دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه فلسفه مدیریت ژاپنی

فهرست مطالب

فصل اول – معرفی JIT

تاريخچه وتکامل توليد بهنگام

تعريف نظام بهنگام

نظام بهنگام دريک نگاه

مبانی توليد بهنگام

اجزای توليد بهنگام

اهداف توليد بهنگام

مزاياومحدوديتهای JIT

منطق اجرایJIT

پيش نيازهای يک برنامه JIT

برنامه ريزی نظام توليد بهنگام

فصل دوم – اجرای برنامه JIT

مقدمه

1- ايجاد يک استراتژی اجرايی

2- يک برنامه عملياتی برای اجرا

1-2-وقتی فعاليتهای اجرای JITتکمیل می شود

2-2-چگونه فعاليتهای اجرايی JITانجام می شود

3- سيستمهای جمع آوری وسنجش داده ها

4- پروژه های آزمايشی(راهنما)

5- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحاديه ها

1-5- مقاومت کارکنان

2-5- اتحاديه ها

6- فرايند اجرای JIT

فصل سوم – کنترل JIT

کنترل تولیددرنظام بهنگام

سیستم کانبان

وظایف کانبان تولید یکنواخت

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه

اجرای سیستم کانبان

وظایف کانبان

انواع جریان مواد

گردش کانبان

وسعت عمل کانبان

فصل چهارم – ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا

شرکت تویوتا

مقدمه

تاریخچه

سیستم تولیدتویوتا(TPS)

تولیدبهنگام(JIT)

کانبان

JIDOKA

فلسفه وچشم اندازتویوتا

فرهنگ سازمانی وارزشها

آینده

تشریح مفاهیم

واژه نامه انگلیسی- فارسی

فهرست منابع

پروژه فلسفه مدیریت ژاپنی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد