قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.(گالیله)
خانه » گزارش کارآموزی » گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ کیفری‌
گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ کیفری‌

گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ کیفری‌

گزارش کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ کیفری‌

برابر اعلام‌ مركز فوريت‌هاي‌ پليسي‌ 110 مبني‌ بر وقوع‌ يك‌ فقره‌ تصادف‌ در بلوار ساحلي‌بندرعباس‌ اكيپ‌ گشت‌ كلانتري‌ 11 به‌ محل‌ موردنظر اعزام‌ و پس‌ از بررسي‌ محرز گرديد.يكدستگاه‌ خودروي‌ سواري‌ پرايد به‌ شماره‌ 113 ب‌ 74 ايران‌ 84 به‌ رانندگي‌ آقاي‌……………… با يك‌ دستگاه‌ موتورسيكلت‌ به‌ شماره‌ 8275 كرمان‌ 24 به‌ رانندگي‌ شاكي‌ فوق …………. تصادف‌ نموده‌ كه‌ راننده‌ موتورسيكلت‌ به‌ بيمارستان‌ انتقال‌ داده‌ شده‌.متعاقباً پرونده‌ از طريق‌ كلانتري‌ 11 به‌ دادسرا ارسال‌ كه‌ از آن‌ طريق‌ به‌ شعبه‌ سوم‌دادياري‌ ارجاع‌ كه‌ موضوع‌ جهت‌ معرفي‌ مصدم‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ و اخذ نظريه‌كارشناسي‌ تصادفات‌ پيگيري‌ كه‌ نظريه‌ كارشناسي‌ متعاقباً از سوي‌ افسر تصادفات‌ به‌شعبه‌ واصل‌ كه‌ علت‌ تامه‌ تصادف‌ بي‌احتياطي‌ از جانب‌ راننده‌ خودرو سواري‌ پرايد …………

کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌

فهرست مطالب

گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگی‌ منجر به‌ جرح‌ غیرعمد و ایراد

2 گزارش‌ دوم‌ مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ و وجه‌ نقد 6

3 گزارش‌ سوم‌ تخریب‌ عمدی‌ – تعدی‌ و تمرد علیه‌ مأمورین‌ دولتی‌ – 10

(کیفری‌) مشارکت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدی‌ – تیراندازی‌ و…

4 گزارش‌ چهارم‌ صدور یک‌ فقره‌ چک‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ 50 میلیون‌ ریال‌ 16

5 گزارش‌ پنجم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و خلع‌ ید و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و 21

(حقوقی‌) اجرت‌ المثل‌ ایام‌ تصرف‌

6 گزارش‌ ششم‌ رانندگی‌ بدون‌ پروانه‌ با قایق‌ – صید غیرمجاز میگو 27

7 گزارش‌ هفتم‌ حمل‌ مشروبات‌ الکلی‌ و حمل‌ و نگهداری‌ مواد مخدر و 31

(کیفری‌) پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورین‌ انتظامی‌

8 گزارش‌ هشتم‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ جهت‌ اجرای‌ طلاق 36

شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌‌

9 گزارش‌ نهم‌ به‌ کارگیری‌ تبعه‌ بیگانه‌ فاقد پروانه‌ کار 41

10 گزارش‌ دهم‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ 46

11 گزارش‌ یازدهم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمکین‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ 51

(حقوقی‌) به‌ منزل‌ مشترک‌

12 گزارش‌ دوازدهم‌ حضانت‌ فرزندان‌ 56

(حقوقی‌) (آرمان‌ 13 ساله‌، آرمین‌ 10 ساله‌)

13 گزارش‌ سیزدهم‌ شرب‌ خمر – ایجاد مزاحمت‌ – تخریب‌ 61

14 گزارش‌ چهاردهم‌ فرزند خواندگی‌ 65

15 گزارش‌ پانزدهم‌ تخلیه‌ و تحویل‌ عین‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضای‌ مدت‌ 70

16 گزارش‌ شانزدهم‌ سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌ 74

شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌

17 گزارش‌ هفدهم‌ ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ 79

18 گزارش‌ هجدهم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ حجر 83

19 گزارش‌ نوزدهم‌ خیانت‌ در امانت‌ – سرقت‌ 87

20 گزارش‌ بیستم‌ تحصیل‌ مال‌ از طریق‌ نامشروع‌ 92

21 گزارش‌ بیست‌ویکم‌ الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند 98

(حقوقی‌) رسمی‌ یک‌ دستگاه‌ خودرو پراید

22 گزارش‌ بیست‌ودوم‌ تهدید، ایجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدی‌ 104

23 گزارش‌بیست‌وسوم‌ مطالبه‌ نفقه‌ ایام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ میلیون‌ ریال‌ 110

24 گزارش‌بیست‌وچهارم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ یک‌ 114

(حقوقی‌) قطعه‌ زمین‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاک‌ 2941

25 گزارش‌بیست‌وپنجم‌ ترک‌ نفقه‌ – ازدواج‌ مجدد 120

26 گزارش‌بیست‌وششم‌ تعدیل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌ 124

27 گزارش‌بیست‌وهفتم‌ مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد میلیون‌ ریال‌ 128

28 گزارش‌بیست‌وهشتم‌ خرید و نگهداری‌ 113 عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجیزک‌ 134

(کیفری‌) و اعتیاد به‌ تریاک‌

29 گزارش‌بیست‌ونهم‌ اعاده‌ حق‌ کسب‌ و پیشه‌ و مطالبه‌ آن‌ 138

30 گزارش‌ سی‌ام‌ درگیری‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و شرب‌ خمر 143

31 گزارش‌ سی‌ و یکم‌ خرید و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌ 148

32 گزارش‌ سی‌ و دوم‌ تقاضای‌ ضدور گواهی‌ انحصار وراثت‌ 152

ردیف‌ شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌

33 گزارش‌ سی‌ و سوم‌ قدرت‌ نمایی‌ با اسلحه‌ جنگی‌ کلاشینکف‌ 156

34 گزارش‌ سی‌ و چهارم‌ حمل‌ و نگهداری‌ شیره‌ تریاک‌ و اعتیاد به‌ شیره‌ تریاک‌ 160

35 گزارش‌ سی‌ و پنجم‌ تقاضای‌ صدور گواهی‌ رشد 164

36 گزارش‌ سی‌ و ششم‌ خرید و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ 168

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 183

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


برای مشاهده سایر عناوین کارآموزی کلیک بفرمائید

برای دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است