دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی آشنايي با پست برق

کارآموزی آشنايي با پست و تجهيزات 230 كيلولت بوشهر

انواع پست هاي فشار قوي از نظر محل نصب :
1-    پست هاي سرپوشيده : پست هايي هستند كه در فضاي سرپوشيده نصب مي شوند و معمولاً تا سطح ولتاژ 33 KV ساخته مي شوند و بسته به وضعيت آلودگي محيط در بعضي جاها تا سطح ولتاژ 66 KV نيز ساخته مي شود .
2-    پست خارجي : كليه دستگاه ها و وسايل در هواي آزاد نصب مي شوند و تحت تأثير عوامل جوي قرار مي گيرند بنابراين بايد از كيفيت خاصي برخوردار باشند .
ما نيز در اينجا به پست خارجي مي پردازيم و به ترتيب تمام تجهيزات مورد استفاده در آن را شرح خواهيم داد .
پست هاي خارجي داراي انواع مختلفي هستند :

 دانلود گزارش کارآموزی آشنايي با پست برق

فهرست مطالب :
فصل اول (آشنايي با پست 230 كيلوولت بوشهر 1)                      7
پست                                        8
انواع پست از نظر قرار گرفتن در شبكه                         8
انواع پست از نظر تبديل ولتاژ                            8
انواع پست ها فشارقوي از نظر محل نصب                         8
تاريخچه ايستگاه 230 كيلوولت بوشهر 1                         9
محوطه 230 كيلوولت                                   10
محوطه 66 كيلوولت                               10
نحوه اتصال ايستگاه 230 كيلوولت بوشهر 1 به شبكه              11
نيروگاه گازي بوشهر                                  13
فصل دوم (تجهيزات پست 230 كيلوولت بوشهر 1)                    15
باطري شارژر                                     16
برقگير                                          17
نوع ميله اي                                 17
نوع سوپاپي                                  18
نوع اكسيد روي                                   18
نوع لوله اي                                 18
ترانس ولتاژ (PT)                                18
ترانس ولتاژ خازني (CVT)                             19
ترانس جريان (CT)                               20
سكسيونر                                     21
تيغه اي                                     21
دوراني                                      22
قيچي اي                                22
كشويي                                       23
مكانيزم سكسيونر                                 23
اينترلاك                                         23
انتخاب سكسيونر از نظر نوع و مشخصات                       24
كليد قدرت يا بريكر                                  24
انواع كليدهاي قدرت                                  25
روغني                                       25
نيمه روغني                                  25
تست روغن                               27
نحوه تست قدرت عايقي روغن                        27
كليد اكسپانزيون                                 28
كليد هوايي                                  29
كليد گازي                                   31
كليد خلاء                               31
جعبه زير بريكر                                      33
انواع مكانيزم قطع و وصل بريكر                            33
فنري                                   33
هيدروليك                               33
پنوماتيك                               34
شرايط نصب تجهيزات در پست خارجي                      35
تابلو مارشال                                    35
عمليات تعميرات بريكر و سكسيونر در ايستگاه 230 كيلوولت بوشهر 1         35
كليد كوپلينگ                                    36
كليد ترانسفر                                    36
ايزولاتور يا مقره                                    36
شكست جنبي مقره                                  37
انواع مقره هاي سراميكي                                   37
علل انجام مقره شويي در پستها                             37
شين و طريقه اتصالات آن                           38
شين ساده                               38
معايب شين ساده                                  39
شين چندتايي يا مركب                             39
ترانسفورماتورها                                     40
نصب ترانسفورماتور                               41
ترانس نولساز                                    45
عمليات ريكم زني (عايق كاري)                              45
عمليات رفع نشتي                                 46
حفاظت پست در مقابل صاعقه                            46
اتاق فرمان                                      47
ابعاد اتاق فرمان و نصب تابلوها                      48
طرز قرار دادن دستگاه هاي اندازه گيري                     49
فرمان                                       49
بهره برداري                                 50
صفحه آلارم                                   51
انواع خطاهاي موجود در صفحه آلارم                     52
لاين تراپ و PLC                                  53
تعريف رله                                       54
انواع رله حفاظتي از نظر اتصال به شبكه                        54
انواع رله حفاظتي                                54
تست رله                                     58
برنامه زمانبندي شده گروه تعميرات                         59
ترتيب عمليات مانور جهت بي برق كردن خطوط 230 كيلوولت جهت كار
گروه تعميرات بر روي خطوط                            60
ترتيب عمليات مانور جهت برقدار كردن خطوط 230 كيلوولت در حالتي كه
كار گروه تعميرات بر روي خط به پايان رسيده باشد               60
ترتيب عمليات مانور جهت بي برق كردن خطوط 66 كيلوولت در حالتي
كه گروه عملياتي بخواهند روي آن خط تعميرات انجام دهند             61
ترتيب عمليات مانور جهت برقدار كردن خطوط 66 كيلوولت در هنگامي
كه كار گروه تعميرات پايان يافته باشد                         62
ترتيب عمليات جهت برقدار كردن ترانسفورماتور در ايستگاه 230
كيلوولت كه داراي دو ترانسفورماتور بصورت پارالل است               62
  انواع پست ها از نظر قرار گرفتن در شبكه :
1- پست هاي انتقال (230 KV به بالا)
2- پست هاي فوق توزيع (33 KV تا 132 KV)
3- پست هاي توزيع (220 V تا 20 KV)
4- پست هاي كليدزني كه با قطع و وصل كليدها ، شبكه هاي قدرت از هم جدا و يا با هم رينگ مي شوند .
5- پست هاي كوپلاژ كه اين پست ها براي كوپلاژ و ارتباط دو شبكه انتقال انرژي مربوط به دو منطقه بزرگ با سطح ولتاژ و فركانس متفاوت بكار مي رود از جمله پست هاي كوپلاژ تبادل انرژي بين كشورها .
انواع پست ها از نظر تبديل ولتاژ :
1- پست هاي افزاينده مثل پست هاي نيروگاهي
2- پست هاي كاهنده مثل پست هاي انتقال و توزيع و فوق توزيع
انواع پست هاي فشار قوي از نظر محل نصب :
1-    پست هاي سرپوشيده : پست هايي هستند كه در فضاي سرپوشيده نصب مي شوند و معمولاً تا سطح ولتاژ 33 KV ساخته مي شوند و بسته به وضعيت آلودگي محيط در بعضي جاها تا سطح ولتاژ 66 KV نيز ساخته مي شود .
2-    پست خارجي : كليه دستگاه ها و وسايل در هواي آزاد نصب مي شوند و تحت تأثير عوامل جوي قرار مي گيرند بنابراين بايد از كيفيت خاصي برخوردار باشند .
ما نيز در اينجا به پست خارجي مي پردازيم و به ترتيب تمام تجهيزات مورد استفاده در آن را شرح خواهيم داد .
پست هاي خارجي داراي انواع مختلفي هستند :
الف) تأسيسات نيمه مرتفع :
در اين سيستم شين ها بين دو دروازه فلزي نسبتاً كوتاه نصب مي شوند و حوزه هاي خروجي با زاويه قائمه از اين شين ها انشعاب مي گيرند .
ب) تأسيسات كم ارتفاع :
در اين سيستم شين ها در امتداد و در ارتفاع سكسيونرها و بر روي يك قطب سكسيونر نصب   مي شوند .
پ) تأسيسات طولي :
در اين روش سكسيونرهاي شين در امتداد شين اصلي قرار مي گيرند و ارتباط سكسيونر و ديژنكتور بطور مستقيم صورت مي گيرد .
ت) روش T :
در اين روش سطح زير تأسيسات پست فشارقوي به مقدار قابل ملاحظه اي نسبت به روش هاي ديگر كوچكتر است ……..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 60

*************************************

نکته : فایل فوق  قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین  برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

 

دانلود گزارش کارآموزی آشنايي با پست برق
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد