دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي فرايند موجود

بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي فرايند موجود

فهرست مطالب
مقدمه
1ـ اهميت و ضرورت موضوع تحقيق:
2ـ چارچوب نظري تحقيق
شكل 1- عناصر موظف و رابطه آنها در سيستم مديريت مواد زايد جامد شهري
1ـ2ـ توليد مواد زائد جامد:
2ـ2ـ ذخيره و جابجايي مواد زائد در محل توليد:
3ـ2ـ جمع‌آوري مواد زايد جامد:
1ـ3ـ2ـ روش جمع‌آوري خانه به خانه:
2ـ3ـ2ـ روش انبار موقت:
3ـ3ـ2ـ استفاده از روشهاي سنتي:
4ـ3ـ2ـ استفاده از استقرار مخازن در معابر و خيابانها:
ضرورت وجود برنامه ذخيره موقت و ايستگاههاي انتقال:
4ـ2ـ بازيافت مواد زائد جامد:
جدول 1 ـ بازيافت مواد معمولي و فوايد آن
جدول 2ـ بازيافت مواد مصنوعي و فوايد آن
1ـ4ـ2ـ كمپوست مواد زائد جامد:
جدول 3ـ مواد تشكيل دهنده كمپوست
الف) كمپوست خام:
ب) كمپوست تازه:
ج) كمپوست كامل:
د) كمپوست ويژه:
1-1-4-2- روش سنتي
2-1-4-2- روش روباز:
3-1-4-2- روش تكنيكي:
5-2- حمل و نقل مواد زائد جامد:
6-2- دفع مواد زائد جامد:
1ـ آبرفتهاي فلات قاره:
2ـ روانه‌هاي بازالت:
3ـ لس:
4ـ شيست:
5ـ مخروط افكنه‌ها و آبرفتهاي دره‌ساز:
1-6-2- انتخاب محل دفن زباله:
2-6-2- دفع مواد زائد جامد بيمارستاني:
3ـ سيستم مديريت مواد زايد جامد شهري در ايران
4ـ موقعيت جغرافيائي منطقه مورد مطالعه:
فرضيه‌هاي تحقيق
اهداف تحقيق
سابقه تحقيق در ايران
طرح‌هاي پژوهشي انجام شده در سطح شهرستان زابل:
7ـ تشكيلات اداري و پرسنلي مواد زايد جامد شهر زابل
شکل 2- تشکيلات سازمانی شهرداری شهر زابل
شکل 3- تشكيلات مربوط به جمع‌آوري مواد زايد جامد شهری زابل
8 ـ كلياتي در ارتباط با خصوصيات اكولوژيكي منطقه مورد مطالعه
منابع:

پروژه بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي فرايند موجود
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد