دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پاورپوینت گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی

پاورپوینت گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی
پسمانده های مراقبت از تندرستی
تعریف و طبقه بندی
تعریف:
پسمانده های مراقبت از تندرستی شامل همه ی پسمانده های تولید شده به وسیله ی مؤسسات مراقبت از تندرستی ، مراکز پژوهشی و آزمایشگاههاست. علاوه بر این پسمانده های ناشی از منابع «کوچک» یا «پراکنده» مانند پسمانده های تولید شده در جریان اجرای مراقبت از تندرستی در خانه (مانند تزریقات انسولین ، دیالیز و غیره ) را هم شامل می شود.
طبقه بندی پسمانده های خطرناک مراقبت از تندرستی در جدول زیر خلاصه شده است.
منابع عمده ی تولید پسمانده های مراقبت از تندرستی
بیمارستانها
•بیمارستانهای دانشگاهی.
•بیمارستانهای عمومی.
•بیمارستانهای شهرستان.
سایر مؤسسات مراقبت از تندرستی
•خدمات مراقبت پزشکی فوریتی.
•درمانگاه ها و مراکز خدمات بهداشتی – درمانی.
•درمانگاهای مامایی و زایشگاه .
•مراکز دیالیز.

125

دانلود پاورپوینت گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد