دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی ۱ ادله اثبات دعوی

کارتحقیقی ۱ ادله اثبات دعوی

کارتحقیقی ۱ ادله اثبات دعوی ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود …….

کارتحقیقی ۱ ادله اثبات دعوی

فهرست مطالب

مقدمه: ۱

فصل اول – کلیات

مبحث اول: تعریف… ۴

گفتار اول: دلیل.. ۴

گفتار دوم: اثبات… ۵

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص…. ۷

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. ۷

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب   8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. ۱۰

مبحث چهارم: تامین دلیل.. ۱۱

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده ۱۲

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. ۱۳

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. ۱۳

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل.. ۱۵

مبحث اول: معاینه محل.. ۱۶

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. ۱۶

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. ۱۷

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. ۱۸

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: ۲۰

کارتحقیقی ۱ ادله اثبات دعوی

مبحث دوم: تحقیق محلی.. ۲۱

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. ۲۱

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. ۲۲

مبحث سوم: کارشناس…. ۲۳

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره ۲۳

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره ۲۳

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره ۲۵

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ… ۲۶

بند اول: تشخیص هویت: ۲۶

بند دوم: تشخیص علت مرگ: ۲۷

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. ۲۷

بند اول: تکلیف متهم.. ۲۸

بند دوم: تکلیف مجنی علیه. ۲۸

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. ۲۹

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. ۲۹

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا ۳۰

مبحث پنجم: اقرار ۳۱

گفتار اول: تعریف اقرار ۳۲

بند اول: اخبار بودن.. ۳۲

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. ۳۳

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار ۳۴

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. ۳۴

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار ۳۶

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار ۳۷

مبحث ششم: اسناد. ۳۹

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. ۴۰

گفتار دوم: استکتاب سند. ۴۲

گفتار سوم: اساس تطبیق.. ۴۳

مبحث هفتم: شهادت… ۴۴

گفتار اول: تعریف شهادت… ۴۴

گفتار دوم: شرایط شاهد: ۴۵

بند اول: شرط بلوغ. ۴۶

بند دوم: شرط عقل.. ۴۷

بند سوم: شرط ایمان.. ۴۸

بند چهارم: طهارت مولد. ۴۸

بند پنجم: عدالت شاهد. ۴۹

بند ششم: عدم انتفاع مشخص…. ۵۰

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. ۵۱

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. ۵۱

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. ۵۲

بند اول: احضار شهود. ۵۲

بند دوم: جلب شهود. ۵۲

بند سوم: چگونگی اداء شهادت… ۵۳

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور ۵۳

کارتحقیقی ۱ ادله اثبات دعوی

گفتار چهارم: شهادت در حدود. ۵۴

۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. ۵۵

گفتار پنجم: شهادت در قصاص…. ۵۷

مبحث هشتم: امارات… ۶۰

گفتار اول: انواع اماره ۶۰

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. ۶۲

مبحث نهم: قسامه. ۶۳

گفتار اول: تعریف قسامه. ۶۳

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. ۶۴

گفتار سوم: تعریف لوث… ۶۵

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. ۶۵

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ ۶۶

گفتار ششم: موانع حصول لوث… ۶۷

مبحث دهم: علم قاضی.. ۶۸

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. ۶۸

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. ۷۰

کارتحقیقی ۱ ادله اثبات دعوی

منابع:

آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران ۱۳۸۰

آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان ۱۳۷۹

امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم ۱۳۷۲

انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان ۱۳۸۰

دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفری

روحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم ۱۳۷۴

 

 

جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید              جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد              فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۷۶

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

دانلود کارتحقیقی ۱ ادله اثبات دعوی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد