هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خانه » گزارش کارآموزی » گزارش کارآموزی پروژه پیمانکاری شرکت حمل ونقل پیک سوخت شرق
گزارش کارآموزی پروژه پیمانکاری شرکت حمل ونقل پیک سوخت شرق

گزارش کارآموزی پروژه پیمانکاری شرکت حمل ونقل پیک سوخت شرق

گزارش کارآموزی پروژه پیمانکاری شرکت حمل ونقل پیک سوخت شرق

مقدمه :‌

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

تاریخچه :

عنوان شرکت : شرکت حمل و نقل پیک سوخت شرق

تعداد پرسنل شامل:

مدیر عامل ، رئیس حسابداری ، حسابدار ، ثبت بارنامه جهت گزارش حسابداری

تاریخچه شرکت :

شرکت در تاریخ ۱۱/۸۱ تاسیس شده و هدف آن از این تأسیس حمل فرآورده های نفتی به تمام نقاط کشور می باشد . در ضمن تمامی صاحبان ماشین های حمل فرآورده های نفتی در صورت تمایل میتوانند زیر نظر این قبیل شرکت ها فعالیت کنند. به این صورت که شرکت نفت برای حمل فرآورده های نفتی از این شرکتها استفاده می کند و به آنها دستور می دهد که آن محموله را تا مقصد برساند و از این بابت درآمدی را کسب می کند که شرکت ۱۰% آن درآمد را کسر و مابقی را به آن صاحب ماشین پرداخت می کند که ۱۰% شامل ۵% کمیسیون شرکت و ۵% مالیات است .

و نیز شرکت از بابت حمل بارهای آزاد ۳۰% آن را به عنوان کمیسیون بر می دارد که مابقی آن را به صاحب ماشین می پردازد .

چارت سازمانی

 

مشخص نمودن انواع سیستم مالی و شرح مختصری از آن سیستم ها :

سیستمهای مالی موجود در شرکت پیمانکاری پیک سوخت شرق شامل : سیستم حقوق و دستمزد و پیمانکاری می باشد .

سیستم حقوق و دستمزد:

معمولا بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی و شناخت جامعه و روابط در هر دوره تاریخی و قوانین و مقررات جاری آن زمان از اهمیت به سزایی برخوردار است . همه می دانیم که قانون کار در هر کشوری از مهمترین قانون قانون بعد از قانون اساسی می باشد و بی تردید آگاهی و شناخت دست اندرکاران از قوانین کار و تامین اجتماعی صرف نظر از قانون اساسی که همه مرد بایستی از آن آگاه باشند هم به لحاظ اجرایی و هم به لحاظ نظری مفید و موثر خواهد بود ، زیرا بسیاری از اختلافات در محیطهای کار که سبب تضییع وقت و منابع می شود از عدم آگاهی از قوانین ومقررات است . پس لازم است افرادی که مسئولیتی را می پذیرند به قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود شناخت کافی پیدا کنند .

سیستم پیمانکاری :

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است  . در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:

۱- کارفرما  ۲- پیمانکار ۳- قرارداد

مقدمه
تاریخچه
چارت سازمانی
مشخص نمودن انواع سیستم مالی و شرح مختصری از آن سیستم ها :
انتخاب یک سیستم مالی و بررسی آن سیستم به صورت کامل از ابتدا تا انتها با بررسی فرم ها و ثبت های حسابداری
ارکان اصلی پیمانکاری
کارفرما
پیمانکار
قرارداد
انواع قراردادهای پیمانکاری
مراحل اجرای طرح
مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح
مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح
مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح
۱٫مطالعات شناسایی طرح
۲٫تهیه طرح مقدماتی
مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح
۱٫تهیه نقشه های تفصیلی
۲٫تهیه اسناد و مدارک مناقصه
مرحله سوم: اجرای طرح
۱٫ارجاع کار به پیمانکار
۱٫۱٫دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
۱٫۲٫شرکت در مناقصه
۱٫۳٫ انتخاب پیمانکار
۲٫انعقاد قرارداد پیمانکاری
۲٫‌۱٫ گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
۲٫‌۲٫تنظیم قرارداد پیمانکاری
۲٫‌۳٫ ابطال ضمانتنامه در مناقصه
۲٫‌۴٫ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
۲٫‌۵٫ تأدیه پیش پرداخت
۳٫عملیات اجرایی
۳٫‌۱٫ ایجاد کارگاه
۳٫‌۲٫ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
۳٫‌۳٫ مخارج اجرای طرح
۳٫‌۴٫ مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه
۳٫‌۵٫ مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی
۴٫تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها
۴٫۱ . تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
۴٫‌۲ پرداخت وجه صورت وضعیت کارها
۵٫تحویل موقت
۵٫‌۱٫برچیدن کارگاه
۵٫‌۲٫ ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
۵٫‌۴٫ تهیه صورت وضعیت قطعی
۵٫۵٫ تهیه صورت حساب قطعی
۵٫‌۶٫ استرداد نصف سپرده حسن انجام کار
۵٫۷٫بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان
۶٫تحویل قطعی
ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار:
مخارج قبل از انعقاد قرارداد
مخارج پیمان در طول اجرای طرح
برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان
الف- ثبت در دفتر روزنامه
ب-نحوه انعکاس در صورتهای مالی:
ترازنامه
صورت سود و زیان
– نحوه گزارش در صورتهای مالی:
ثبت عملیات مالی ( در دفاتر پیمانکار )
فرمها……..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۶۲

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است