خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه کارکرد نیروگاه بخار شهید بهشتی
دانلود پروژه کارکرد نیروگاه بخار شهید بهشتی

دانلود پروژه کارکرد نیروگاه بخار شهید بهشتی

کارکرد نیروگاه بخار شهید بهشتی
فهرست مطالب
فهرست ۱
مقدمه ۲
فصل اول ۳
بویلر ۳
۱-وظیفه دیگ بخار ۳
۲-اساس کار دیگهای بخار : ۴
۳-اجزاء دیگ بخار ۴
اکونومیزر                                  ECONOMIZER 4
۴-لوله های دیوراه ای و محوطه احتراق ۵
قسمتی از محوطه احتراق دیک ۶
در شکل سعی شده است بطور بسیار ساده ای قسمتی از محوطه احتراق نشان  داده شود.همانطوریکه ملاحظه می شودبین لوله های دیواره ای یک نوار فلزی که بهfinموسوم است قرار دارد.این فین رابط بین لوله ها بوده وهمچنین از نظرتبادل حرارت نیز نقش مؤثری بعهده دارد. ۶
درام ۸
الف:عمل نمودن به عنوان یک مخزن ذخیره ای جهت دیگ بخار ۸
مقطع درام ۱۰
سوپر هیتر ؛ ۱۰
دی سوپر هیتر :          Desuper heeter 12
دی سوپر هیتر ۱۳
ری هیتر                 Reheater 14
۵- مسیر آب و بخار در داخل دیگ بخار : ۱۵
۷- دود کش ۲۲
۸-توضیح در خصوص مسیر هوا و دود در داخل دیگ بخار ۲۲
فصل دوم ۲۴
توربین ۲۴
۱-سیکل آب و بخار ۲۴
۱-پمپهای کندانسه اصلی : ۳۴
۲-پمپهای تغذیه بویلر : ۳۴
۲-دیاگرام تاسیساتی پمپها : ۳۵
۳-پمپهای تغذیه بویلر : ۳۸
دیاگرام تاسیساتی پمپهای تغذیه بویلر ۳۸
۲- سیستم روغنکاری ۴۳
۳-هیتر ها : ۴۶
دی اریتور ، فید واتر و انشعابات مربوط ۵۲
۵- ایجکتور ۶۴
مدار مربوط به ایجکتور ۶۶
۶- کولر کندانسه : ۶۷
درجه حرارت آب تغذیه در ورود : ۶۸
۷- هدر بخار کمکی : ۶۸
فصل سوم ۷۲
مقدمه فصل سوم: ۷۲
۱-اصول یک ژنراتور ساده : ۷۴
۲- ساختمان ژنراتور ۷۷
۳- سیستم های خنک کنندگی ژنراتور ۷۹
۴-مشخصات ژنراتور : ۸۱
۵- سیستمهای حفاظتی ژنراتور ۸۲
لزوم وجود سیستمهای حفاظتی ۸۲
نحوه قرار گرفتن سیستم های حفاظتی ۸۴
منابع ۸۹
 مقدمه
نیروگاه شهید بهشتی لوشان که در کیلومتر ۹۰ جاده رشت به تهران قرار دارد ، این نیروگاه تشکیل شده از چهار واحد که دو واحد آن بخار و دو واحد آن گازی می باشد . تولیدی واحد بخار هر کدام mw120 و در مجموع  mw 240 می باشد و تولیدی واحد گازی هر کدام mw 60 که در مجموع mw 120 می باشد. حال توضیحاتی مختصر و مفید راجع به واحد های بخار می پردازیم .
واحد بخار در مجموع تشکیل شده از بویلر ، توربین و الکتریک یا ژنراتور که از ابتدا شرحی در رابطه با بویلر و بعد توربین و بعد ژنراتور می پردازیم.
فصل اول
بویلر
۱-وظیفه دیگ بخار
همانطور که در توضیح داده شد در ابتدا وظیفه دیگهای بخار تولید بخار جهت به حرکت درآوردن موتورهای بخار نظیر موتور وات برای انواع کارهای صنعتی بوده است که می توان موتورهای بخار قطارها یا پمپ ها را مثال زد. ولی پس از کشف موتورهای دیزل و همچنین موتورهای الکتریکی موتورهای بخار مورد استفاده ای نداشته و لذا نیروگاهها بکار می روند. بنابراین در عصرل حاضر دیگهای بخار با استفاده از سوخت های فسیلی و یا اتمی وظیفه تامین بخار را برای نیروگاههای برق عهده دارد هستند.
۲-اساس کار دیگهای بخار :
در ابتدا آب تغذیه ای وارد مخزن استوانه ای شکل به نام درام شده و پس از طی لوله های پائین آورنده وارد لوله های دیواره ای می شود . در این محوطه درجه حرارت آب دائماً اضافه شده تا حدی که به نقطه جوش می رسد و سپس مقداری بخار در لوله های ایجاد می گردد. در نهایت مخلوط آب و بخار وارد همان مخزن استوانه ای شده و توسط تجهیزات مخصوصی در این مخزن بخار ها جدا شده و آبها مجدداً مسیر فوق الذکر را ادامه می دهد . بخارها پس از خروج از این مخزن وارد لوله ها معمولاً در معرض حرارت ناشی از دود بویلر قرار دارند. بنابراین به درجه حرارت بخار داخل آنها افزوده می شود و در نهایت به صورت بخار خشک این لوله ها را ترک نموده و به طرف توربین هدایت می گردند.
۳-اجزاء دیگ بخار
ابتدا به شرح اجراء دیگ بخار که در مسیر آب و بخار قرار دارند می پردازیم :
 اکونومیزر                                 ECONOMIZER
اکونومیزر حاوی تعدادی لوله موادی است که در آخرین مراحل دود خروجی از بویلر قرار دارند . داحل این لوله ها آب تغذیه ورودی به بویلر جریان دارد . این آبها مادامی که لوله های اکونومیزر را طی می نمایند . حرارت دود را جذب نموده و سپس به سمت درام هدایت می گردند. اساس کار این اکونومیزر و بطور کلی نامگذاری آن  بر این است که در واقع درآن از حرارت دود استفاده می شود که در بویلر های قدیمی این حرارت بوسیله دود و بدون استفاده از دودکش دیگ خارج می گردید. بنابراین راندمان بویلرهای قدیمی کمتر از بویلر های جدید که اکونومیزر در آن بکار رفته است می باشد . بنابراین مهمترین فلسفه وجودی اکونومیزر در داخل دیگهای بخار بالا بردن راندمان دیگ بخار و بطور کلی نیروگاه می باشد .
 ۴-لوله های دیوراه ای و محوطه احتراق
همانطور که از نام محوطه احتراق پیداست ،فضایی است که عمل احتراق در آن صورت می گیرد. اطراف این محوطه عموماً تعداد زیادی لوله های موازی نزدیک به هم که لوله ها دیواره ای موسوم هستند پوشیده شده است . بخشی از حرارت حاصل از احتراق از طریق تشعشعات و جابجایی به این لوله ها منتقل می گیرد. این لوله ها نیز حرارت را بوسیله هدایت ،به آب داخل خود منتقل می نمایند . بنابر این در کوره هر سه نوع انتقال حرارت با یکدیگر انجام می گیرند حاصل این تبادل حرارت جذب حرارت توسط آب داخل لوله ها و تبدیل آن به بخار است به عبارت دیگر کلیه بخار تولیدی دیگ در این لوله های دیواره ای باعث خنک شدن فضای اطراف کوره می شوند و لذا مشکلی از نظر عایقکاری دیواره ای اطراف محفظه احتراق پیش نخواهد آمد به عبارت دیگر لوله ها دیواره ای همانطور که از نامشان پیداست دیواره کوره را تشکیل داده و با حذب حرارت و انجام آن به آب داخل خود دیواره کوره را خنک می نمایند .
در گذشته دیوارهای اتاق احتراق از آجرنسوز ساخته می شدند که بعلت حرارت زیاد در این محوطه به سرعت خراب می شدند.این اشکال در عصرحاضر بوسیله لوله های دیواره ای خنک شونده با آب(لوله های دیواره ای ذکر شده)حل شده است.
قسمتی از محوطه احتراق دیک
در شکل سعی شده است بطور بسیار ساده ای قسمتی از محوطه احتراق نشان  داده شود.همانطوریکه ملاحظه می شودبین لوله های دیواره ای یک نوار فلزی که بهfinموسوم است قرار دارد.این فین رابط بین لوله ها بوده وهمچنین از نظرتبادل حرارت نیز نقش مؤثری بعهده دارد.
همواره جریان آب در داخل لوله های دیواره ای از پایین به بالا است.هر چه آب درطول کوره به طرف بالا حرکت می نماید حرارت بیشتری جذب نموده ودر نتیجه بخار بیشتری تولید می گردد.در بویلر های گردش طبیعی این حرکت به صورت طبیعی(بخاطر اختلاف دانسیته آب بین ولوله های پایین آورنده ودیواره ای)انجام می گیرد ولذا در خاتمه لوله های دیواره ای مخلوطی از آب وبخار موجود خواهد بود.که به محض ورود به درام آب وبخار از یکدیگرجدا می شوند.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است