دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه وب سایت مدرسه

وب سایت مدرسه
فهرست مطالب
مقدمه
۱) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET , SQL SERVER
1-1) آشنائی با ASP.NET
2-1) ویژگیهای ASP.NET
3-1) زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET
4-1) ابزارهای ASP.NET
5-1) مقایسه ASP.NET و ASP کلاسیک
۶-۱) چرا به .NET احتیاج داریم؟
۷-۱) معرفی اولیه VB.NET
8-1) نصبVB.NET
9-1) چگونگی نصب IIS
10-1) جزئیات IIS
11-1) مدیریتIIS
2-1) معرفی SQL SERVER
1-2-1) Relation Database
2-2-1)Replication Services
3-2-1) Analysis Services
4-2-1)Reporting Service
5-2-1) Management Tools
6-2-1) بررسی امکانات و کارایی SQL SERVER
7-2-1)ADO.NET
8-2-1) سرویس اعلان (Notification)
9-2-1) سرویس گزارش‌ گیری
۱۰-۲-۱) بهبودهای ایجاد شده در زبان
۱۱-۲-۱) تکنولوژی XML
12-2-1) Isolation Level
13-2-1) باز هم .NET
2) فصل دوم
۱-۲) تجزیه و تحلیل سیستم ( SDLC‌)
۲-۲) فاز اول : Planning
1-2-2) Project Initiation
2-2-2) Identifying Business Values
3-2-2) System Requests
4-2-2) Feasibility Analysis
5-2-2) Approral Comittlee
6-2-2) Project Management
3-2) فاز دوم : Analysis
1-3-2) Analysing Strategy
2-3-2) System Requriment gathering
3-3-2) System Proposal
4-2) فاز سوم  esign
1-4-2 )Design strategy
2-4-2 ) Design Architecture
3-4-2) Database
4-4-2 )System Specification
5-2) فاز چهارم : Emplementation
1-5-2)System Contruction and Test
۲-۵-۲) System instakation
۳-۵-۲) Support and maintannce Plan
6-2) ارتباطات جداول(Relationship)
1-6-2) نمودارهای Activity Diagram , Class Diagram , Use case
2-6-2) Class Diagram مدرسه
۳-۶-۲) Use Case Diagram ثبت نام عضو یا دانش آموز
۴-۶-۲) Use Case Diagram جستجو دانش آموز
۵-۶-۲) Activity Diagram ثبت نام عضو جدید
۶-۶-۲) Activity Diagram جستجو عضو جدید
۷-۲) دلایل داشتن وب سایت برای مدرسه
۱-۷-۲) معرفی خود به همه جا بدون وجود محدودیت جغرافیایی
۲-۷-۲) اطلاع رسانی ۲۴ ساعته به مخاطبین
۳-۷-۲)استفاده از وب سایت به عنوان یک راه تبلیغاتی
۴-۷-۲) از قافله عقب نمانیم
۵-۷-۲) معرفی خود به عنوان یک سازمان پاسخگو
۶-۷-۲)آگاهی از نظرات مخاطبان
۳) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)
۱-۱-۳) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه Class
2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit )
۳-۱-۳) کد مربوط به فرم ورود login
4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی Main
5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher)
6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه Tamas
7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی Programclass
8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران Pictureteacher
9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت Picture
10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت Operator
11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی Nazarat
12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان Student
13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما Aboutme
Stoder Procedure-2-3
2-2-3) مزیت استفاده از Stored procedureها در برنامه ها
۳-۲-۳) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL
4-2-3) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage)
5-2-3) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass )
6-2-3) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)
7-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat)
8-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan )
9-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دانش آموزان از جدول دانش آموز (deletestydent )
10-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher )
11-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))
( deleteusers)
12-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس ( insertclass)
13-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)
14-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )
15-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan )
16-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent)
17-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)
18-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )
19-2-3) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh )
20-2-3) استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass )
4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه
۵)نتیجه گیری
۱-۵) معایب سیستم دستی
۲-۵) مزایای سیستم مکانیزه
منابع و مأ خذ
فهرست اشکال
شکل ۱-۱ (نصب IIS )
شکل ۲-۱ ( جزئیات IIS )
شکل ۳-۱ (مدیریت IIS )
شکل ۴-۲ (لیست جداول بانک اطلاعاتی)
شکل ۵-۲ (Relationship 1 )
شکل ۶-۲ ( Relationship 2)
شکل ۷-۲ Class Diagram
شکل ۸-۲ Use Case Diagram
شکل ۹-۲ (Use Case Diagram)
شکل ۱۰-۲ Activity Diagram
شکل ۱۱-۲ Activity Diagram
شکل ۱۲-۳ چگونگی ایجاد Stored Procedure
شکل ۱۳-۳ (ایجاد Stored Procedure)
شکل ۱۴-۳ (نوشتن کد در Stored Procedure )
شکل ۱۵-۴ (چگونگی اجرای پروژه)
شکل ۱۶-۴ (صفحه اجرای پروژه)
شکل ۱۷-۴ (صفحه ورود به سایت)
شکل ۱۸-۴ (صفحه اصلی سایت)
شکل ۱۹-۴ (صفحه مدیریت سایت)
شکل ۲۰-۴ (صفحه اطلاعات دانش آموزان)
شکل ۲۱-۴ (صفحه اطلاعات دبیران)
شکل ۲۲-۴ (صفحه اطلاعات کاربران)
شکل ۲۳-۴ (صفحه سطح دسترسی)
شکل ۲۴-۴ (صفحه اطلاعات کلاسها)
شکل ۲۵-۴ (صفحه امکانات دیگر سایت)
شکل ۲۶-۴ (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت)
شکل ۲۷-۴ (صفحه ارتباط با مدرسه)
شکل ۲۸-۴ (صفحه برنامه هفتگی کلاسها)
شکل ۲۹-۴ (صفحه تاریخچه مدرسه)
شکل ۳۰-۴ (صفحه تصاویر مدرسه)
فهرست جداول
جدول ۱- ۲ (تحلیل فاز سوم )
جدول ۲-۲ ( Student)
جدول ۳- ۲ (Teacher)
جدول ۴-۲ (User)
جدول ۵-۲ (Page)
جدول ۶-۲ (Group)
جدول ۷-۲ (Job )
جدول ۸-۲ (Composit)
جدول ۹-۲ (Class)
جدول ۱۰-۲ (Nazarat)
جدول ۱۱-۲ (Sokhan)
فصل اول
آشنایی با
ASP.NET
VB.NET
SQL SERVER
آشنائی با ASP.NET
ASP.NET نسل بعدی Active Server Pages یا ASP است که توسط شرکت میکروسافت ارائه شده است. این محصول توسط میکروسافت بعنوان شاخص اصلی فناوری در ساخت سایتهای وب در نظر گرفته شده است. با استفاده از ASP.NET می توان هم اینترانت کوچک یک شرکت را ساخت و هم یک سایت وب تجاری خیلی بزرگ را طراحی و پیاده سازی نمود. مهمترین نکاتی که در طراحی این محصول در نظر گرفته شده است راحتی استفاده و بالا بودن کارائی و قابلیت آن می باشد.
در زیر برخی ویژگیهای ASP.NET را بررسی می کنیم.
§ ویژگیهای ASP.NET :
• صفحات ASP.NET کامپایل می شوند.
هنگامی که یک صفحه ASP.NET برای اولین بارتوسط یک مراجعه کننده به سایت فراخوانی می شود، آن صفحه ابتدا کامپایل شده و بر روی سرور نگهداشته می شود و در فراخوانی های بعدی از آن استفاده می شود. این بدین معنی است که صفحات ASP.NET خیلی سریع اجرا می شوند.
• صفحات ASP.NET با ابزارهای روی سرور ساخته می شوند. با ابزارهای موجود در ASP.NET می توان صفحات پیچیده وب را براحتی طراحی نمود. بعنوان مثال با استفاده از ابزار DataGrid می توان به آسانی داده های موجود در یک بانک اطلاعاتی را تحت وب نمایش داد.
• مجموعهASP.NET عضوی از بدنه NET. است. بدنه NET. دارای بیش از ۴۵۰۰ کلاس آماده جهت استفاده در ASP.NET است. این کلاس ها تقریبا هر نیازی را در برنامه نویسی برآورده می کنند. بعنوان مثال از این کلاس ها می توان جهت تولید تصاویر بر حسب تقاضا، به رمز درآوردن یک فایل و یا ارسال یک نامه استفاده کرد.
زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET
شما در ASP.NET می توانید از هر زبان برنامه نویسی که با بدنه NET. سازگار باشد استفاده کنید. این زبانها عبارتند از Visual Basic.NET و #C و JScript.NET . این بدین معنی است که شما جهت نوشتن برنامه در ASP.NET نیاز به فراگیری زبان جدیدی ندارید و اگر یکی از زبانهای ویژوال بیسیک یا ++C یا جاوا را می دانید هم اکنون می توانید در ASP.NET برنامه بنویسید.از طرف دیگر تعدادی زبانهای دیگر توسط بعضی از شرکتهای فعال در این زمینه به مجموعه زبانهای استاندارد ASP.NET افزوده شده است. بعنوان مثال اگر مایل باشید حتی می توانید از PERL و COBOL هم در ASP.NET استفاده کنید.

دانلود پروژه وب سایت مدرسه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد