دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه پرستاري در ايران باستان تا كنون

پرستاري در ايران باستان تا كنون

فهرست مطالب

چكيده: 4
مقدمه 5
مقدمه 7
دوره آريايي‌، زرتشت و هخامنشي 7
طب در جندي شاپور 10
پرستاري از بيمار در ايران 11
تحولات پرستاري بعد از انقلاب 12
فرهنگ پرستاري در ايران كنوني 12
پرستاري در صدر اسلام 15
پرستاري حضرت فاطمه زهرا (ع) 16
ميمونه پرستار ابداع كننده درمانگاه سيار 18
پرستاري حضرت زينب 19
خلاصه‌اي از طب قرآني 20
زن و پرستاري 21
ارزش‌ها 24
ارزش حرفه‌اي 24
ارزش و اهميت پرستاري 25
ارزشمندترين پرستاري 26
پاسخي نشاط انگيز 29
دعاي بيمار 29
محبوبيت الهي 29
فروتني 30
بردباري 30
پرستاري و اجر اخروي 31
جايگاه اخلاق در پرستاري 33
حمايت از بيمار 35
مهرباني و عطوفت 36
تنها نگذاشتن بيمار 37
دعا براي بيمار 37
اميدواري دادن 38
مراقبت از بيمار 43
همكاري با پزشك به منظور بهبودي بيمار 43
هماهنگ كردن مراقبت از بيمار 44
محافظت از بيمار 45
آموزش بيمار و خانواده 45
حمايت از بيمار 46
روشهاي مداخله و برقراري تعامل با بيمار و خانوادة او 46
پرستاری در فرهنگ اسلامی 49
پرستاری در اسلام 49
پرستاری حضرت یوسف (ع) 50
نُسَیبه، پرستار با ارزش 50
حضرت زینب، پرستار نهضت حسینى 51
پرستاری در ایران 52
ضرورت بازنگري وظايف پرستاران 53
سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران 54
کاهش ساعت کار پرستاران یا همان قانون ارتقا’ بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت 55
پرستاری از دیدگاه ائمه‏علیهم السلام 56
پرستاری در عاشورا 60
پاداش پرستاری 61
نقشهاي پرستار 67
شرايط محيط كار، محل استخدام 68
حقوق و مزايا و شرايط ارتقاء شغل 69
آينده نگري درباره شغل با توجه به شرايط اجتماعي 69
ویژگیهای پرستار خوب 70
ویژگیها و شرایط بیمار 72
نقش رفتار خوب در بهبودی : 72
شرح وظایف پرستار 73
ارزش پرستار از دیدگاه اسلام 75
بررسى سختى ها و مشكلات زنان پرستار شاغل در شيفت هاى شب 78
نتيجه‌گيري 84
منابع: 85

چكيده:
به فرموده‌ي اميرالمؤمنين عليه السلام در نهج‌البلاغه پايبندي و تعصب ورزيدن به خصلتهاي نيكو، انسان دوستي، محبت و خدمت به انسان‌ها و به طور كلي جريان يافتن همه امور زندگي در قلمروهاي معنوي بر مبناي حق از جمله عوامل حيات‌بخش يك تمدن اسلامي است. اين عوامل از جمله خصوصيات ويژه پرستاران است. پرستاران همواره در حد توانايي خود در اين راه گام برداشته و نتايج ارزنده‌اي را نيز دريافته‌اند. لذا پرستاران مي‌توانند نقش عمده‌اي در اعتلاي تمدن اسلامي داشته باشند.
در پي نامگذاري سال 2001 ميلادي از سوي رياست محترم جمهوري به نام سال گفتگوي تمدن‌ها و بر اساس مصوبه كميته دانشگاهي گفتگوي تمدن‌ها، كميسيون‌هاي نظري و تخصصي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ايران تشكيل گرديد. اين مقاله با هدف كلي «بررسي نقش و جايگاه پرستاري در ساختار تمدن‌ها و چگونگي كار كردن آنها» كه بيانگر نقش پرستاري در ساختار تمدن اسلامي نيز مي‌باشد انجام گرفته است.
در اين مقاله با پرداختن به پرستاري در ايران باستان، صدر اسلام و پس از اسلام مورد توجه قرار گرفته است. همچنين پس از پرداختن به ارزش‌ها در پرستاري و پيامدهاي اين رشته، پرستاري در ايران كنوني نيز معلوم گرديده است.
كلمه‌هاي كليدي (key word)
1- پرستاري در ايران كنوني 2- صدر اسلام   3- پيامدها 4- هدف
مقدمه
توافق و هماهنگي و سازگاري مطلق در جامعه، بدون اعتدال دلها امكان‌پذير نخواهد بود. جامعه‌اي كه مردم آن از اين حركت تكاملي برخوردارند، در پيشبرد علم و هنر و صنعت و اخلاق و ديگر معنويات موفقند.
جهان معنوي پيرامون ما ارتباط بسيار نزديكي با جهان مادي دارد. جهان معنوي نيروئي فيضان دارد كه عالم ماده را نگهداري مي‌كند اين نيروي معنوي روح را زنده نگاه ميدارد.
پرستار معنويت است و روح – معنويت جوئي انسان را به اعلاعلين راهنمايي  مي كند و  مي برد به جايي كه جز خدا نبيني … در همين  راستا تنظيم و گردآوري اين مقاله فرهنگي نشستيم، باشد تا بر خود باوريمان افزوده و از گرمي نيرويمان بطور موثرتري استفاده نمائيم و با عنايات بي‌چون خداوندي گامهايمان را به عرفات نزديك‌تر نمائيم.
پيشاني از خاك برداريم و مرواريدهائي از اقيانوس جان بر گونه‌هامان، اشك شوق در چشمانمان، بعنوان دست‌آوردي هر چه كوچك از هستي جان، شادي‌بخش خلق‌الله باشيم. تماس با عرفات لاتيناهي با پاكي دل مقدور است. با خدمات عرفاني مي‌توان دائما در حال نيايش بود و از راه عالم پاك ماده با اشعه ملكوتي ارتباط برقرار كرد، ارتباط انسان با خويشتن، با خدا و با جهان هستي و همنوع.

مقدمه
درك افكار و عقايد فرهنگي مسلط بر هر دوره‌اي در فهميدن سابقه و تاريخچه سيستم مراقبتهاي بهداشتي رايج آن عصر كمك زيادي مي‌كند. الگوي مراقبتهاي بهداشتي، رايج در زمانهاي گذشته تحت تأثير الگوهاي رايج پزشكي و پرستاري امروز، قرار گرفته و تغيير پيدا كرده است.
دوره آريايي‌، زرتشت و هخامنشي
قديمي‌ترين دوره تاريخ پزشكي در كشور ما دوره آريايي است كه آريايي‌ها در زادگاه اول خود كه همان خوارزم امروزي است و به اصطلاح آنان آرياويژ بوده و به نظر مي‌رسد سي قرن قبل از ميلاد باشد، شروع شده است. تا هفتصد سال قبل از ميلاد اثري از علوم يوناني در ايران نبوده تا آن كه از پانصد سال قبل از ميلاد يعني دويست سال بعدع آثار علوم يوناني در ايران هويدا گرديده است. از خلال صفحات تاريخ ايران باستان روشن مي‌شود كه زرتشت خيلي بيشتر از مكاتب طبي يونان در عالم وجود داشته است.
مكتب ديگر دوران ايران باستان، مكتب اكباتان مي‌باشد. اين مكتب قريب يكصد سال پس از زرتشت توسط يكي از شاگردان وي به نام «سئناپوراهوم ستوت) تأمين گرديد. وي با يكصد شاگرد، كار درمان بيماران را عهده‌دار بود. طب در دوران قديم در همه كشورها با عقايد ديني همراه بود. درمان بيماران را با عقايد مذهبي توام مي‌دانستند و اصولا در همه جا ديده مي‌شد كه كار درمان بخشي به پرستشگاه Hospital مربوط مي‌شود و كلمه Hospital از لاتين آمده است از كلمه Hospe و Hotel مشتق شده است و Hospitium محلي براي پناه دادن و پذيرايي مسافرين و زوار بوده كه اداره امور اين اماكن با پرستاران زنان و مردان ديني بوده است.
در ايران باستان هم عمدتا كار پزشكي با علماي دين و موبدان بوده است، چنانكه فردوسي به دنيا آمدن رستم و ساير امور طبي اين امر را به خوبي بيان مي‌دارد.
در اوستا آمده است كه اولين طبيب ترتيا پدر گرشاسب پهلوان بوده است. اين مرد بر حسب عقيده زرتشتيان مرض و مرگ و زخم تيزه و تب سوزان را از بدنها دور مي‌كرد. آريايي‌ها عموما علل بيماريها را از خشم خدايان مي‌دانستند و براي رفع قهر خدايان به قرباني كردن در برابر آنان مي‌پرداختند. طبق نظرات ايرانيان باستان، عوامل بيماري متعدد بودند مانند برودت و حوادث، گرسنگي و تشنگي، عفونت و كثافت، اضطراب و پيري. بعلاوه زياده‌روي و عادات ناپسند نيز بيماري را تشديد مي‌نموده است.
رعايت بهداشت شخصي و بهداشت همگاني به عنوان وظيفه براي زرتشتيان آمده است و تامين بهداشت از وظايف فرمانروايان بوده است. در بهداشت همگاني، طب زرتشت مراحل بسيار علمي را پيموده است.
از جمله موارد بهداشتي كه بر آن تاكيد شده است، پاكيزه نگه داشتن آب از هر نوع پليدي بوده است و سلاطين هخامنشي در سفرها از هيچ آبي به جز آب ذخيره همراه خود استفاده نمي‌كردند. در ايران باستان، كوشش بر آن بود كه زمين را از آلودگي محفوظ دارند و به اين خاطر مردگان را در زمين دفن نمي‌كردند بلكه آنها را در دخمه‌اي كه دور از آب و نباتات بود نگهداري مي‌كردند.
ايرانيان باستان از گوشت گاو، گوسفند، شتر، گورخر، آهو، اسب و همچنين حيوانات شكاري از جمله شير و نيز الاغ استفاده مي‌كردند و از خوردن گوشت خزندگان و سگ و انسان اجتناب مي‌ورزيدند.
امر پيشگيري بيماري و ضدعفوني و گندزدايي و حشره‌كشي از موضوعات بسيار مهم و معتبر در بهداشت و طب ايران باستان مي‌باشد.
در كتب مذهبي زرتشتيان دستوراتي در مورد قاعدگي زنان و احكام زن حائض و حامله، وظايف و رفتار مردان در زمان قاعدگي زنان و كيفر سقط جنين آمده است.
در ايران باستان چند نوع درمان به وسيله پزشكان به عمل مي‌آمده است. بطور كلي اين درمانها چند قسمت بود كه مهمترين آنها درمان رواني- گياهي و درمان كاردي (جراحي) بوده است. جراحي نه به مفهوم امروزي، بلكه اگر درمان‌هاي طبي يا غير جراحي مفيد واقع نمي‌گرديد، آنوقت به چاقو يا آهن متوسط مي‌شدند و روش داغ كردن را بكار مي‌گرفتند.
فردوسي طوسي شاعر بزرگ و بلند پايه در تولد رستم اشعاري سروده است كه مي‌رساند تولدش طبيعي نبوده و نوزاد را از پهلوي مادر خارج نموده‌اند زيرا كه بسيار بزرگ بوده است، ساير اعمال پس از جراحي نيز انجام شده است. بنابراين طفلي را كه مادرش از خطر عظيم جسته است، رستم نام مي‌گذارند. اين امر از عجايب شاهنامه است، با آنكه فردوسي طبيب نبوده معهذا جميع اصطلاحات جراحي را متذكر شده است. مثلا مصراع «بتابيد مر بچه را سر ز راه» مفهوم چرخش را مي‌رساند كه بايد پزشك در موارد لزوم بدان عمل نمايد تا طفل متولد شود. براي بيهوشي مادر رستم از شراب استفاده شده و اين عمل را چنان كه مي‌دانيم عمل قيصري و به زبان انگليسي سزارين مي‌نامند و منسوب به تولد ژول سزار قيصر روم مي‌باشد كه معروف است بر اثر عمل جراحي از شكم مادر بيرون آمده است.
ايرانيان باستان چنان كه متذكر گرديد با داروهاي گياهي بسيار آشنا بودند و بسياري از آنها را مي‌شناختند. پس از اختلاط و آمد و رفت با هنديان و ديدن سرزمين هند، بسياري از گياهان آن سرزمين را به ايران آوردند. در ايران باستان از شراب براي بيهوشي و از بنگ كه از شاهدانه گرفته مي‌شد، بعنوان داروي خواب‌آور استفاده مي‌كردند. به جهت سمي كردن سرنيزه، زهر و سم را مي‌شناختند و همين امر سبب شد كه دانشمندان در پي ماده ضدزهر و سم (پادزهر يا فادزهر) و ترياق و امثال آن بروند.
در ايران باستان سه قسم پزشك كه يكي با كارد و ديگري با گياه و سومي با ادعيه و كلمات خدايي بيماران را درمان مي‌كردند، وجود داشت كه سومي همان پزشك رواني نام دارد و اين دسته از اهميت بيشتري برخوردار بودند. غير از اين دسته، اطباي متخصص از جمله چشم پزشك (كحال)، دادپزشك (طبيب قانوني يا طبيب رسمي و اداري) و ستور پزشك (دامپزشك) نيز وجود داشتند.
تعليم پزشكان در ايران باستان به نظر مي‌رسد در سه مركز ري، همدان و پرسپوليس انجام مي‌شد و آموزشگاه‌هاي طبي نيز در اين شهرها (اما نه به مانند د انشكده جندي شاپور در دوران ساسانيان) داير بوده است. احتمالا بيمارستان‌هايي هم بوده‌اند كه بيشتر به عنوان پناهگاهي براي بيماران و سربازان بيمار محسوب مي‌شدند وسرپرستي آنها از وظايف فرمانداران بوده است.
فرمانداران در مراكز مهم به تهيه دارو و تربيت طبيعت مي‌پرداختند كه اين امر جزء امور محوله به آنان بوده و طبيعي است كه تربيت پزشكان در اين مراكز (بيمارستانها) انجام مي‌گرفته است. به همين نحو مي‌توان حدس زد كه مستحفظين و مباشرين بيماران كه در حكم پرستاران امروزي بوده‌اند، در مراكز بالا زيرنظر پزشكان و فرمانداران تربيت مي‌شده‌اند.
در اينجا مقصود از تربيت پرستار و پزشك به معني امروزه آن نيست. واضح است كه مراكز تربيتي به پاي بيمارستان و مدرسه طب جندي شاپور نمي‌رسيدند بلكه طبابت چنين بود كه هر بيماري كه قدرت راه رفتن و نشستن و برخاست را نداشت، طبيعتا فردي كه وي را درمان مي‌نمود، طبيب معالج و افرادي كه به مراقبت از بيمار مي‌پرداختند، پرستاران يا ملازمين بيمار بودند. حق‌العلاج بيمار به ميزان بيماري و سختي آنان و مقام طبيب بستگي داشت.
در اوستا، فقراني چند راجع به كيفر و جرم (در طب باستان) و بطور كلي طب قانوني (دادپزشك) آمده است. چنين به نظر مي‌رسد كه بيماري هاري از اولين امراضي باشد كه در طب ايران به آن توجه شده است.
طب در جندي شاپور
در جندي شاپور عده‌اي طبيب ايراني حضور داشتند كه به آموزش علم طب مي‌پرداختند. زبان تدريس، بيشتر يوناني بود ولي زبان پارسي در مورد داروسازي مشاهده شده است.
در كتاب «دينكرت» كه در مكتب جندي شاپور تدريس مي‌شده است بين بيماريهاي جسماني و اخلاق ارتباط قايل شده‌اند. مثل آنكه ناداني، حيله، خشم، غرور، كبر، شهوت و امثال آنها را از علل رنجوري و عوامل جسماني مثل سردي، خشكي، تعفن، فساد، گرسنگي، عطش، كهولت و درد را نيز از علل بيماريها دانسته‌اند.
در دينكرت آمده است كه سلامت بر دو قسم است:
اول سلامت تن و دوم سلامت جان و پزشك را نيز دو نوع عنوان كرده است: پزشك روحاني و پزشك جسماني. از آنچه كه از استاد باقي مانده مستفاد مي‌گردد آنكه طبابت اول بيش از دسته دوم موردنظر بوده است. طبيعي است كه پزشك روحاني با كلمات مقدس و پاك به طبابت مي‌پردازد و بسيار احتمال دارد كه در طبابت جسماني هم فصلي درباره تداوي روحي وجود داشته باشد.
در مورد خوراك ايرانيان باستان معتقد بودند كه: خوراك مي‌بايستي به اندازه كافي رطوبت و به ميزان كافي حرارت داشته باشد تا آثار مضر خشكي و برودت را از بدن دفع نمايد. به عقيده آنان هوايي كه در غذا وجود دارد، جذب بدن و قسمت خالي غذا با عنصر خاك كه در مزاج است اختلاط حاصل مي‌نمايد. سلامت بدن را شرط نگاهداري اعتدال و ناشي از تغذيه صحيح مي‌دانستند.
پرستاري از بيمار در ايران
همزمان با پيشرفت علوم و فنون از جمله پزشكي، در پرستاري هم پيشرفتهايي حاصل گرديد كه مي‌توان آموزش پرستاري را تحولي در اين زمينه دانست. پرستاري به عنوان حرفه و علم در ايران سابقه ديرينه نداشته و تاريخ گذشته ايران در حالي كه از پزشكي به مثابه يك حرفه پيشرفته سخن مي‌گويد از پرستاري ياد نكرده است.
در سال 1294 توسط يك گروه مذهبي آمريكايي در رضائيه، نخستين آموزشگاه پرستاري گشايش يافت كه متقاضيان زير ديپلم را مي‌پذيرفت و دوران آموزش آن سه سال بود. در سال 1314 در شهرهاي تبريز، مشهد و شيراز آموزشگاههاي پرستاري ديگري تاسيس شد.
با تغيير اوضاع و شرايط اجتماعي، بالا رفتن ميزان تحصيلات و توسعه مراكز بهداشتي – درماني و نياز مبرم به وجود پرستاران تحصيل كرده در شهرهاي ديگر ايران از جمله در تهران در سال 1377 آموزشگاه رستاري رضاشاه كبير و اشرف پهلوي تحت رياست اشرف و شمس پهلوي تاسيس گرديد و در رشت، كرمانشاه، همدان و مشهد مدارس پرستاري توسعه يافت.
همچنين در سال 1333 آموزشگاه پرستاري نمازي شيراز به كمك كارشناسان هيئت عمليات عمراني آمريكا گشايش يافت كه به سبب فقدان مربي پرستاري در سالهاي اول تاسيس از مربيان پرستاري انگليسي و كارشناسان سازمان بهداشت جهاني استفاده مي‌شد. در سال 1335 براي تدوين برنامه‌هاي آموزش پرستاري از كارشناسان بين‌المللي پرستاري استفاده شد و اولين كنفرانس بزرگ پرستاري در تهران برگزار شد كه نتايج زير را در بر داشت:
1- شرط ورود به آموزشگاه پرستاري داشتن ديپلم كامل متوسطه و دوره پرستاري سه سال تعيين گرديد. اولين آموزشگاه پرستاري وابسته به وزارت بهداري در سال 1337 در شهر مشهد به نام آموزشگاه پرستاري جرجاني تاسيس شد.
2- در سال 1337 برنامه آموزش بهياري با شرايط و ضوابط يكسان در كشور تدوين شد. به منظور تعليم مدير و مربي براي آموزشگاههاي پرستاري و بهياري كشور وزارت بهداري و دانشگاهها از سال 1344 به بعد اقدام به تاسيس دوره‌هاي آموزشي پرستاري براي پرستاران فارغ‌التحصيل از مدارس پرستاري نمودند. به تدريج دوره سه ساله مدارس پرستاري به چهار سال تبديل شد. بنا به ضرورت اجتماعي در ستاد انقلاب فرهنگي اقداماتي صورت گرفت و مراكز آموزش پرستاري در سطح كارداني و كارشناسي دانشجو پذيرفتند.
تحولات پرستاري بعد از انقلاب
تحولات پرستاري بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران شامل چهار محور است:
1- تشكيل پرستاران مسلمان متعهد و معتقد به انقلاب اسلامي بعنوان محور اصلي
2- تحولات در نظام آموزش پرستاري
3- دستاوردهاي پرستاري در جنگ تحميلي عراق عليه ايران
4- تغيير و تحول در بافت جامعه پرستاري و وجهه اجتماعي پرستاران
فرهنگ پرستاري در ايران كنوني
پرستاري در ابعاد مختلف اعم از مراقبتهاي عمومي و رفع نيازهاي عادي بيماران، جانبازان و معلولان همانند، كمك كردن در غذا خوردن، خوابيدن، حركت كردن و ساير كارها و فعاليتهايي كه انسان ناگزير از انجام آن است و مراقبتهاي درماني مثل: كنترل وضعيت بيماري، پانسمان، تزريقات و امثال آن كه در باز يافتن سلامت بيمار نقش درماني دارد و مراقبت‌هاي توانبخشي كه در جهت كمك به افراد جانباز و معلول براي بازگشت فعاليت عضو از كار افتاده يا بهترين استفاده از توانايي‌هاي باقيمانده آنان است و مراقبتهاي حمايتي كه عبارت از مهر ورزيدن به بيمار و اظهار عطوفت و انس گرفتن با اوست، همه و همه از خدمات شايسته‌اي است كه همواره مورد توجه اسلام و رهبران الهي واقع شده است.
تلاش در برآوردن نياز بيماران در روايات، عنوان فراگيري است كه شامل هر گونه پرستاري و به هر شكل است و در حقيقت تمام ابعاد پرستاري را در بر مي‌گيرد.
برطرف كردن نيازهاي بيماران و كساني كه داراي معلوليت‌هاي جسمي هستند از شئون مهم و ارزشمند پرستاري است كه رهبران ما ضمن سفارش به آن ارزش و اهميت فوق‌العاده آن را تأييد كرده‌اند……

دانلود پروژه پرستاري در ايران باستان تا كنون
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد