دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه پژوهش در عمليات مفاهيم اصول و تاريخچه

پژوهش در عمليات مفاهيم اصول و تاريخچه

فهرست مطالب

چكيده
1- مقدمه
2-كدام عبارت؟
3- پژوهش در عمليات چيست؟
تعريف 1 (انجمن پژوهش در عمليات بريتانياي كبير (ويلكس 1980))
تعريف 2 (انجمن پژوهش در عمليات آمريكا (پولاك، راسكوپف و بارنت 1994،
1))
تعريف 3 (دالن‌باخ و جرج 1978، 3)
تعريف 4 (دالن‌باخ وجرج 1978، 3)
تعريف 5 (ثيراف و كك‌لمپ 1975، 3)
تعريف 6 (طه 1976، 4)
تعريف 7 (چرچمن، اكاف و آرنوف 1957، 4)
تعريف 8 (لاس و روزن‌‌وين 1977)
تعريف 9 (سوپر، اوسبورن و زوزيگ 1990، 22)
تعريف 10 (كي‌وود 1971)
تعريف 11 (وارنر 1996، 3743)
تعريف 12 (ساعتي 1988، 3)
تعريف 13 (ساعتي 1988، 3)
4- تحليل تعاريف
4-1- علميت
4-2- هدف پژوهش در عمليات
4-3- ابزار، فنون و روش علمي در پژوهش در عمليات
4-4- رويكرد سيستم‌ها (مورديك و مانسون 1986، 45- 48)
4-5- استفاده از تيم چند تخصصي
4-6- فعاليتهاي پژوهش در عمليات
4-6-1- برنامه‌ريزي
4-6-2- زمانبندي31
4-6-3- تخصيص منابع32
4-6-4- بهينه سازي334-6-5- تعيين خط مشي و تصميم
4-6-6- توصيف34
4-6-7- پيشگويي355- تاريخ پژوهش در عمليات
5-1- قبل از جنگ جهاني دوم (ساعتي 1988، 5- 7)
5-2- جنگ جهاني دوم
5-3- بعد از جنگ جهاني دوم (ساعتي 1988، 9- 12)
6- پژوهش در عمليات و حوزه‌هاي مرتبط
6-1- مهندسي صنايع
6-2- علم مديريت
6-3- تحليل سيستم‌ها
6-4- تصميم‌گيري
6-5- علم آمار
مراجع

دانلود پروژه پژوهش در عمليات مفاهيم اصول و تاريخچه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد