دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پاورپوينت بهسازي لرزه اي ساختمانها

پاورپوينت بهسازي لرزه اي ساختمانهاي متعارف ضرورت ها و چالش ها

فهرست مطالب
معرفی ساختمان سه طبقه
مطالعه موردی يک ساختمان سه طبقه
وزن زياد سازه به واسطه وجود ديوارهای سنگين
پيشنهاد سه گزينه و انتخاب گزينه برتر
سيستم باربر جانبی منتخب
معرفی ساختمان پنج طبقه
مطالعه موردی يک ساختمان پنج طبقه
پيشنهاد سه گزينه و انتخاب گزينه برتر
سيستم باربر جانبی منتخب
تحليل استاتيکی غيرخطی
بر اساس دستورالعمل (روش استاتيکی غيرخطی)
منحنی های رفتاری مهاربند (جفت ناودانی)
تاثير ميانقاب های آجری در ساختمان سه طبقه
تاثير ميانقاب های آجری در ساختمان پنج طبقه
پوش متناسب با نيروهای جانبی حاصل از تحليل طيفی در امتدا دعرض ساختمان سه طبقه
پوش متناسب با نيروهای جانبی حاصل از تحليل طيفی در امتدا دعرض ساختمان پنج طبقه
روش استاتيکی غيرخطی
تحليل استاتيکی خطی
تفاوت ها
کنترل پی ساختمان
مقايسه کنترل پی ساختمان پنج طبقه بر اساس سه روش
مقايسه ميزان فولاد تقويتی
مقايسه نتايج حاصل از تحليل های استاتيکی معادل و استاتيکی غيرخطی
 ساختمان سه طبقه
مقايسه نتايج حاصل از تحليل های استاتيکی معادل ويرايش سوم 2800 و استاتيکی غيرخطی
ساختمان پنج طبقه
برخی از جزييات بهسازی لرزه ای
جمع بندی
ضرورت ها:
چالش ها:
راهکار پيشنهادی
منبع ندارد

فرمت : قابل ویرایش |   PPT | صفحات :54

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پاورپوينت بهسازي لرزه اي ساختمانها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد