دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه پژوهش در عمليات مفاهيم اصول و تاريخچه

پژوهش در عمليات مفاهيم اصول و تاريخچه
فهرست مطالب
چكيده
1- مقدمه
2-كدام عبارت؟
3- پژوهش در عمليات چيست؟
تعريف 1 (انجمن پژوهش در عمليات بريتانياي كبير (ويلكس 1980))
تعريف 2 (انجمن پژوهش در عمليات آمريكا (پولاك، راسكوپف و بارنت 1994،
1))
تعريف 3 (دالن‌باخ و جرج 1978، 3)
تعريف 4 (دالن‌باخ وجرج 1978، 3)
تعريف 5 (ثيراف و كك‌لمپ 1975، 3)
تعريف 6 (طه 1976، 4)
تعريف 7 (چرچمن، اكاف و آرنوف 1957، 4)
تعريف 8 (لاس و روزن‌‌وين 1977)
تعريف 9 (سوپر، اوسبورن و زوزيگ 1990، 22)
تعريف 10 (كي‌وود 1971)
تعريف 11 (وارنر 1996، 3743)
تعريف 12 (ساعتي 1988، 3)
تعريف 13 (ساعتي 1988، 3)
4- تحليل تعاريف
4-1- علميت
4-2- هدف پژوهش در عمليات
4-3- ابزار، فنون و روش علمي در پژوهش در عمليات
4-4- رويكرد سيستم‌ها (مورديك و مانسون 1986، 45- 48)
4-5- استفاده از تيم چند تخصصي
4-6- فعاليتهاي پژوهش در عمليات
4-6-1- برنامه‌ريزي
4-6-2- زمانبندي4-6-3- تخصيص منابع4-6-4- بهينه سازي4-6-5- تعيين خط مشي و تصميم
4-6-6- توصيف4-6-7- پيشگويي5- تاريخ پژوهش در عمليات
5-1- قبل از جنگ جهاني دوم (ساعتي 1988، 5- 7)
5-2- جنگ جهاني دوم
5-3- بعد از جنگ جهاني دوم (ساعتي 1988، 9- 12)
6- پژوهش در عمليات و حوزه‌هاي مرتبط
6-1- مهندسي صنايع
6-2- علم مديريت
6-3- تحليل سيستم‌ها
6-4- تصميم‌گيري
6-5- علم آمار
مراجع
پژوهش در عمليات مفاهيم اصول و تاريخچه
چكيده
اين مقاله به تشريح مفاهيم و اصول پژوهش در عمليات مي‌پردازد. تعاريف مختلفي از پژوهش در عمليات مطرح مي‌شود و موضوع از جنبه علم بودن، هدف، ابزار، فنون، روش علمي، فعاليت‌ها و ساير ويژگي‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سپس پيدايش، تحول و توسعه پژوهش در عمليات در سه دوره زماني قبل از جنگ جهاني دوم، جنگ جهاني دوم، و پس از جنگ جهاني دوم شرح داده مي‌شود. در پايان به حوزه‌هاي مرتبط با پژوهش در عمليات اشاره مي‌شود.
كليدواژه : تعريف؛ تاريخچه؛ ابزار؛ فنون؛ پژوهش در عمليات؛ تحقيق در عمليات؛ پژوهش عملياتي؛ مفاهيم؛ اصول


1- مقدمه
با وجود منابع علمي بيشمار در زمينه پژوهش در عمليات درصد ناچيزي از آ‌‌‌نان به مفاهيم، اصول و روش پژوهش اين حوزه پرداخته‌‌‌اند. برخي از دلايل اين نارسايي را بايد در ميان دلايل توسعه نيافتن روش پژوهش در علوم پايه و فني و مهندسي جست. در اين حال و از اوايل دهه 70 به اين طرف، هدف دوره‌هاي آموزشي پژوهش در عمليات كه در قالب رشته‌هاي فني و مهندسي مانند مهندسي صنايع، رشته‌هاي رياضي كاربردي و بعضي از گرايشهاي مديريت تدوين شدند، خواسته يا نا‌خواسته تربيت متخصصيني بوده‌است كه به توسعه روشها و مفاهيم رياضي اين حوزه بپردازند.
اين شرايط باعث مهجور ماندن جنبه كاربردي پژوهش در عمليات (كه به خاطر آن توسعه يافته بود) شده‌ است. در ايران نيز كه تقريباً هر رشته و حوزه علمي همين شرايط را داراست، وضعيت اشاره شده براي پژوهش در عمليات را بيش از ساير جاها تشديد نموده‌ است………..

دانلود پروژه پژوهش در عمليات مفاهيم اصول و تاريخچه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد