دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت داروسازی ثامن در طی یک دوره یکساله و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت داروسازی ثامن در طی یک دوره یکساله و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

فهرست مطالب
مقدمه. 2
بيان مسأله يا موضوع تحقيق.. 3
ضرورت انجام تحقيق.. 3
هدف از مطالعه موضوع. 4
پيشينه تحقيق.. 5
فرضيات… 5
تعريف عمليات متغيرها 6
ابزار گرد آوري داده‌ها 7
جامعه آماري.. 7
مراحل انجام تحقيق.. 7
تعريف مفاهيم.. 7
محدوديت‌ها- موانع و مشكلات تحقيق.. 9
بخش اول: آشنایی با صنعت داروسازی و ساخت محلولهای تزریقی  11
1- تاريخچه. 11
ادويه ي مركبه و شناخت مفردات طبي.. 12
دارو شناسي در ايران.. 14
2- تكنولوژي.. 18
3- روش اجرايي عمليات توليد (مراحل ساخت محلولهای تزریقی) 19
ساخت محلول.. 25
بخش 2: مباحثی در مورد مشتری.. 27
1- مشتری کیست؟. 27
قبل از اينكه مشتريانتان تغيير رأي بدهند رفتارتان را تغيير دهيد  27
مقدمه. 27
حقايق مسلم درباره مشتريان.. 27
يكي از مديران فورد در مورد مشتري مي‌گويد: 28
مشتري سود است و هرچيزديگر هزينه سربار 30
خودتان را به جاي مشتري بگذاريد. 31
چرا مشتريانمان را از دست مي‌دهيم.. 33
مشتري يعني كسب و كار، كسب و كار يعني مردم، مردم يعني مشتري.. 34
هنري فورد در اين خصوص مي‌گويد: 35
هدف سازمان شما ايجاد مشتري است… 36
اقدامات اساسي براي جلب مشتري بيشتر. 37
با مشتريان خود ارتباط دائم داشته باشيد. 39
هر يك از كاركنان شما بايد مشتريانتان را ملاقات كنند. 40
2- «روش اجرايي نحوه ارتباط با مشتري و اندازه‌گيري رضايت مشتري»  43
تعاريف… 44
شرح فعاليت‌ها 44
كليات… 44
ارتباط با مشتري.. 45
نحوه اندازه‌گيري ميزان رضايت مشتري.. 47
3- «روش اجرايي رسيدگي به شكايت مشتريان». 49
تعاريف… 50
مسئوليت و اختيار 50
شرح فعاليت‌ها 50
بخش سوم: بازاریابی.. 53
تعریف… 53
1- استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار 54
2- ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار 57
3- آميخته های بازاريابي 61
«روش تحقيق». 71
مصاحبه و اخذ نظرات كتبي بوسيله پرسشنامه: 71
منابع اطلاعات… 72
اطلاعاتي راجع به رؤساي بيمارستانها و مسئولين فني داروخانه‌ها: 73
بررسي فرضيه‌ها: 74
فرضيه 1: 74
فرضيه 2: 75
فرضيه 3. 75
فرضيه 4. 76
فرضيه 5. 76
فرضيه 6. 77
تحليل يافته‌هاي پرسشنامه اي.. 78
تبليغات براي فروش…. 78
نتیجه گیری.. 80
پيشنهادات… 80
توصيه به ساير دانشجويان.. 80
نمونه پرسشنامه. 80
منابع: 80

پروژه ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت داروسازی ثامن در طی یک دوره یکساله و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد