دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه هدف از ايجاد تاسيسات روشنايي

هدف از ايجاد تاسيسات روشنايي
فهرست مطالب
هدف از ايجاد تأسيسات روشنايي
مقدمه
راهنمايي علائم :
حال و پذيرايي طبقه اول مستطيل 1:
حال و پذيرايي طبقه اول مستطيل 2:
آشپزخانه طبقه اول :
پاگرد طبقه اول :
جاكفشي طبقه چهارم :
سرويس بهداشتي طبقه چهارم مستطيل 1 :
سرويس بهداشتي طبقه چهارم مستطيل 2 :
حمام طبقه چهارم  :
راهرو طبقه چهارم :
اتاق خوابهاي طبقه چهارم :
اتاق خواب كوچك طبقه چهارم :
تراس طبقه چهارم :
حال و پذيرايي طبقه چهارم مستطيل1 :
حال و پذيرايي طبقه چهارم مستطيل2:
آشپزخانه طبقه چهارم :
پاگرد طبقه چهارم :
راه پله هاي طبقه چهارم :
راه پله طبقه اول :
پاگردهمكف:
انباري ها :
پاركينگ مستطيل 1 :
پاركينگ مستطيل 2:
راه پله و پاگرد پشت بام :
محاسبات مربوط به PB-1 طبقه اول :
محاسبات مربوط به PB-2 طبقه اول:
محاسبات  مربوط به PB-3 طبقه اول :
محاسبات مربوط به PB-4 طبقه اول :
محاسبات مربوط به PB-5 طبقه اول :
ELECTRICAL PANEL BOARD ( First Floor)
محاسبات مربوط به PB-1 طبقه چهارم :
محاسبات مربوط به PB-2 طبقه چهارم  :
محاسبات مربوط به PB-3 طبقه چهارم :
محاسبات مربوط به PB-4 طبقه چهارم :
محاسبات مربوط به PB-5 طبقه چهارم :
ELECTRICAL PANEL BOARD (Fourth Floor)
محاسبات مربوط به PB-1 پاركينگ و انباري ها :
محاسبات مربوط به PB-2 پاركينگ و انباري ها :
محاسبات مربوط به PB-3 پاركينگ و انباري ها :
مراجع ……………………..
هدف از ايجاد تأسيسات روشنايي
مقدمه
هدف از تأسيسات روشنايي ايجاد شرايط خوب ديدن و فراهم كردن محيطي ايمن و راحت با روشنايي مناسب مي باشد .
كه مهمترين پارامترها در اين مهم شدت روشنايي كافي ، جلوگيري از انعكاسات ناخواسته ، هماهنگي درخشندگي اطراف با درخشندگي محيط وهمچنين جلوگيري از خيرگي چشم از منابع نوري و درخشندگي مناسب سطوح داخلي و استفاده از منابع نوري با مشخصه هاي رنگي مناسب مي باشد .
اينجانب در مجتمع مسكوني فوق فاكتورهاي زير را در نظر گرفته ام .
محيط مسكوني كه رنگ ديوارهاي آن سفيد و با ضريب انعكاسي 90-70و بطور متوسط هر شش ماه يكبار نظافت ميگردد و از لحاظ گرد و خاك و آلودگي ، اكثر قسمتها تميز در نظر گرفته شده است .
لامپهاي مورد استفاده در اين مجتمع از نوع لامپ فلورسنت ( بدليل نبود اطلاعات كافي از ديگر لامپها بخصوص رشته اي ) با رنجهاي 40 و 32 وات كه با چوك، تواني معادل 51 و 40 وات و همچنين جرياني معادل 44/0 و 24 /0آمپر ( بدون خازن ) و 24/0 و14/0 آمپر(با خازن ) مي باشد كه خازنهاي در نظر گرفته شده با ظرفيت 5/4 ميكروفاراد و رنج جريان 24/0 آمپر كه از نظر اقتصادي بسيار با صرفه است. كليدها از نوع يك پل و دو پل و تبديل استفاده شده و حداقل جريان عبوري از پريزها 2 آمپر است و حداكثر 5/2 آمپر و براي حالت سه فاز 5 آمپر در نظر گرفته شده و ارتفاع كليد و پريزها از كف برابر با بخش 13 مقررات ملي ساختمان براي پريزهاي برق و تلفن 30 سانتي متر از كف و براي كليدهاي روشنايي 110 سانتي متر از كف در نظر گرفته شده است .
براي حفاظت از زدگي و آسيب ديدگي كابلها آن ها را در داخل لوله  قرار مي دهند كه شامل انواع زير مي باشد لوله گالوانيزه ، لوله هاي فولاد سياه ، برگمن ،PVC و خرطومي و غيره و لوله هاي مد نظر در اين مجتمع از نوع PVC با قطر 11 و 16 ميليمتر مي باشد
و ضريب همزماني مطابق با بخش 13 مقررات ملي ساختمان براي روشنايي داخلي ساختمانهاي مسكوني 66% و براي پريزها 70% در نظر گرفته شده كه بطور كل ضريب همزماني 68%انتخاب گرديد……………………..

دانلود پروژه هدف از ايجاد تاسيسات روشنايي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد