دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

کارتحقیقی هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز

کارتحقیقی هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز

کارتحقیقی هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز با انواع اختراعات و تسهيلات فراواني كه در امور مربوط به حمل و نقل كشورها، به ويژه حمل و نقل هوايي، پديد آمده؛ دامنه فعّاليّت بزهكاران نيز گسترش يافته است، چون معمولاً هر پديده‌ي جديدي در كنار فايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشكلات به خصوصي را نيز به دنبال خواهد داشت و ممكن است؛ وسيله‌اي جهت نيل به برخي مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همين جهت كنوانسيون‌هايي در اين زمينه به تصويب رسيده است:
اوّل – كنوانسيون توكيو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما (در ايران 21/2/55 تصويب شد)
دوم – كنوانسيون لاهه براي سركوبي تصرف غير قانوني هواپيما، منعقده در لاهه در تاريخ 16 دسامبر 1970 ميلادي (در دي ماه 1350 به تصويب ايران رسيد)

هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز

واژگان كليدي : هواپيماربايي، امنيّت پرواز، كنوانسيون………………..
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدّمه 3
فصل اوّل : كلّيّات و تعاريف
گفتار اوّل : سير تاريخي هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز 7
گفتار دوم : تعريف هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز 10
گفتار سوم : شروع به جرم 12
گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپيماربايي 14
گفتار پنجم : هواپيماربايي جرم مستمر 16
فصل دوم : ابعاد بين الملل هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز

کارتحقیقی هواپيما ربايي و اقدامات

گفتار اوّل : معاهدات قبل از كنوانسيون توكيو (ايران 1344 ملحق شد) 19
گفتار دوم : كنوانسيون توكيو 1963 راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در داخل هواپيما (در ايران در دي ماه 1350 تصويب شد) 21
گفتار سوم :‌كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما (لاهه 1970) (ايران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصويب كرد) 24
گفتار چهارم : كنوانسيون مونترال 1971 راجع به اقدامات غير قانوني عليه امنيّت هواپيمايي كشوري 27
گفتار پنجم : ساير كنوانسيون‌هاي مرتبط با موضوع 30
فصل سوم : جرايم عليه امنيّت پرواز در قانون جزاي ملّي

کارتحقیقی هواپيما ربايي

گفتار اوّل : جرايم مندرج در قانون هواپيمايي كشوري مصوّب 1328 34
گفتار دوم : جرايم مندرج در قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيّت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي مصوّب 49 37
گفتار سوم : قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوّب 15/3/51 40
گفتار چهارم : جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوّب 75 43
نتيجه گيري 46
پيوست‌ها 48
فهرست منابع و مآخذ 49

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :50

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” target=”_blank”]دانلود مقالات رایگان سایت کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

 

 

کارتحقیقی هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد