امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.
خانه » پروژه » شیمی و زیست شناسی » دانلود مقاله چدنهای پرسیلیسم مقاوم به خوردگی
دانلود مقاله چدنهای پرسیلیسم مقاوم به خوردگی

دانلود مقاله چدنهای پرسیلیسم مقاوم به خوردگی

چدنهای پرسیلیسم مقاوم به خوردگی

مقدمه
چدنهای آلیاژی به خانواده‌ای از چدنهای خاکستری، با گرافیک کروی و سفید گفته می‌شود که محتوی مقادیر بالائی از عناصر آلیاژی (۳ تا ۴۰%) هستند.
اگر چه این خانواده از چدنها دارای خواس فیزیکی و مکانیکی بسیار مهمی هستند. معهذا ریخته‌گری آنها به همان سهولت چدنهای غیر آلیاژری انجام می‌گیرد. تولید این نوع چدن‌ها در صنایع چدن‌ریزی تخصص جداگانه‌ای راا به خود اختصاص داده و اکثر واحدهای ریخته‌گری این نوع چدنها تنها فعالیت خود را محدود به چند نوآوری از انواع آنها می‌نمایند.
تقسیم‌بندی این نوع چدنها بررسی مبنای خواص آنها نظیر استحکام در درجات حرارتی بالا، مقاومت در مقابل اکسیداسیون (اکسایش)، مقاومت در مقابل سرماخوردگی،  مقاومت در شرایط سایند شدید، انبساط حرارتی بسیار کم نوآوری یا خاصیت غیر مغناطیسی بودن آنها قرار دارد. تولید استاتور (شکل ۱-۱) یکی از موارد مصرف این خانواده از چدنها را نشان می‌دهد.

پره‌های این توربین از چدن آلیاژی بدون انجام عملیات حرارتی ساخته شده است.
مطالب فوق توضیحات مختصری درباره انواعچدنهای آلیاژی و موارد کاربرد آنها بود، در این تحقیق  و آزمایش هدف اصلی ما تولید و آزمایش چدنهای مقاوم به خوردگی از نوع پرسیلیسم می‌باشد.
همانطور که می‌دانید گسترش روزافزون صنایع شیمیایی – پتروشیمی ها و آزمایشگاه‌های مدرن شیمی و سنایع مربوطه که با محیط‌ها یا مواد خورنده سر و کار دارند، نیاز به این نوع چدنها، بعنی چدن‌های مقاوم به خوردگی در محیط‌های اسیدی  بازی و … بیشتر احساس می‌شود که لازم است به آنها اهمیت  و توجه بیشتری شود.
به همین دلیل ابتدا ما در این قسمتت قصد بر این داریم که خوردگی چدنهای غیر آلیاژی در محیط‌های مختلف و علت اینکه به چدنهای آلیاژی مقاوم به خوردگی احتیاج می‌شود را مورد بررسی قرار داده و سپس به انواع چدن‌های آلیاژی مقاوم به خوردگی اشاهر مختصری کرده و بعداً در ادامه در مورد کلیات تولید آلیاژ مورد نظرمان در تحقیق و آزمایش (چدنهای پرسیلیسم)، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن، تجهیزات ذوب و قالبگیری، نحوه آزمایش، مراحل عملیات و نتایج آن توضیحات مفصل‌تری داده خواهد شد.

دانلود مقاله چدنهای پرسیلیسم مقاوم به خوردگی

فهرست مطالب

مقدمه ۶
خوردگی چدنهای خاکستری غیر آلیاژی ۷
چگونه چدنها خورده می‌شوند؟ ۸
تشکیل پوسته محافظ ۸
خوردگی در هوا ۹
خوردگی در معرض گازهای سوخت ۱۰
خوردگی در آب ۱۰
خوردگی خاک ۱۱
خوردگی در اسیدها ۱۱
خوردگی در قلیاها ۱۱
خوردگی در اسیدهای آلی و ترکیبات آن: ۱۲
خوردگی در محلول‌های نمک ۱۲
اثر ساختار ۱۲
انواع چدنهای مقاوم به خوردگی ۱۳
چدنهای پرکرم ۱۳
چدنها پرنیکل ۱۴
کلیاتی در مورد تولید آلیاژ مورد نظر (چدن‌های پرسیلیسم ) ۱۵
مواد اولیه (به لحاظ تئوریف تاثیر و مکانیسم) ۲۱
سیستم آهن – کربن – سیلیسم ۲۱
تاثیر ترکیب شیمیایی چدن بررسی ساختار و خواس مکانیکی آنها ۲۳
سیلسیم (Si) ۲۴
منگنز (Mn): ۲۵
گوگرد (S): ۲۶
فسفر (P): ۲۶
کرم (Cr): ۲۷
نیکل (Ni): ۲۷
مس (Cu): ۲۷
آلومنیوم (AL) ۲۸
تیتانیم (TI) ۲۸
مولیبدن (MO) ۲۹
تهیه شمش‌های چدنی جهت مصرف در واحدهای ریخته‌گری ۲۹
فروسی و چگونگی تولید فرو آلیاژها ۳۳
فروآلیاژها و تولید آنها ۳۴
موارد استفاده از فروآلیاژها ۳۴
از بین بردن ناخالصیهای مضر: ۳۵
دلایل استفاده از فروآلیاژها ۳۵
اصول تولید فروآلیاژها ۳۶
تولید فروسیلیسم ۳۸
آلیاژ سازی ۳۸
برای تولید فروسیلیسم، مواد اولیه به ترتیب زیر هستند ۳۸
تاثیر آهن بر واکنش‌ها ۳۹
تجیهزات ذوب برای تولید چدنهای پرسیلیسم مقاوم به خوردگی ۳۹
کوره‌های دوار ۴۰
ساختمان کوره: ۴۰
کوره دوار با سوخت مایع ۴۲
جداره دیرگداز ۴۲
کوره‌های بوته‌ای نفت‌سوز ۴۳
کوره‌های برقیElectricmelting Furna Ces) ۴۴
انواع کوره‌های برقی زیر در صنایع چدن‌ریزی مصرف دارند: ۴۵
کوره قوسی غیر مستقیم ۴۶
کوره‌های القائی با فرکانس برق شهر ۴۶
انواع ماسه‌های مصرفی در چدن‌ریزی ۵۰
نحوه آزمایش (شرح آزمایش) ۵۳
مراحل عملیات: (محاسبات شارژ) ۵۳
محاسبات شارژ ۵۴
۱- انجام آزمایش متالوگرافی ۵۵
وزن نمونه چدن خاکستری قبل از گذاشتن در داخل اسید سولفوریک: ۵۶
نتایج: ۵۷
۱- از نظر ذوب ریخته‌گری: ۵۷
۲- از نظر خواص مکانیکی: ۵۷
۳- از نظر مقاومت به خوردگی در محیطهای مختلف و کاربرد: ۵۷
منابع و مآخذ: ۵۹
چدنهای آلیاژی پرسیلیسم مقاوم به خوردگی

مقدمه
چدنهای آلیاژی به خانواده‌ای از چدنهای خاکستری، با گرافیک کروی و سفید گفته می‌شود که محتوی مقادیر بالائی از عناصر آلیاژی (۳ تا ۴۰%) هستند.
اگر چه این خانواده از چدنها دارای خواس فیزیکی و مکانیکی بسیار مهمی هستند. معهذا ریخته‌گری آنها به همان سهولت چدنهای غیر آلیاژری انجام می‌گیرد. تولید این نوع چدن‌ها در صنایع چدن‌ریزی تخصص جداگانه‌ای راا به خود اختصاص داده و اکثر واحدهای ریخته‌گری این نوع چدنها تنها فعالیت خود را محدود به چند نوآوری از انواع آنها می‌نمایند.
تقسیم‌بندی این نوع چدنها بررسی مبنای خواص آنها نظیر استحکام در درجات حرارتی بالا، مقاومت در مقابل اکسیداسیون (اکسایش)، مقاومت در مقابل سرماخوردگی،  مقاومت در شرایط سایند شدید، انبساط حرارتی بسیار کم نوآوری یا خاصیت غیر مغناطیسی بودن آنها قرار دارد. تولید استاتور (شکل ۱-۱) یکی از موارد مصرف این خانواده از چدنها را نشان می‌دهد.

پره‌های این توربین از چدن آلیاژی بدون انجام عملیات حرارتی ساخته شده است.
مطالب فوق توضیحات مختصری درباره انواعچدنهای آلیاژی و موارد کاربرد آنها بود، در این تحقیق  و آزمایش هدف اصلی ما تولید و آزمایش چدنهای مقاوم به خوردگی از نوع پرسیلیسم می‌باشد.
همانطور که می‌دانید گسترش روزافزون صنایع شیمیایی – پتروشیمی ها و آزمایشگاه‌های مدرن شیمی و سنایع مربوطه که با محیط‌ها یا مواد خورنده سر و کار دارند، نیاز به این نوع چدنها، بعنی چدن‌های مقاوم به خوردگی در محیط‌های اسیدی  بازی و … بیشتر احساس می‌شود که لازم است به آنها اهمیت  و توجه بیشتری شود.
به همین دلیل ابتدا ما در این قسمتت قصد بر این داریم که خوردگی چدنهای غیر آلیاژی در محیط‌های مختلف و علت اینکه به چدنهای آلیاژی مقاوم به خوردگی احتیاج می‌شود را مورد بررسی قرار داده و سپس به انواع چدن‌های آلیاژی مقاوم به خوردگی اشاهر مختصری کرده و بعداً در ادامه در مورد کلیات تولید آلیاژ مورد نظرمان در تحقیق و آزمایش (چدنهای پرسیلیسم)، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن، تجهیزات ذوب و قالبگیری، نحوه آزمایش، مراحل عملیات و نتایج آن توضیحات مفصل‌تری داده خواهد شد.

خوردگی چدنهای خاکستری غیر آلیاژی
مقاومت خوردگی خاصیت ویژه‌ای برای یک ماده محسوب نمی‌شود. ارزیابی این مشخصه به وضعیت قرار گرفتن ماده در معرض خوردگی و به کیفیت لازم برای کاربرد بستگی دارد.
مقاومت خوردگی چدنها اصولاً به ترکیب شیمیایی و نحوه پخش عناصر داخل ساختار میکروسکوپی آن بستگی دارد. طبق تعریف همه چدنها غیر متقارن بوده و بدین ترتیب لااقل دو مورد از اجزا مختلف در ساختارشان دارند. تیپ‌های مختلف چدنها به وسیله شکل و نحوه پخش گرافیک در ساختار و تیپ زمینه‌ میکروسکوپی از هم متمایز می‌شوند.

چگونه چدنها خورده می‌شوند؟
خوردگی چدنها با خوردگی فولادها تفاوت دارد زیرا چدنها شامل مقادیر محسوس کربن و سیلیم می‌باشند. مقدار زیادی از کربن به صورت گرافیت درمی‌آید که به طور کلی نامحلول بوده و در بیشتر محیطهای خورنده خنثی است. گرافیک موجود در چدن، در برابر حمله  خوردگی بیشتر محیطهای خورنده بی‌اثر است، حمله خوردگی به طور اصلی روی زمینه ساختار فلز می‌باشد. اگر گرافیک روی سطح در جای خود بماند باعث تشکیل پوسته محافظ به زنگ سیاه یا خاکستری به نظر می‌رسد. این پوسته محافظ گرافیکی می‌تواند عاملی برای سرعت دادن یا کاهش سرعت خوردگی در فلز باشد.
در یک محیط خورند با PH کم، گرافیک در برابر آهن به شدت کانذیک است و شاید به طور الکترولیتی موجب تسریع حمله خوردگی روی فلز شود. اما اگر محصولات خوردگی در روی فلز نگاه داشته شوند، می‌توانند مانند یک سد مکانیکی موجب افزایش مقاومت الکتریکی شده و حمله ثانوی خوردگی را جلوگیری کنند.

تشکیل پوسته محافظ
موقعیت سطح آهن خام در معرض رطوبت و هوا قرار می‌گیرد، نوعی اکسید هیدراته به رنگ قهوه‌ای پرتقالی (لیمونیت) به سرعت روی آن تشکیل می‌شود، اما با ادامه ماندن در معرض شرایط خوردگی فوق، یک اکسید سیاه رنگ روی سطح شکل می‌گیرد. وجود سیلیسم در چدن موجب تشکیل یک پوسته سیلیکات متراکم و چسبنده روی اکسید آهن شده و پوسته محافظ می‌تواند اکسید اسیدن ثانوی را متوقف نماید. بدین ترتیب در بعضی از کاربردها چدن با سطح خام می‌تواند سالها مورد استفاده قرار گیرد. تشکیل اکسید روی آهن مزیت دیگری به همراه دارد. وقتی فولاد زنگ می‌زند، نسبت به فلز اولیه یک افزایش زیاد در مجموع حجم فلز و اکسید وجود خواهد داشت. این افزایش حجم که انبساط به همراه دارد می‌تواند نیروی کافی برای ایجاد ترک در بتنی که این فولاد در آن کار گذاشته شده است بشود. از اینکه این اتفاق در قطعات چدنی نمی‌افتد، در کاربردهای ساخت در پوشی رینگهای MANHOLE که به طور کامل در یک پریود طولانی زمان در بتن جاده کار گذاشته شده‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرند. به دلیل وجود لاینفک سیلیم در چدن به طور کلی مقدار کم عناصر دیگر اثر مفید و برجسته‌ای ندارند.
وجود ۶% – ۴% درصد مس در خوردگی در معرض هوا می‌تواند مفید باشد. در بعضی کاربردها، مجموع معتدل کرم و نیکل ممکن است عمر سرویس‌دهی را افزایش دهند.
خوردگی در هوا
میزان خوردگی در هوا به رطوبت نسبی و حضور گازهای مختلف و ذرات جامد معلق در هوا بستگی دارد. رطوبت زیاد به طور کلی میزان خوردگی را افزایش می‌دهد.
دی‌اکسید گوگردد و کلریدهای موجود در هوای، مناطق مشرف به دریا موجب افزایش  خوردگی می‌شوند.
میزان خوردگی چدن خاکستری در هوای مناطق صنعتی موجود باشد و کلریدهای موجود در هوای مناطق مشرف به دریا موجب افزایش خوردگی می‌شوند.
میزان خوردگی چدن خاکستری در هوای مناطق صنعتی بعید است که بیش از mm12% باشد. این امر به علت به وجود آمدن یک لایه اکسیده روی سطح چدن خاکستری است که حالت محافظ را دارد.
خوردگی در معرض گازهای سوخت
استفاده از چدن خاکستری در برابر گازهای سوخت از صدها سال پیش شروع شده است. خوردگی به وسیله گازهای داغ در سطوح گرم یک مسئله مهم در ماشین‌های دیگ بخار زغال سنگ سوز و سیستم حرارت مرکزی می‌باشد. این می‌تواند یک مسئله دید در بخشهای گرم کننده هوا و آب در جائیکه حرارت سطح فلز بین ۰C 300-100 هست ایجاد کند. چدن خاکستری دارای کارایی خوبی در مقابل این نوع خوردگی می‌باشد.
خوردگی در آب
چدنهای خاکستری غیر آلیاژی اساساً برای لوله‌های آب استفاده می‌شوند. مقاومت خوردگی چدن بستگی به توانایی تشکیل پوسته محافظ دارد. در آبهای سخت به دلیل رسوب کربنات کلسیم روی چدن، پوسته محافظ تشکیل می‌شود که میزان خوردگی سطح آنرا به طور کلی کم می‌کند. در آبهای سبک پوسته  محافظ نمی‌تواند به طور کامل تشکیل شود و مقداری خوردگی رخ خواهد داد. در آبهای صنعتی، میزان خوردگی اصولاً یک تابع از آلودگی‌ها و میزان PH می‌باشد. آبهای اسیدی خوردگی را افزایش می‌دهند، در حالیکه آبهای قلیایی میزان خوردگی کمتری دارند. حضور آب دریا مسائل ویژه‌ای برای چدن خاکستری ایجاد می‌کند. در آب دریا میزان خوردگی به سرعت تلاطم آب دریا بستگی دارد. با افزایش سرعت تلاطم آب دریا به دلیل افزایش مقدار اکسیژن موجود در تلاطم، میزان خوردگی افزایش می‌یابد.
کلریدهای موجود در آب دریا یک مهاجم خورنده طبیعی برای چدن خاکستری محسوب می‌شوند. افزودن عناصر آلیاژی نظیر کرم، نیکل و مولیبدن می‌تواند میزان خوردگی در آب دریا را کنترل کند.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۵۹

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است