دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی ورود ثالث در دعوا

دانلود کارتحقیقی ورود ثالث در دعوا

ورود ثالث در دعوا
 چكيده
منظور از شخص ثالث همه ي اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه در دادخواست اصلي عنواني از خواهان وخوانده ندارد
– شخص ثالث به طور ارادي مي تواند قبل از ختم دادرسي در مرحله بدوي يا در مرحله تجديد نظر در صورتيكه براي خود مستقلا” حقي قائل باشد يا خود را ذينفع در محق شدن یکی از اصحاب دعواي اصلي بداند دخالت نمايد
– پس از صدور راي قطعي از دادگاه بدوي  یا تجديد نظر چنانچه شخص ثالث از راي صادره متضرر شود ودر جريان دادرسي دخالت نداشته باشد مي تواند به عنوان ثالث نسبت به آن راي اعتراض كند
– گاهي دخالت شخص ثالث با لاجبار است وآن زماني است كه يكي از طرفين دعوا شخص ثالثي را به دادرسي جلب نمايد
دخالت ثالث آثاري همچون اطاله دادرسي ، انحراف از قاعده صلاحيت محلي، خوانده محسوب شدن ثالث دارد كه در اين نوشته سعي بر تبيين شق اول دخالت ثالث در دادرسي يعني ورود ثالث گرديده است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: ورود ثالث در دعوا
گفتار اول :  ورود ثالث از دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث اول : شرایط دعوی ورود ثالث
مبحث دوم : آثار ورود ثالث
مبحث سوم : قواعد پذیرش اعتراض ثالث
قواعد پذیرش دعوی ورود ثالث اصلی
قواعد پذیرش ورود ثالث تبعی
مبحث چهارم :آیین ورود ثالث
گفتار دوم : مسائل مطروحه در خصوص دعوای ورود شخص ثالث
اتفاق آراء
شخص ثالث
مبحث اول : شرایط ورود شخص ثالث
مبحث دوم : اقسام وارد ثالث
معایب دعوای وارد ثالث
تفكیك دعوای ثالث
تشریفات دادخواست وارد ثالث
مبحث سوم : جایگاه ثالث در دعاوی مدنی
فصل دوم :شخص ثالث در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی
گفتار اول : شخص ثالث در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث اول :تعهد به نفع شخص ثالث
مبحث دوم : ورود ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث سوم :جلب ثالث در آیین دادرسی مدنی
هزینه دادرسی ورود و جلب ثالث
تشابه و تمایز ورود و جلب ثالث
اعتراض ثالث
مبحث چهارم : انواع اعتراض ثالث
گفتار دوم : آثار اعتراض ثالث
مبحث اول ـ ورود ثالث (مواد 270تا 274 ق . آ . د . م)
مبحث دوم : چگونگی اقامه دعوی ورود ثالث و تشریفات رسیدگی
موعد تقدیم دادخواست ورود ثالث
مبحث سوم : ابطال دادخواست ورود ثالث
ایراد به ورود ثالث
تفكیك دعوی ثالث از دعوی اصلی
ورود ثالث در دعوی تصرف عدوانی
مبحث چهارم : خسارت دادرسی ورود ثالث
نتيجه گيري
منابع و ماخذ
مقدمه
قوانين تشكيل دهنده نظام هاي حقوقي بر دو نوع هستند : قوانين ماهوي كه در باره ماهيت مسائل حقوقي بحث مي كند وقوانين شكلي كه درباره شكل رسيدگي ونحوه اثبات مسائل حقوقي بحث مي كند اهميت قوانين دادرسي از لحاظ احقاق حق واجراي عدالت بر كسي پوشيده نيست آئين دادرسي مدني نه تنها شيوه دادرسي را توضيح مي دهد بلكه شيوه طرح دعاوي ودفاع وايراد در برابر دعوي را نيز آموزش مي دهد همچنين آئين دادرسي مدني به منظور ايجاد رويه واحد در رسيدگي ها وطرح ودفاع از دعاوي وضع شده است از نظر آئين دادرسي مدني افراد به سه دسته تقسيم مي شوند گروه اول ودوم اصحاب دعوي را تشكيل مي دهند (خواهان وخوانده) گروه سوم : همه كساني كه خارج از دعوي هستند با توجه به دو گروه قبلي عنوان شخص ثالث را دارند قلمرو اصلي ورود شخص ثالث دعاوي مدني است كه به لحاظ طبيعت ويژه خود علاوه بر متداعيين اصلي به حقوق ومنافع شخص يا اشخاص ثالث مربوط باشد در اين نوشتار چگونگي ورود شخص ثالث در دادرسي مدني ايران مورد بررسي قرار گرفته است………………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 38

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود کارتحقیقی ورود ثالث در دعوا
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد