دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

کاربرد دستگاه مختصات متعامد محلی در روش المان محدود

کاربرد دستگاه مختصات متعامد محلی در روش المان محدود توسعه یافته جهت تحلیل ترک دو بعدی

مجید میرزائی – استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
علی پورکمالی انارکی – دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس، استادیار دانشگاه شهید رج

چکیده مقاله:

روش المان محدود توسعه یافته (Extended Finite Element Method: X-FEM) ، یک روش عددی برای مدل کردن انواع ناپیوستگی ها از جمله ترک است که بر مبنای المان محدود استاندارد استوار است و تنها توابع خاصی با توجه به نوع ناپیوستگی به حل عددی استاندارد اضافه می گردد. در نتیجه اعمال توابع، درجه آزادی گره های اطراف المان نوک ترک و گره های اطراف طول ترک افزایش می یابد، که به آن غنی سازی گره ای گفته می شود. با این روش، ترک به صورت مجازی و مستقل از مش مدل می شود و نیاز به استفاده از مش ریز، المان تکینه (Singular Element) در اطراف نوک ترک و ایجاد مش مجدد در بررسی رشد ترک نحواهد بود. در این مقاله اصول روش المان محدود توسعه یافته توضیح داده می شود. یک روش جدید بر اساس دستگاه مختصات متعامد محلی نوک ترک، جهت غنی سازی گره ای به کار گرفته می شود. برای مدل کردن ترکهای دو بعدی به روش المان محدود توسعه یافته، اصول و روشهای جدید در یک نرم افزار تخصصی استفاده شده است که در این مقاله به آن اشاره می شود. نتایج حاصل از نرم افزار نوشته شده بر پایه روشهای جدید، برای ترکهایی با هندسه مختلف، در مقایسه با نتایج روابط تحلیلی دقیق تطبیق خوبی نشان میدهد.

روش المان محدود توسعه یافته (Extended Finite Element Method: X-FEM) ، یک روش عددی برای مدل کردن انواع ناپیوستگی ها از جمله ترک است که بر مبنای المان محدود استاندارد استوار است و تنها توابع خاصی با توجه به نوع ناپیوستگی به حل عددی استاندارد اضافه می گردد. در نتیجه اعمال توابع، درجه آزادی گره های اطراف المان نوک ترک و گره های اطراف طول ترک افزایش می یابد، که به آن غنی سازی گره ای گفته می شود. با این روش، ترک به صورت مجازی و مستقل از مش مدل می شود و نیاز به استفاده از مش ریز، المان تکینه (Singular Element) در اطراف نوک ترک و ایجاد مش مجدد در بررسی رشد ترک نحواهد بود. در این مقاله اصول روش المان محدود توسعه یافته توضیح داده می شود. یک روش جدید بر اساس دستگاه مختصات متعامد محلی نوک ترک، جهت غنی سازی گره ای به کار گرفته می شود. برای مدل کردن ترکهای دو بعدی به روش المان محدود توسعه یافته، اصول و روشهای جدید در یک نرم افزار تخصصی استفاده شده است که در این مقاله به آن اشاره می شود. نتایج حاصل از نرم افزار نوشته شده بر پایه روشهای جدید، برای ترکهایی با هندسه مختلف، در مقایسه با نتایج روابط تحلیلی دقیق تطبیق خوبی نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها:

المان محدود توسعه یافته ، مدل کردن ترک دو بعدی ، غنی سازی گره ای ، افزایش درجه آزادی……..

فرمت : غیرقابل ویرایش | PDF | صفحات : 9

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

کاربرد دستگاه مختصات متعامد محلی در روش المان محدود
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد