دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه روانشناسی افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر
افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده
روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
فصل اول:
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مساله
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴٫ اهداف تحقیق
۱-۵٫ فرضیه‌های تحقیق
۱-۶٫ متغیرهای تحقیق
۱-۷٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی
فصل دوم:
۲-۱٫ خانواده
۲-۲٫ ازدواج
۲-۳٫ رضایت زناشویی
۲-۴٫ عوامل موثر بر رضایت زناشویی
۲-۴-۱٫ سن ازدواج و رضایت‌مندی زناشویی
۲-۴-۲٫ جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی
۲-۴-۳٫ مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی
۲-۴-۴٫ تفکر و شناخت در رضایت زناشویی
۲-۴-۵٫ سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی
۲-۴-۶٫ خانواده اصلی و نقش شناخت‌ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی
۲-۵٫ طرحواره
۲-۵-۱٫ طرحواره‌ها و افکار خودکار
۲-۵-۲٫ طرحواره‌ها و اسنادها
۲-۵-۳٫ طرحواره‌ها و انتظارات
۲-۵-۴٫ طرحواره‌ها و فرضیات
۲-۵-۵٫ طرحواره‌ها و استانداردها
۲-۵-۶٫ نقش طرحواره‌ها در روابط خانوادگی
۲-۵-۶- الف). شکل گیری طرحواره‌های خانوادگی
۲-۵-۷٫ طرحواره‌های ناکارآمد
۲-۵-۸٫ منشاء طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
۲-۵-۹٫ انواع طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
۲-۵-۹- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد
۲-۵-۹- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل
۲-۵-۹- ج). حوزه سوم: محدودیت‌های مختل
۲-۵-۹- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن
۲-۵-۹- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری
۲-۵-۱۰٫ خصوصیات طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
۲-۵-۱۱٫ سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد
۲-۵-۱۲٫ طرحواره درمانی
۲-۵-۱۲- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
۲-۵-۱۲- ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
۲-۵-۱۳٫ بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور
۲-۵-۱۳- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی)
۲-۵-۱۳- ب). راهبردهای شناختی
۲-۵-۱۳- ج). تکنیک‌های بین فردی
۲-۵-۱۳- د). الگو شکنی رفتاری
۲-۶٫ حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور
فصل سوم:
۳-۱٫ روش پژوهش
۳-۲٫ جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری
۳-۳٫ روش جمع آوری داده‌ها
۳-۴٫ ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها
۳-۴-۱٫ فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش
۳-۴-۲٫ پرسشنامه DASS
3-4-3. پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ)
3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ

پروژه روانشناسی افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد