردانیدن شرایط به حالت اولیه
مهارت در جلوگیری از بروز اشكال
مهارت پیش بینی شرایط آینده
نیاز به آموزش مهارتها
ناآگاهی
عدم توان اجرا
عدم توجه و علاقه به اجرا
اهداف تحلیل مهارتها
چهار مرحله توسعه مهارتها
ناآگاهی (هیچ گونه آموزشی وجود نداشته است)
آگاهی وجود دارد، ولی قابلیت اجرایی وجود ندارد
توان اجرا دارد، ولی نه در كیفیت خوب
با اطمینان از عهده اجرایی كار بر می آید
اهمیت برخورداری از مهارت
ساماندهی در آموزش مهارتهای لازم
آموزش و تجربه و كارآموزی را ضمن تكرار مستمر آن
فصل هشتم
طراحی و اجراء یك سیستم TPM
مقدمه
مارپیچ مرگ یك سیستم
TPM در مقابل روشهای قدیمی
چرا به یك سیستم مدیریتی نیاز داریم
نقش ها و مسئولیت های مشخص در یك سیستم TPM
وظایف اصلی كاربران (Operators) در خط تولید
وظایف بخش نگهداری و تعمیر TPM
فصل نهم
طراحی سیستم نگهداری فراگیر مستقل (TPM)Autonomous Maintenance TPM
کلیات
مرحله اول
آشنایی با كار در محیط تمیز و مرتب
جداسازی (Separate)
مرتب سازی (Straighten)
نظافت (Scrub)
ایمنی (Safety)
عادت (Spread)
استاندارد كردن كار (Standardize)
رضایت (Satisfy)
مرحله دوم
شناسایی ریشه اصلی مشكلات
بدست آوردن 5 دلیل برای هر مشكل
تعویض قطعات معیوب
انجام دقیق تنظیمات
واضح و شفاف بودن محیط و روش كار
مرحله سوم
جمع بندی و آنالیز كردن داده ها و اطلاعات
چه دستگاههای باید تمیز و بازدید شوند
2ماشین آلات مختلف چگونه باید سرویس و تنظیم شوند
چه كسانی باید عملیات بازدیدهای لازم را انجام دهند
ابزار چك كردن هر قسمت و عكس العمل دستگاه
مرحله چهارم
مشخص كردن و بیان نكات كلیدی انجام كار
مرحله پنجم
آموزش كاربران، كارگران و مدیران
سیستم های هیدرولیك
سیستم های پنوماتیكی
سیستم های الكترونیكی
روغن كاری
قسمتهای فنی و مكانیكی
جلوگیری از قطعه قطعه شدن كار
آنالیز دقیق مشكلات به وجود آمده
حفظ رابطه كاربران با همدیگر و قسمت مدیریت
مرحله ششم
تأمین قطعات یدكی و لوازم مورد نیاز
مرحله هفتم
چرخه را تكرار کنید، مهندسی نگهداری TPM پایان ندارد
فاكتورهای قابل اندازه گیری در TPM
MTTR و MTBF
MTBF: Mean time Between failures
MTTR: Mean time to Repair
كاربری سودمند و واقعی (APU)
قابلیت و توانایی یك سیستم
قدرت اجرای كار
كیفیت كار
محاسبه APU
مثالی برای محاسبه APU
اهداف نهایی TPM
فصل دهم
آموزش مهارتهای نگهداری و تعمیرات (نت)
مقدمه
مسئولیتهای كارگران خط تولید و كاركنان بخش نت
چهار وظیفه اصلی اپراتور
وظایف بهینه كاركنان بخش نت
آموزش مهارتهای نت
اهداف، برنامه ها
درس اول: پیچ و مهره ها
درس 2: خارها و یاتاقانها
درس 3: انتقال نیرو (چرخ دنده ها، تسمه پروانه ها و چرخ زنجیرها)
درس 4. هیدرولیك، نیوماتیك و كاسه نمدها
پیاده سازی برنامه های آموزشی و كارورزی
آموزش امور نت به كارگران خط تولید (اپراتورها)
سایر دوره های آموزشی مربوطه
آموزش مدرسین
دوره روشهای نت
دوره آموزش سیم كشی برقی و ابزار دقیق
بررسی شرایط فنی ماشین ها
اهمیت آموزش در محل كار (در درون شركت)
فصل یازدهم
فعالیت های گروههای كوچك TPM
تركیب فعالیت های گروههای كوچك با سازمان
مقایسه گروههای QC و ZD
مقایسه سازمانهای رسمی و غیر رسمی
تفاوت در اهداف
گروههای كوچك TPM ، متكی بر مدل ZD
مدیریت بر گروههای TPM
اهداف گروهها با اهداف كلی شركت تطابق دارند
انگیزه و روحیه برتر= سودمندی بیشتر
ترویج و توسعه فعالیت های گروههای كوچك
كارگران بازیكنان نقش اصلی هستند
نقش مدیران در ترویج و توسعه گروهها
ادراك اهمیت موضوع
تعیین اهداف و اهتمام در دستیابی به آنها
توجه به پیشنهادات كارگران و به اجرا در آوردن آنها
پاداش دادن به كوششها و فعالیتهای كارگران
رهبری در گروههای كوچك
نقش مدیریت تراز اول
پرورش كاركنان توانمند و دارای خود انگیزگی
ایجاد یك فضا و محیط كار مناسب و مطلوب
محیط روانی
محیط و فضای فیزیكی
ارزیابی پیشرفت گروههای كوچك
فصل دوازدهم
اندازه گیری اثر بخشی TPM
دلیل نیاز به اندازه گیری اثر بخشی
اندازه گیری اثر بخشی تجهیزات
اثر بخشی كلی تجهیزات
قابلیت دسترسی (نسبت بهره برداری)
نسبت كارآیی
نسبت كیفیت
زمان واحد آماده سازی
شاخص های قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر (تعمیر پذیری)
شاخص های قابلیت اطمینان
شاخص های قابلیت تعمیر (تعمیر پذیری)
اندازه گیری كارآیی (راندمان) فعالیت های نت
نسبت تعمیرات اضطراری (نسبت BM)
نسبت نیروی انسانی اضطراری
نسبت دستیابی به تعمیرات پیشگیری
روند عملیات بهسازی و ارتقاء قابلیت تعمیر
اندازه گیری شاخصهای مرتبط با بهره وری، كیفیت، هزینه، زمان تحویل، بهداشت صنعتی، ایمنی روحیه
جمع بندی
پیوست A
جایزه PM برای كارخانجات موفق در TPM
پیوست B
ارائه تقاضا برای دریافت جایزه PM
پیوست C
شاخص های اهدای جایزه PM
سیاست ها و اهداف
سازمان و مدیریت
فعالیت های گروههای كوچك و نت مستقل خودكار
مدیریت بر تجهیزات
ارتباط بین كنترل هزینه، مقادیر كمی تولید، تاریخهای تحویل و كیفیت محصولات
ایمنی، بهداشت و امور زیست محیطی
نتایج و ارزیابی ها

مقدمه

صنعت در ايران از ديرباز تاكنون به عنوان بخش مهمي از بدنه جامعه شناخته شده است. در قديم صنعت بيشتر در خدمت اهداف نظامي مثل توليد وسايل جنگي، سپر، شمشير و نيزه و… بوده كه در مواقع خاص و شرايط ويژه از آن استفاده مي شده است. البته ايرانيان در زمينه توليد وسايل تزئيني نيز يد طولايي دارند. آنها در اين زمينه با استفاده از قدرت توليد صنعتي و با ياري روح هنرمندانه خود دست به خلق آثار زيبايي زده اند كه امروزه نيز اين تركيب زيباي هنر و صنعت ايراني زبانزد خاص و عام است. اما صنعت در قديم اغلب به استفاده انسان از يكسري مواد اوليه كه اغلب آهن، چوب، مفرغ و … بوده اند و انجام يكسري عمليات فيزيكي روي آنها براي توليد محصولي خاص گفته مي شده است.

صنعت به معناي امروزي و جديد آن تقريباً از اواخر دوران قاجاريه و با حضور قدرت هاي صنعتي جهان مثل بريتانيا، آلمان و فرانسه در ايران آغاز بكار نمود. به همين دليل زيربناي ساختار صنعتي ايران را مي توان وابسته به صنايع اروپايي دانست. همان طور كه هم اكنون نيز شاهد آن هستيم، كارخانجات و صنايع ايران شباهت زيادي به صنايع اروپايي به ويژه آلمان و انگلستان دارند.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 217

*************************************

نکته : فایل فوق  قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه نگهداري بهره ور فراگير (TPM)
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد