دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه پردازش موازی

پردازش موازی

فهرست مطالب
مقدمه. 3
پردازش موازی… 6
1-1 پردازش موازی… 6
2-1 مدلهای پایداری… 13
1-2- 1رده بندی فلین : 14
3-1 انواع توازی : 15
1-3-1 توازی سطح – دستوالعمل… 16
2-3-1 توازی داده ها 18
3-3-1 توازی کار. 18
4-1 گروه های ( رده های ) کامپیوترهای موازی… 21
5-1 محاسبه چند هسته ای… 21
1-5-1 پردازش متعدد متقارن ( همزمان ). 22
2-5-1 محاسبه ی ( پردازش ) توزیعی… 23
3-5-1 محاسبه ( پردازش ) دسته ای ( گروهی ) : 23
4-5-1  پردازش موازی گسترده ( زیاد ) : 23
5-5-1 پردازش گرهای برداری… 24
6-1 نرم افزار . زبان های برنامه ریزی موازی… 25
1-6-1 بررسی کاربرد : 26
2-6-1 کاربردها : 27
7-1 پردازش موازی چیست؟. 27
8-1 محدودیت های موجود برای پردازش موازی… 28
9- 1 عملکرد و رفتار سیستمهای پردازش موازی… 28
10- 1 ساختار تشکیلاتی سیستمهای پردازش موازی… 29
11-1 فضای تشکیلاتی سیستم های پردازش موازی… 31
12-1 معماری MIMD… 32
سيستم هاي پردازش موازي گذرگاهيMIMD.. 34
1-2 سيستم هاي پردازش موازي شركت Suquent. 34
1-1-2 ماشينهاي پردازش موازي Balance.. 34
2-1-2 سيستم هاي پردازش موازي خانوادهSymmetry.. 37
2-2 سيستم هاي پردازش موازي شركت كامپيوتريAlliant. 41
3-2 سيستم هاي پردازش موازي ELXSI. 47
4-2 شبكه هاي ارتباطي سوئيچ… 48
5-2سيستم هاي پردازش موازي مبتني بر سوئيچ هاي متقاطع.. 52
1-5-2: سيستم پردازش موازيCmmp. 52
2-5-2 سيستم چند پردازندهS-1.. 53
3-5-2 سيستم پردازش موازي HEP : 58
4-5-2 سيستم كامپيوتري IP-1.. 60
5-5-2 سيستم هاي پردازش موازي مبتني بر سوئيچ هاي چند طبقه و يا توزيع شده. 61
6-2 سيستم پردازش موازي PASM….. 62
7-2  طبقه بندي معماريMIMD… 64
1-7-2 گذرگاه يا خطوط انتقال مشترك….. 70
2-7-2 گذرگاه Future.. 72
8-2 به هم بندي سيستم هايMIMD… 73
9-2 سيستم هاي پردازش موازي فوق مكعبي… 77
منابع.. 82
مقدمه
بحث پردازش موازی  بحث جدیدی  نبوده و مقدمات فکری  آن را می توان از سالهای   1920میلادی  در کتب مقالات پیدا  کرد .موفقییت  پردازش موازی از سالهای 1960شروع شد ،ظهور وپیدایش نیازهای  محاسباتی – عملیاتی و  کاربردی بلادرنگ موجب گردید.   تعداد زیادی پروژه  طراحی وساخت سیستم های تحقیق وپژوهش درسیستمهای نرم افزاری وسخت افزاری پردازش موازی گردید،موجب تحول وتکامل سریع پردازش موازی  در اوایل نسل پنجم گردید .تحول پیدا شده در ده ساله اخیر موجب گردید تا امکان بهم بندی سیستم های پردازش موازی از چند پردازش گر به چند صد هزار پردازشگر برسد ،زبان های برنامه نویسی و همراه با سیستم های عامل بهتر وکاراتر به وجود آید ،توسعه وگسترش شبکه های ارتباطی برای ارتباط واتصال واحدهای عملیاتی قدم مهم دیگری بود ، که در این دوران بر داشته شد و  محدودیت های اتصال واحدهای عملیاتی  ودستگاههای ورودی و خروجی را از میان برداشت.دلیل رواج و توسعه سیستم های پردازش موازی برای تأمین نیازهای محاسباتی و عملیاتی هر کاری احتیاج به قدرت ویژه ای است که تأمین آن امروزه از سه طریق استفاده از سیستم های سوپر کامپیوترها و یا سیستم های پردازش موازی ممکن ومیسر است. هزینه سیستم های پردازش موازی به ازای توان اجرایی یک میلیون دستورالعمل در ثانیه کمتر از دو سیستم دیگر خواهد بود ودلیل آن استفاده از واحدهای معمولی کامپیوتری در سیستم های پردازش موازی است و باعث ایجاد قدرت محاسباتی وعملیاتی ارزانتر می­شود ……

فرمت : WORD | صفحات:80

****************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه پردازش موازی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد