دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش بازديد از افيوليت هاي منطقه سورك

گزارش بازديد از افيوليت هاي منطقه سورك
فهرست مطالب
منطقه Ⅰ: منطقه سورك و توضيحاتي پيرامون افيوليت
موقيت منطقه
تشكيل منطقه و افيوليت
معرفي افيوليت ها
افيوليت در منطقه مورد بررسي و موقعيت آن در ايران  
مشخصات كلي افيوليت ملانژها ايران
منطقه Ⅱ : معدن سنگ آهن و منطقه آذرين
ايستگاه 1: سنگ آهن
ايستگاه 2: چاه بورن هلم
ايستگاه 3: اپيدوسيت
ايستگاه 4: سينه كار
ايستگاه 5: زيپس
ايستگاه 6
ايستگاه 7: دپوي ماده معدني و باطله
ايستگاه 8: رسوبات پلاسري آهن
ايستگاه 9: سنگ آهن ليمونيتي شده
ايستگاه 10: پريدوتيت آلتره شده
ايستگاه 11: ليستونيت
ايستگاه 12: سنگ گابرو
ايستگاه 13: رگه هاي هيدرو ترمال سيليسي
ايستگاه 14: پريدوتيت
ايستگاه 15: چرت آهندار
ايستگاه 16: پريدوتيت آلتره شده
ابستگاه 17: برنزيت
ابستگاه 18: لرزوليت يا ورليت
ابستگاه 19: ترانشه
ايستگاه 20: ايستگاه نقشه برداري (بنچ مارك)
منطقه Ⅲ : قديميترين سازند منطقه و توضيحاتي پيرامون آن
بررسي منطقه از نظر چينه شناسي و معرفي سازند هاي آن 
مشخصات سازند لالون
ايستگاه 1: سطح كنتاكت سازند لالون و زاگون
ايستگاه 2: كوارتز آرنايت پوششي سازند لالون
موقييت و مشخصات سازند ميلا
ايستگاه 3
ايستگاه 4: دولوميت حاصل آلتراسيون
منطقه Ⅳ : محدوده سرب و روي هفتهر
ايستگاه 1: گوگرد
ايستگاه 2
ايستگاه 3: چرت
ايستگاه 4: كالامين
ايستگاه 5: ليمونيت
ايستگاه 6: اكسيد منگنز
ايستگاه 7: اكسيد آبدار آهن و مگنتيت
ايستگاه 8: اكسيد آهن همراه با ليمونيت
ايستگاه 9: اكسيد آهن همراه با كالامين
ايستگاه 10 : منطقه آلتراسيون
منابع52
 منطقه Ⅰ
منطقه سورك و توضيحاتي پيرامون افيوليت
موقعيت منطقه: اگر حدودأ 3 كيلومتر از سورك به طرف پايين جاده خاكي برويم به معدن سنگ آهن مي رسيم كه اين جاده به قلعه خرگوشي، باتلاق گاوخوني و در ادامه به ورزنه مي رسيم. در مقابل كوه سورك بلندترين ارتفاع منطقه قرار داريم.
تشكيل منطقه و افيوليت: در اين محل كوههاي كم ارتفاع با رنگهاي مختلف ديده مي شود كه بقاياي پوسته اقيانوسي نئوتتيس بوده اند. در حدود 300 تا 60  ميليون سال پيش يعني چيزي در حدود 240 ميليون سال پيش در اين محل اقيانوسي وجود داشته است به نام اقيانوس نئوتتيس كه بيشتر گسترش آن در دوران مزوزوييك بوده است. اين اقيانوس از اواخر پالئوزوييك تا اوايل مزوزوئيك شروع به باز شدن  مي كند و در كرتاسه بالايي _ پالئوسن بسته مي شود. در اين منطقه بخشي از ليتوسفر اقيانوسي نئوتتيس، افيوليتها را تشكيل مي دهند……………………..

دانلود گزارش بازديد از افيوليت هاي منطقه سورك
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد