دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله پلی پلوئید

پلی پلوئید

فهرست مطالب
مقدمه 1
تعريف پلي پلوئيدي: 2
تقسيم بندي پلي پلوئيد: 2
تعريف يوپلوئيدي و انواع آن: 2
تعريف اتوپلوئيدي و منشا توليد آن: 2
اتوپلوئيدي و كاربرد آن در اصلاح نباتات: 3
خصوصيات مورفولوژيكي اتوپلي پلوئيد: 5
رفتار سيتوژنتيكي اتوپلوئيد ها: 5
آلوپلوئيدي و نحوه توليد آن: 7
آلوپلوئيدي و اصلاح نباتات: 8
رفتار سيتوژنتيكي آلوپلوئيدها: 9
آنيوپلوئيدي و انواع آن: 10
منشا آنيوپلوئيدي: 10
كاربرد آنيوپلوئيد ها در اصلاج نباتات: 12
پلي پلوئيد ها در گياهان زراعي: 16
منابع 17
مقدمه
تعداد كرموزوم ها به طور خود به خود و تصادفي تغيير مي‌نمايد و اين فرآيند از زمان شروع حيات در اين سياره تداوم داشته است. در واقع تغيير در تعداد كروموزوم به عنوان ابزاري در مدل سازي ژنوم ها در طي تكامل مفيد بوده است. مثال هائي از اينگونه تغييرات را مي‌توان در بين محصولاتي كه غذاي روزمره از آنها تهيه مي‌شود. زيرا بسياري از گياهان و بعضي از جانوران كه غذايي انسان را تشكيل مي‌دهند از طريق تغييرات خود به خودي تعداد كروموزوم ها در طي تكامل آن گونه ها پديد آمده اند. امروزه به نژادگران از دست ورزي تعداد كروموزوم ها بهبود زادآوري يا برخي ديگر از خصوصيات مطلوب موجوداتي سود مي‌برند تغيير در تعداد كروموزومي به دو نوع سلول يا فرد توليد مي‌كند:
آنهائي كه دسته هاي سماتيكشان مضرب صحيحي از تعداد هاپلوئيد پايه يعني ويژگي گونه مي‌باشد كه به آن يوپلوئيد مي‌گويند.
آنهائي كه دسته هاي سماتيكشان مضرب نامرتبي از تعداد پايه است به نام آنيوپلوئيدي گويند………………

دانلود مقاله پلی پلوئید
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد