دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله پژوهش در عمليات مفاهيم اصول

پژوهش در عمليات مفاهيم اصول و تاريخچه

فهرست مطالب

پژوهش در عملیات مفاهیم اصول و تاریخچه. ۲
چکیده ۲
۱- مقدمه. ۲
۲-کدام عبارت؟. ۵
۳- پژوهش در عملیات چیست؟. ۸
تعریف ۱ (انجمن پژوهش در عملیات بریتانیای کبیر (ویلکس ۱۹۸۰)) ۹
تعریف ۲ (انجمن پژوهش در عملیات آمریکا (پولاک، راسکوپف و بارنت ۱۹۹۴، ۱)) ۹
تعریف ۳ (دالن‌باخ و جرج ۱۹۷۸، ۳) ۱۰
تعریف ۴ (دالن‌باخ وجرج ۱۹۷۸، ۳) ۱۰
تعریف ۵ (ثیراف و کک‌لمپ ۱۹۷۵، ۳) ۱۰
تعریف ۶ (طه ۱۹۷۶، ۴) ۱۰
تعریف ۷ (چرچمن، اکاف و آرنوف ۱۹۵۷، ۴) ۱۱
تعریف ۸ (لاس و روزن‌‌وین ۱۹۷۷) ۱۱
تعریف ۹ (سوپر، اوسبورن و زوزیگ ۱۹۹۰، ۲۲) ۱۱
تعریف ۱۰ (کی‌وود ۱۹۷۱) ۱۲
تعریف ۱۱ (وارنر ۱۹۹۶، ۳۷۴۳) ۱۲
تعریف ۱۲ (ساعتی ۱۹۸۸، ۳) ۱۳
تعریف ۱۳ (ساعتی ۱۹۸۸، ۳) ۱۳
۴- تحلیل تعاریف.. ۱۳
۴-۱- علمیت.. ۱۳
۴-۲- هدف پژوهش در عملیات.. ۱۶
۴-۳- ابزار، فنون و روش علمی در پژوهش در عملیات.. ۱۸
۴-۴- رویکرد سیستم‌ها (موردیک و مانسون ۱۹۸۶، ۴۵- ۴۸) ۲۸
۴-۵- استفاده از تیم چند تخصصی. ۳۵
۴-۶-۱- برنامه‌ریزی.. ۳۷
۴-۶-۲- زمانبندی۳۱ ۳۸
۴-۶-۳- تخصیص منابع۳۲ ۳۸
۴-۶-۴- بهینه سازی۳۳ ۳۹
۴-۶-۵- تعیین خط مشی و تصمیم ۴۰
۴-۶-۶- توصیف۳۴ ۴۰
۴-۶-۷- پیشگویی۳۵ ۴۱
۵- تاریخ پژوهش در عملیات.. ۴۲
۵-۱- قبل از جنگ جهانی دوم (ساعتی ۱۹۸۸، ۵- ۷) ۴۲
۵-۲- جنگ جهانی دوم ۴۶
۵-۳- بعد از جنگ جهانی دوم (ساعتی ۱۹۸۸، ۹- ۱۲) ۵۱
۶- پژوهش در عملیات و حوزه‌های مرتبط. ۵۵
۶-۱- مهندسی صنایع. ۵۶
۶-۲- علم مدیریت.. ۵۸
۶-۳- تحلیل سیستم‌ها ۵۸
۶-۴- تصمیم‌گیری.. ۶۱
۶-۵- علم آمار. ۶۲
مراجع. ۶۳
پی‌نوشت‌ها ۶۷…………

فرمت : WORD | صفحات:72
**********************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله پژوهش در عمليات مفاهيم اصول
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد