دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه کارکردهای کلان روابط عمومی

کارکردهای کلان روابط عمومی
فهرست مطالب سه الگوی ارتباطی مفروض 7
مفهوم‌ «پيام‌» 9
كمك‌ به‌ تحقق‌ جامعه‌ مدني‌ 20
چكيده‌: 30
روابط‌ عمومي‌ كارآمد 34
ضرورت‌ تدوين‌ منشور اخلاقي‌ 36
قدرت‌ مشاوره‌ مديريت‌ 42
برنامه‌ريزي‌ براي‌ رهبران‌ فكري‌ 43
ارتباط‌ اصولي‌ با رسانه‌ها 45
توجه‌ به‌ «بازخورد» 46
اولويت‌ ارتباطات‌ مردمي‌ 49
سازماندهي‌ و مديريت‌ علمي‌ 51
توانمندي‌ توليد فرآورده‌هاي‌ فرهنگي‌ 53
نمودار ویژگی‌های مهم یک روابط عمومی نامطلوب و مطلوب 55
چكيده‌ 55
ويژگي‌هاي‌ كارشناس‌ روابط‌ عمومي‌ 58
وضعيت‌ كارشناسي‌ روابط‌ عمومي‌ها 60
الف‌) ويژگي‌هاي‌ خاص‌ و اكتسابي‌ (اصلي‌) 61
احساس‌ مسئوليت‌ اخلاقي‌ 62
آشنايي‌ با علوم‌ اجتماعي‌ 66
قدرت‌ نويسندگي‌ 67
گوش‌ دادن‌ مؤثر و همدلي‌ 68
ب‌) ويژگي‌هاي‌ عمومي‌ و ذاتي‌ (فرعي‌) 70
آسيب‌شناسي‌ روابط‌ عمومي‌ ايران‌ 74
جايگاه‌ 79
كيفيت‌ عملكرد روابط‌ عمومي‌ها 80
چند پيشنهاد 85
وضعیت کارشناسی روابط عمومی‌های کشور در سال 1376 87
جدول 3: نقاط ضعف و قوت عمده روابط عمومی‌ها 90
ارتباطات‌ نوشتاري‌ در روابط‌ عمومي‌ 93
انواع‌ سبك‌هاي‌ نويسندگي‌ 99
مراحل‌ نگارش‌ يا نويسندگي‌ 102
مكاتبات‌ و گزارش‌هاي‌ اداري‌ 107
انواع‌ نامه‌هاي‌ اداري‌ 109
انواع‌ گزارشهاي‌ اداري‌ 112
چكيده‌: 118
جايگاه‌ خبر در روابط‌ عمومي‌ 125
مراحل‌ كار خبري‌ 128
تلفيق‌ خبر 143
نوشتن‌ خبر براي‌ راديو و تلويزيون‌ 150
اخبار توسعه‌ 158
پاسخگويي‌ به‌ رسانه‌ها 164
مقاله‌ نويسي‌ در روابط‌ عمومي‌ 168

یکی از مباحث مهم در روابط عمومی، بررسی کارکردهای روابط عمومی و تاثیرات کلان آن است. از مهمترین این کارکردها می‌توان به جلب مشارکت مردمی، تاثیر گذاری در فرآیند توسعه، مقبولیت بخشی به نظام سیاسی و… اشاره کرد. در این مطلب سعی شده است بعضی از این موارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
جلب مشارکت مردمی
آیا روابط عمومی می‌تواند در مشارکت بیشتر مردم موثر باشد؟ آیا سیل پیامهای ارتباطی که از مجراهای مختلف به طرف مردم سرازیر می‌شوند، بی آنکه متاثر از ایده‌ها و نقطه نظرات آنان باشند، می‌توانند سبب شرکت بیشتر مردم در امور شوند؟
بی تردید، نباید در تعیین عوامل مهم و موثر در جلب مشارکت مردمی، نسبت به نقش مهم «ارتباطات» و نظام ارتباطی بی اعتنا بود؛ چرا که طبق نتایج تحقیقات مخلتف، علاوه بر این که می‌توان با هشیار سازی، تنویر افکار و بیداری اذهان، مردم را به مشارکت فرا خواند، افزون به آن، باید دانست که وجود نظام ارتباطی ناهمگون با ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و ارسال پیامهایی بیگانه با آنها، نتایج منفی در پی دارد. به عبارت دیگر، عدم شناخت شرایط و خصوصیات مردم (پیامگیران) و ارسال پیامهای ناهمرنگ با قالبهای فکری، شرایط اجتماعی و….. آنان، می‌تواند به عنوان یک عامل باز دارنده مشارکت نیز مطرح شود. به همین خاطر است که در هر نوع برنامه ریزی از جمله برنامه ریزی ارتباطی، اولین قدم را شناخت قانونمندیهای حاکم بر مخاطبان برنامه در نظر می‌گیرند.
در شرایط کنونی، چه در حوزه‌های ملی و‌چه در سطح بین‌المللی، بهترین وسیله برای جلب مشارکت ملی و بین‌المللی، گسترش ارتباطات و تبادل اطلاعات به صورت دو طرفه و در نظر گرفتن ایده‌آلهای پیامگیران است.
گسترش ارتباطات در کشور، منوط به آن است که تبادل اطلاعات بین مناطق مختلف، از تعادل برخوردار باشد. تا زمانی که عدم تعادل‌های منطقه‌ای از میان نروند، نباید به نابودی عدم تعادل ارتباطی، گسترش ارتباطات دو سویه و در نهایت مشارکت کامل، امید چندانی داشت. از ویژگی‌های مهم چنین تحلیلی، هدفمندی عدالت گرایانه آن است که در صورت تحقق، در همه زمینه‌ها موثر خواهد بود.
در سطح بین‌المللی نیز، حکم بالا صادق است. مشارکت بین جوامع ملی، بدون وجود ارتباطات موثر، و ابتدا به ساکن ممکن نیست و هم اینک در نتیجه عدم تعادلها و نابرابریهای ارتباطی موجود، سیل پیامهای ارتباطی از یک سو به سوی دیگر جریان دارد و به اراده و خواسته‌های ملل کشورهای پیامگیر، چندان توجه نمی‌شود؛ چنین ارتباطی را که بی اعتنایی به خواسته‌ها و اراده پیامگیران است، نمی‌توان «دو طرفه» نامید، و آن از نوع رابطه سلطه گرایانه است. به طور کلی، در حوزه ارتباطات سه الگوی ارتباطی می‌توان در نظر گرفت.
1. الگوی بازخوران: در این حالت، ارتباطات دو طرفه بوده و مشارکت کامل است. منظور از رابطه بازخوران، رابطه‌ای است که در آن، پس از ارسال پیامهای متاثر از اراده و خواسته‌های پیامگیران، واکنش و عکس العمل‌ها (پس فرست‌ها) در نظر گرفته می‌شود. در‌این حالت، پیام ارسالی، که پیامگیران خواهان آن هستند، به گونه‌ای نیست که پیام به آنها تحمیل شود.
2. الگوی سلطه: در اینجا، رابطه یک سویه بوده و بر دیگری تحمیل می‌شود. مثلا A بدون نظر گرفتن خواسته‌های ‌B، به ارسال یک سری پیامهای مورد نظر خویش، به سوی B می‌پردازد. در این مدل، ارتباطات یک سویه بوده و ماهیت آن اجباری است. درست برعکس «الگوی بازخوران» که در آن، داد و ستد، همکاری، نفوذ متقابل و باز خورد وجود دارد.
در این الگو، بی تردید هدف پیام دهندگان مشارکت نیست و پاسخ مخاطبان به پیامها اجباری‌است. در‌الگوی بازخوران، شاهد‌نوعی پویایی‌و اصلاح مستمر پیامهای ارسالی در‌نتیجه وجود «پس‌فرست» هستیم، در حالی که در الگوی سلطه، به خاطر بی توجهی به «پس فرست» پیامگیران، «نظام بازخورد»، هیچ جایگاهی نداشت و تعیین ایده آنها صرفنظر از مطلوبیتهای پیامگیران، توسط پیام دهندگان، صورت می‌گیرد.
3. الگوی تنزل: در این الگو، به لحاظ این که هیچگونه همکاری و ارتباطی بین واحدها وجود ندارد، لذا وجود همکاری، بی معنی است. در «الگوی بازخوران»، شرکت یا همگرایی کامل وجود دارد، در «الگوی سلطه»، مشارکت به معنی واقعی نیست، ولی نوعی مشارکت تحمیلی را می‌توان دید، اما در «الگوی تنزل»، هیچگونه ارتباطی را نمی‌توان بین پیام دهنده و پیام گیران نشان داد و شاید بتوان گفت تنها نقطه اشتراک بین A و B، داشتن یک فضای حیاتی مشترک است.
سه الگوی ارتباطی مفروض
الف- الگوی ارتباطی بازخوران (وجود مشارکت)
ب- الگوی ارتباطی سلطه (فقدان مشارکت یا مشارکت تحمیلی)
ج- الگوی ارتباطی تنزل (فقدان مشارکت)
بدینسان، وقتی تاثیر مستقیم و مهم ارتباطات را در میزان مشارکت مردمی، لمس کنیم آنگاه با توجه به اهمیت مشارکت مردمی در مقبولیت بخشیدن به نظام در مرحله اول و ایجاد تعادل در کلیه ابعاد جامعه در مرحله بعد، به اهمیت و ضرورت گسترش ارتباطات دو سویه پی خواهیم برد.
بی تردید، ارتباط دو سویه در یک حوزه ملی، وقتی حاصل می‌شود که دستگاه حاکم در نوع تصمیم گیری، نظرات و ایده‌آلهای مردم را لحاظ کند. در این صورت، مردم در اجرای این تصمیمات، بی درنگ شرکت خواهند کرد. در چنین وضعیتی، بین آرای مردم و سیاستهای ارجرایی، همگرایی کامل حاکم خواهد شد و همکاری، «یگانگی و وحدت اجتماعی» بر جای انزوا طلبی و تفرقه خواهد نشست.
با این دید از ارتباطات، شاید بتوان گفت ارتباطات دو سویه، همان اعتباری را برای حکومت ایجاد می‌کند که «ماکس‌وبر» در‌جامعه شناسی‌سیاسی، به‌عنوان «مشروعیت» مطرح می‌کند، چرا که در نتیجه وجود ارتباطات دو سویه و تبادل اطلاعات مستمر بین حاکمان و مردم و تاثیر «پس فرست» (واکنش پیامگیران یا مردم در مقابل قول یا فعل حاکمان که از طریق وسایل ارتباطی به طور عمده یا برنامه‌هایی اجرایی در معرض قضاوت و ارزیابی آنان قرار می‌گیرد)، و ظهور اراده آحاد مردم در تصمیم گیریهای سیاسی، مردم حکومت را وسیله اجرای مطلوبیت‌ها و ارزشهای متعالی از دید خود خواهند دید و در نهایت در اجرای آنها، بیشترین سهم را ایفا خواهند کرد. این نظریه را می‌توان در مدل زیر نشان داد:
مفهوم‌ «پيام‌»
در تحليل‌ «ارتباطات‌» به‌ عنوان‌ يكي‌ از ابزارهاي‌ مهم‌ جلب‌ مشاركت‌ مردمي‌، «پيام‌»تنها «اطلاعات‌» را دربرنمي‌گيرد، بلكه‌‌ممكن‌ است‌ «پيام‌» در قالب‌ «طرح‌»يا «برنامه‌» عرضه ‌شود. در‌اينجا نيز، پس‌ فرست‌ (ارزيابي‌ و عكس‌ العمل‌ مخاطب‌)، نقش‌ اساسي‌ را بازي ‌مي‌كند، چنانچه‌ در‌فرآيند ارائه‌ اين‌ پيامها، مخاطبان‌ از قبل‌ شناسايي‌ نشوند و پيامها، همگني‌‌لازم‌ را‌با ساخت‌‌فكري‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌ آنان‌ نداشته‌ باشند، پذيرفته‌ نخواهند شد. در چنين‌ وضعيتي‌، تأثير پيام‌ در گرو دخيل‌ دادن‌ عكس‌ العمل‌ مخاطبان‌ (عدم‌ پذيرش‌) است‌. شايد‌اين‌ پرسش‌ پيش‌‌آيد اگر‌پيام‌ جنبه‌ شناختي‌ داشته‌ باشد يا برنامه‌اي‌ ارائه‌ شود كه‌ مردم‌، آمادگي‌ پذيرش‌ آن‌ را نداشته‌ باشند. در اين‌ شرايط‌، چگونه‌ «بازخورد» صورت‌ مي‌گيرد؟ مثلاً ما مي‌بينيم‌ كه‌ در حدود سال‌ 1335 هنگامي‌ كه‌ فكر ايجاد «مدرسه‌» درروستاها مطرح‌ مي‌شود، مردم‌ به‌ تحريك‌ خوانين‌، در مقابل‌ اين‌ حركت‌ مي‌ايستند! بايدگفت‌ در اين‌ شرايط‌، ايجاد آمادگي‌ در مردم‌ براي‌ پذيرش‌ «مدرسه‌» خود نتيجه‌ «پس‌فرست‌» مخاطبان‌ به‌ شمار مي‌رود و در ارائه‌ پيام‌ مجرد، هدف‌ بايد فراهم‌ سازي‌ شرايط‌پذيرش‌ باشد.
«بازخورد» در رسانه‌هاي‌ ما
متأسفانه‌ هنوز سيستم‌ بازخورد كه‌ رسانه‌ها، توسط‌ آن‌ اثر خودشان‌ را در جامعه‌به‌ صورت‌ عكس‌العمل‌ دريافت‌ مي‌كنند تا بتوانند مسير خود را به‌ طور دايم‌ تصحيح‌كنند، درفرهنگ‌ ارتباطي‌ ما مطرح‌ نشده‌ است‌؛ درحالي‌ كه‌ رسانه‌هاي‌ همگاني‌ برخلاف‌ رسانه‌هاي‌ چهره‌ به‌ چهره‌ (ارتباط‌ بين‌ دو نفر به‌ صورت‌ مستقيم‌) به‌ خاطر فاصله‌ زماني‌ و مكاني‌ نياز به‌ برخورد دارند و به‌ طور كلي‌ ارتباط‌ دوسويه‌ برقرار نمي‌شود مگر با كمك‌بازخورد. متأسفانه‌ هنوز ما نتوانسته‌ايم‌ مفهوم‌ حلقه‌ ارتباطات‌ دوسويه‌ را در نظام‌ارتباطات‌ الكترونيك‌ و مطبوعات‌ خودمان‌ برقرار كنيم‌. به‌ اين‌ دليل‌، نظام‌ ارتباطي‌ ما درعمل‌ نتوانسته‌ است‌ خود را با نيازهاي‌ جامعه‌ تطبيق‌ دهد. در نتيجه‌ نمي‌تواند آنچنان‌ كه‌بايد، مؤثر باشد و هميشه‌ از عدم‌ تأثير بر روي‌ جامعه‌ شكايت‌ دارد و لذا ارتباط‌ دوسويه‌بين‌ مردم‌ و وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ برقرار نمي‌شود.
نقش‌ روابط‌ عمومي‌
مطالبي‌ كه‌ اشاره‌ شد، شيوه‌ نظري‌ جلب‌ مشاركت‌ مردم‌ و در واقع‌ روند چنين‌فرآيندي‌ را به‌‌دست‌ مي‌دهد. روابط‌ عمومي‌ها بايد از مخاطبان‌ دستگاه‌ خود و ساير اقشار مردم‌، اطلاعات‌ دقيق‌ و كاملي‌ را تهيه‌ كنند تا در برنامه‌ريزيها به‌ عنوان‌ نكات‌ حياتي‌ مدنظرقرار گيرند.
شيوه‌ ديگر، نظرخواهي‌ و نظرسنجي‌ از مردم‌ و مخاطبان‌ برنامه‌ها، قبل‌، حين‌ و بعداز اجراي‌ يك‌ طرح‌ مهم‌ مثل‌ «فقرزدايي‌»، ارزيابي‌ مردم‌ در قبال‌ آن‌ را سنجيد و نظرات‌ مردم ‌را در هر مرحله‌ در طرح‌ گنجاند. بدينسان‌ مردم‌، مشاركت‌ لازم‌ را خواهند داشت‌. البته‌ درروابط‌ عمومي‌، بايد منافع‌ و آثار طرح‌ نيز به‌ شكل‌ مقتضي‌ از طريق‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌تشريح‌ و تبيين‌ شود.
به‌ طور كلي‌، مردم‌ به‌ همان‌ اندازه‌ در امور مشاركت‌ مي‌كنند كه‌ به‌ ديدگاههاي‌ آنان‌در هر مورد ارزش‌ گذاشته‌ مي‌شود؛ در واقع‌ ميزان‌ مشاركت‌ مردم‌ را برنامه‌ريزان‌ وسياستگذاران‌ برنامه‌ها تعيين‌ مي‌كنند و اينجاست‌ كه‌ نظر به‌ اهميت‌ نقش‌ مشاركت‌ مردم‌در تحقق‌ آرمانهاي‌ توسعه‌، نقش‌ عملكرد صحيح‌ روابط‌ عمومي‌ در توسعه‌ ملي‌ نمايان‌مي‌شود.
ايجاد همدلي‌
يكي‌ ديگر از كاركردهاي‌ كلان‌ روابط‌ عمومي‌، ايجاد همدلي‌ است‌.
در مباحث‌ روابط‌ عمومي‌ كلاسيك‌، وظايف‌ ظاهري‌ روابط‌ عمومي‌ همچون‌ اطلاع ‌رساني‌‌يا انتشار‌اطلاعات‌، نصب‌‌پوستر و‌پلاكارد، برگزاري‌ مراسم‌، نمايشگاه‌، مصاحبه ‌و جلسه‌ ملاقات‌ مردمي‌، انتشار بروشور، كتاب‌، نشريه‌، پوستر و… مطرح‌ است‌. ولي‌ در روابط‌ عمومي‌ به‌ مفهوم‌ نوين‌ آن‌، توجه‌ به‌ وظايف‌ واقعي‌ و تأثيرات‌ ناشي‌ از اقدامات‌روابط‌ عمومي‌ اهميت‌ بيشتري‌ دارد. افزون‌ بر اينكه‌ در روابط‌ عمومي‌ نوين‌، تأثيرات‌موردنظر، مبتني‌ بر برنامه‌ قبلي‌ و آگاهانه‌ بوده‌ و منظور حصول‌ به‌ تأثيرات‌ ناشي‌ از انجام‌وظايف‌ واقعي‌ روابط‌ عمومي‌ است‌ كه‌ از جمله‌ آنها مي‌توان‌ به‌ فرهنگ‌ سازي‌، توسعة‌بهره‌وري‌ نيروي‌ انساني‌، مقبوليت‌ بخشي‌ به‌ نظام‌ سياسي‌، خلق‌ اميد در مردم‌، احترام‌ به‌افكار عمومي‌ و ارتقاي‌ سطح‌ آگاهي‌هاي‌ عمومي‌ اشاره‌ كرد. بنابراين‌، مي‌توان‌ پيش‌بيني‌كرد كه‌ در آينده‌، مباحث‌ روابط‌ عمومي‌، بيشتر در پيرامون‌ وظايف‌ واقعي‌ آن‌ مطرح‌ باشد.اين‌ گرايش‌ مي‌تواند حتي‌ در تقويت‌ موقعيت‌ روابط‌ عمومي‌ و تبيين‌ اهميت‌ ان‌ و پيشرفت ‌روابط‌ عمومي‌ در كشور مؤثر باشد. در همين‌ راستا، در اين‌ گفتار سعي‌ مي‌شود تا اهميت‌و نقش‌ روابط‌ عمومي‌ در ايجاد نظام‌ بازخورد و تقويت‌ ان‌ و افزايش‌ مقبوليت‌ عمومي‌ نظام‌سياسي‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گيرد و رابطه‌ بين‌ روابط‌ عمومي‌ و جامعه‌شناسي‌سياسي‌ را تاحدودي‌ روشن‌ سازد. شايد در ابتدا لازم‌ باشد در خصوص‌ ضرورت‌ توجه‌ به‌وظايف‌ واقعي‌ و اينكه‌ چرا روابط‌ عمومي‌ به‌ دنبال‌ «اصل‌ تأثيرگذاري‌» است‌، سخن‌ گفته‌ شود.
بايد تأكيد كرد كه‌ در اصل‌ يكي‌ از فلسفه‌ها شكل‌گيري‌ روابط‌ عمومي‌، تأثيرگذاري‌ برافكار عمومي‌ بوده‌ است‌. از طرف‌ ديگر، در فعاليت‌هاي‌ روابط‌ عمومي‌ مراد تنها انتشاراطلاعات‌ نيست‌ بلكه‌ هدف‌، برقراري‌ ارتباط‌ با مخاطب‌ بوده‌ و مخاطب‌ از اهميت‌ اساسي‌برخوردار است‌؛ چرا كه‌ بدون‌ ايجاد ارتباط‌ با مخاطب‌ و جلب‌ توجه‌ او، امكان‌ هيچگونه‌فرصت‌ اقناع‌، نفوذ و يا تغيير در او ممكن‌ نخواهد بود.
بنابراين‌ ايجاد ارتباط‌ با مخاطب‌، اساسي‌ترين‌ وظيفه‌ روابط‌ عمومي‌ است‌ و صرف‌ تغذيه‌ اطلاعاتي‌ مخاطب‌ يا بمباران‌ تبليغاتي‌ او نمي‌تواند اهداف‌ روابط‌ عمومي‌ را تأمين‌ كند. در اين‌ زمينه‌، رعايت‌ حد اعتدال‌ در تزريق‌ پيام‌ بسيار ضروري‌ است‌.
لذا، شناخت‌ مخاطب‌ و ويژگي‌هاي‌ او و نيز مطالعه‌ مستمر رفتارهاي‌ آن‌، از ويژه ‌كارهاي‌ روابط‌ عمومي‌ است‌. ضمن‌ اينكه‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ مخاطبان‌ هر سازماني‌ به‌ دودسته‌ اختصاصي‌ و عمومي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود. مخاطبان‌ خاص‌ يا اختصاصي‌، مخاطباني‌ هستند كه‌ در ارتباط‌ با وظايف‌ تخصصي‌ سازمان‌، با آنان‌ رابطه‌ برقرار مي‌كنند؛ نظير تهيه ‌كنندگان‌، كارگردانان‌ و بازيگران‌ براي‌ سازمان‌ صدا و سيما و يا پزشكان‌ و پرستاران ‌براي‌ بهداشت‌ و درمان‌. ولي‌ مخاطب‌ عمومي‌، مردمي‌ هستند كه‌ از خدمات‌ سازمان‌ بهره‌‌مي‌جويند و در واقع‌ همه‌ مردم‌ به‌ غير از مخاطبان‌ اختصاصي‌ را دربر مي‌گيرد.
بنابراين‌، مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌، روابط‌ عمومي‌ براي‌ تنظيم‌ فعاليت‌هاي‌ خود با ديدگاههاي‌ مردم‌ و يا مخاطبان‌، نيازمند شناخت‌ رفتارهاي‌ آنان‌ و اصلاح‌ برنامه‌ها براساس‌ ديدگاه‌ها و ويژگي‌هاي‌ مخاطبان‌ خود است‌.
روابط‌ عمومي‌ براي‌ اين‌ منظور بايد دو مهارت‌ عمده‌ را داشته‌ باشد.
1- مهارت‌ گوش‌ دادن‌ مؤثر
2- مهارت‌ ايجاد همدلي‌
مهار گوش‌ دادن‌ مؤثر آن‌ است‌ كه‌ به‌ طور دقيق‌ سخنان‌ مخاطبان‌ را گوش‌ دهد و ديدگاههاي‌ آنان‌ را شناسايي‌ كند تا بتواند ديدگاههاي‌ غلط‌ را اصلاح‌ كرده‌ و ديدگاههاي‌ صحيح‌ را تقويت‌ كند. پس‌ ابتدا، دريافتن‌ حرف‌هاي‌ مخاطبان‌ لازم‌ است‌. در مرحله‌ بعدي‌، ايجاد همدلي‌ با مخاطب‌ بسيار اهميت‌ دارد؛ چرا كه‌ همدلي‌، مهارتي‌ براي‌ كسب‌ شناخت ‌بيشتر از ديگران‌ و جوهر اصلي‌ تمامي‌ فراگرد ارتباطي‌ است‌. همدلي‌ محتاج‌ حساسيت‌ به‌ ديگران‌ و توانايي‌ ارايه‌ اين‌ حساسيت‌ و نشان‌ دادن‌ آن‌ به‌ ديگران‌ است‌.
براي‌ نيل‌ به‌ اين‌ اهداف‌، روابط‌ عمومي‌ بايد با استفاده‌ از شيوه‌هاي‌ رايج‌ علمي‌ و ارتباطي‌، واكنش‌ مخاطبان‌ يا پيامگيران‌ را درباره‌ پيام‌هاي‌ ارسالي‌ خود به‌ آنان‌ شناسايي ‌كند. براي‌ مثال‌، اگر روابط‌ عمومي‌ در بخش‌ درون‌ سازماني‌ با انجام‌ بعضي‌ اقدامات‌ از قبيل‌ برگزاري‌ نمايشگاه‌، ترتيب‌ دادن‌ جلسه‌ پرسش‌ و پاسخ‌ كاركنان‌، با مديريت‌، برگزاري‌مسابقات‌ فرهنگي‌، انتشار نشريه‌ داخلي‌، انتشار بروشور و… اهدافي‌ را دنبال‌ كند، مي‌تواند پس‌ از مدتي‌، واكنش‌هاي‌ كاركنان‌ را ارزيابي‌ كند. در بعضي‌ مواقع‌، واكنش‌ها به‌ طورمستقيم‌ و از طريق‌ نامه‌، تلفن‌ و يا به‌ طور حضوري‌ ابراز مي‌شود ولي‌ اغلب‌، ابراز واكنش‌نيازمند محرك‌ است‌ و در اينجاست‌ كه‌ مي‌توان‌ از طريق‌ نظرسنجي‌ به‌ اندازه‌گيري‌واكنش‌هاي‌ مخاطبان‌ دست‌ پيدا كرد.
اگر روابط‌ عمومي‌ پس‌ از دريافت‌ واكنش‌ها يا پس‌ فرست‌ها، بتواند آنها را در توليد پيام‌هاي‌ بعدي‌ دخيل‌ سازد، اولين‌ گام‌ را براي‌ ايجاد ارتباط‌ دوسويه‌، همدلي‌ و بازخورد برداشته‌ است‌. براي‌ ايجاد همدلي‌، توجه‌ به‌ ويژگي‌هاي‌ رفتاري‌ مخاطبان‌، محيط‌ فرهنگي‌حاكم‌ بر آنها و نوع‌ تفسير معاني‌ توسط‌ آنان‌ مهم‌ است‌.
اگر روابط‌ عمومي‌ بتواند همدلي‌ را بين‌ سازمان‌ و مخاطبان‌ خود برقرار سازد، در واقع‌ زمينه‌ را براي‌ جذب‌، اقناع‌ و ترغيب‌ آنان‌ فراهم‌ كرده‌ و راه‌ را براي‌ افزايش‌ مقبوليت‌ عمومي‌ سازمان‌ خود در بين‌ مخاطبان‌ باز كرده‌ است‌.
اين‌ فرآيند در روابط‌ عمومي‌ را بايد جريان‌ «اصول‌ بازي‌ با افكار عمومي‌» نام‌ نهاد؛ چرا كه‌ روابط‌‌عمومي‌ با اين‌‌كار، ضمن‌ ايجاد ارتباط‌ دوسويه‌، به‌ تقويت‌ نظام‌ بازخورد (احتمالي‌) حاكم‌ بر جامعه‌ كمك‌ كرده‌ و در واقع‌ به‌ فرآيند حاكميت‌ خواسته‌هاي‌ مردم‌ و تصميم‌گيري‌ها كمك‌ مي‌كند و آنان‌ را نيز در اين‌ باره‌ مشاركت‌ مي‌دهد. براي‌ مثال‌، اگر مردم‌ از توزيع‌ كالاي‌ خاصي‌ در جامعه‌ ناراضي‌ باشند و روابط‌ عمومي‌ بتواند ضمن‌ تبيين ‌اين‌ نارضايتي‌ افكار عمومي‌، راه‌ حل‌هاي‌ پيشنهادي‌ مردم‌ را همراه‌ با ذكر مسأله‌ به‌ مسئولان‌ انتقال‌ دهد و خواسته‌هاي‌ مردم‌ در تصميم‌ گيري‌هاي‌ بعدي‌ مسئولان‌ متصور شود. بي‌ترديد، همراه‌ حل‌ مسئله‌، رضايت‌ عمومي‌ مردم‌ تأمين‌ مي‌شود و سازمان‌ در بين‌ مردم‌، از مقبوليت‌ برخوردار خواهد شد. در نمودار «نظام‌ بازخورد» در روابط‌ عمومي‌ وجلب‌ مقبوليت‌ عمومي‌ براي‌ سازمان‌، روند شكل‌گيري‌ آن‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌.
مطالعه‌ روند اقناع‌ سازي‌ افكار عمومي‌ درباره‌ يك‌ سازمان‌ از طريق‌ روابط‌ عمومي ‌ذيربط‌، ما را به‌ اين‌ ديدگاه‌ سوق  مي‌دهد اگر روابط‌ عمومي‌ در يك‌ جامعه‌، به‌ عنوان‌ يك‌ موجود زنده‌ مورد توجه‌ قرار گيرد و كل‌ روابط‌ عمومي‌ها، با يك‌ هدايت‌ صحيح‌ و اصولي‌، بتوانند در خدمت‌ افكار عمومي‌ قرار گيرند، آن‌ وقت‌ مي‌توان‌ اميدوار شد كه‌ مي‌توان‌ مردم‌را از كل‌ سازمان‌ اجرايي‌ يك‌ نظام‌ سياسي‌ كه‌ در واقع‌ بازوان‌ اجرايي‌ آن‌ نظام‌ در درون ‌مرزها هستند، راضي‌ نگهداشت‌ و از اين‌ طريق‌ مقبوليت‌ عمومي‌ نظام‌ را ارتقاء بخشيد.
با اين‌ وصف‌، اندكي‌ تأمل‌ در «وظايف‌ واقعي‌» روابط‌ عمومي‌ نشان‌ مي‌دهد كه ‌سازماندهي‌ شايسته‌ نظام‌ روابط‌ عمومي‌ در يك‌ جامعه‌، چگونه‌ مي‌تواند جريان‌ مردمي‌ شدن‌ يك‌ نظام‌ سياسي‌ را تسهيل‌ و تسريع‌ كند.
بنابراين‌، مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ درجه‌ مقبوليت‌ عمومي‌ هر نظامي‌ اغلب‌، تابعي‌ از ميزان‌ رضايت‌ افكار عمومي‌ از عملكرد آن‌ نظام‌ است‌.
«آلوين‌ تافلر» بر اين‌ باور است‌ كه‌ در حال‌ حاضر هيچ‌ حكومتي‌ وجود ندارد كه‌ به‌ افكار عمومي‌ بها ندهد و احساس‌ نكند كه‌ مجبور است‌، حساب‌ اعمال‌ خود را پس‌ داده‌ و نشان‌ دهد كه‌ اين‌ اعمال‌ تا چه‌ حد با منافع‌ ملي‌ همنوايي‌ دارد.
اهميت‌ افكار عمومي‌ آنچنان‌ است‌ كه‌ بعضي‌ها آن‌ را منبع‌ مشروعيت‌ نظام‌دمكراتيك‌ نيز دانسته‌اند. در‌سال‌ 1867 «بيگ‌‌هت‌» نظريه‌پرداز بزرگ‌ سياسي‌ بريتانيا، مشروعيت‌ و اعتبار قانون‌ اساسي‌ نوشته‌ نشده‌ انگليس‌ و نظام‌ مجلس‌ انعطاف‌ناپذير آن‌، را برمبناي‌ حقوق  طبيعي‌ كه‌ افكار عمومي‌ اساس‌ آن‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، استوار كرد.
تجلي‌ افكار عمومي‌، وقتي‌ ممكن‌ است‌ كه‌ با ايجاد بازخورد و دخالت‌ دادن‌ نقطه‌نظرات‌ مردم‌ در كليه‌ سطوح‌ تصميم‌گيري‌، «قدرت‌ عريان‌» ساختار سياسي‌ به‌ نوعي‌ اقتدار مقبول‌ تبديل‌ شود تا براي‌ ماندگاري‌ و حفظ‌ قدرت‌ و ايجاد نظم‌ اجتماعي‌ مطلوب‌ ومورد نظر خود، از مقبوليت‌ اجتماعي‌ برخوردار شود. اگر روابط‌ عمومي‌هاي‌ موجود در داخل‌ يك‌ نظام‌ سياسي‌، بتوانند به‌ جاي‌ اطلاع‌ رساني‌ صرف‌ از درون‌ سازمان‌ به‌ مردم‌، نگاه‌ مردم‌ به‌ سازمان‌ را براي‌ مديران‌ تفسير كنند، به‌ تقويت‌ نظام‌ بازخورد كمك‌ كرده‌اند.از طرف‌ ديگر، براي‌ تأمين‌ اطلاعات‌ موردنياز مردم‌ و در صورت‌ نياز، در هدايت‌ افكارعمومي‌ بايد «تبيين‌» جاي‌ «اعلام‌» را بگيرد كه‌ اين‌ نيز از ويژگي‌هاي‌ روابط‌ عمومي‌ درمفهوم‌ نوين‌ ان‌ است‌. اگر روابط‌ عمومي‌ها بتوانند با تبيين‌ عملكرد و سياست‌ها به‌ مردم‌،نقطه‌ نظرات‌ آنان‌ را به‌ طور مقتضي‌ به‌ مسئولان‌ انتقال‌ دهند و اين‌ نقطه‌ نظرات‌ درعملكردها و سياست‌هاي‌ بعدي‌ متجلي‌ شوند، به‌ عبارتي‌ توانسته‌اند مردم‌ را در حاكميت‌سهيم‌ سازند و فاصله‌ حاكميت‌ و مردم‌ را به‌ كمترين‌ حد متصور تقليل‌ دهند.
«ابن‌ خلدون‌» نابودي‌ حكومت‌ را ناشي‌ از ايجاد فاصله‌ ميان‌ حكمران‌ و مردم‌ مي‌داندو معتقد است‌ كه‌ اين‌ فاصله‌ هرچه‌ بيشتر شود، حكومت‌ به‌ نابودي‌ نزديك‌ مي‌شود…………….

دانلود پروژه کارکردهای کلان روابط عمومی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد