خانه » پروژه » کارتحقیقی » دانلود کار تحقیقی جنون در حین رسیدگی به جرم
دانلود کار تحقیقی جنون در حین رسیدگی به جرم

دانلود کار تحقیقی جنون در حین رسیدگی به جرم

جنون در حین رسیدگی به جرم

مقدمه
جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است. عقل مهمترین رکن مسئولیت است. جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر حیات روانی انسان، یعنی توانایی درک، احساس و اختیار.با نگاهی به تاریخ تحولات کیفری و با دیدن تشتت آرای قضات و صاحبنظران در شناخت مفهوم جنون می‌توان دریافت که در گذشته‌های دور رویه‌ای یکسان در برخورد با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین وجود نداشت اما با تبیین این واژه و تعامل روز افزون علم حقوق و علم روانشناسی و پزشکی قانونی و حرکت جوامع و حکومت ها به سوی عدالت شاهد حرکت به سوی وحدت رویه‌ای برای برخورد و تعامل با این مقوله در سراسر جهان می‌باشیم. در همه قوانین کیفری، رفع مسئولیت جزایی  و عدم مجازات مجرم مشروط به اثبات ناتوانی فرد از تشخیص درست و نادرست نیز با ناآگاهی فرد از نتیجه رفتار خود است.
کلیات
فصل اول شامل بخشهای از جنون در حین رسیدگی به جرم می شود که عبارتند از:
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون شامل ۱- اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی

دانلود کار تحقیقی جنون در حین رسیدگی به جرم

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول : جنون در حین رسیدگی
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون
۱- اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی
۲- اهلیت
مبحث اول : اثبات جنون در مقام اثبات دعوی ( جنون دائمی و ادواری )
مبحث دوم: جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی
مبحث سوم : اعمال مجنون ادواری در مال آینده
مبحث چهارم : اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی
مبحث پنجم : مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی
گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی (جنون)
مبحث اول : بررسی جنون از منظر قانون و روانپزشکی و مسئولیت کیفری مجانین
مبحث دوم : مسئولیت کیفری مجانین در ایران
مبحث سوم : نگاهی اجمالی به مسئولیت کیفری بیماران روانی در آمریکا و چند کشور اروپایی
مبحث چهارم : موضوعی بودن مساله جنون و تشخیص آن
الف: جنون از موضوعات است نه احکام
ب: تشخیص جنون
مبحث پنجم: سیستم حقوق رومی در رابطه با وضعیت اشخاص مختل المشاعر
الف) نظریه مکتب تحققی نسبت به اشخاص مختل المشاعر
ب: نظر به کارشناسان دماغی
مبحث ششم: شرایط عدم قابلیت انتساب جرم به مجنون و نحوه احراز جنون
بند اول: شرایط عدم قابلیت انتساب جرم به مجنون
الف: در قانون
ب: در فقه
بند دوم: نحوه احراز جنون، جنون و اختلال اراده
الف: نحوه احراز جنون
ب: جنون و اختلال اراده
فصل دوم : جنون مجرم
گفتار اول : تحلیل قوانین مرتبط با افراد استثنایی در ایران و ارائه راهکار و طرحهایی در این زمینه
مبحث اول : جنون مجرم
مبحث دوم : جنون در طب قدیم
نظر سایر مکاتبات حقوقی
مبحث سوم : مسئولیت مجانین
الف – سایه مسئولیت جزایی مجنون در قوانین ایران
ب- تحلیل ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی
گفتار دوم : مسئولیت کیفری مجانین در ایران
مبحث اول : تبیین دیوانگی متناوب و دیوانگی اختصاصی و تعیین مسؤولیت آنها
مبحث دوم: تعیین مسؤولیت دیوانه متناوب و دیوانه اختصاصی
مبحث سوم: جنون اخلاقی و تعیین مسؤولیت او
مبحث چهارم : صور جنون و احکامش در عدم مسؤولیت کیفری
نتیجه گیری
پیشنهاد
منابع و ماخذ
Abstract
مقدمه
جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است. عقل مهمترین رکن مسئولیت است. جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر حیات روانی انسان، یعنی توانایی درک، احساس و اختیار.
با نگاهی به تاریخ تحولات کیفری و با دیدن تشتت آرای قضات و صاحبنظران در شناخت مفهوم جنون می‌توان دریافت که در گذشته‌های دور رویه‌ای یکسان در برخورد با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین وجود نداشت اما با تبیین این واژه و تعامل روز افزون علم حقوق و علم روانشناسی و پزشکی قانونی و حرکت جوامع و حکومت ها به سوی عدالت شاهد حرکت به سوی وحدت رویه‌ای برای برخورد و تعامل با این مقوله در سراسر جهان می‌باشیم. در همه قوانین کیفری، رفع مسئولیت جزایی  و عدم مجازات مجرم مشروط به اثبات ناتوانی فرد از تشخیص درست و نادرست نیز با ناآگاهی فرد از نتیجه رفتار خود است.
کلیات
فصل اول شامل بخشهای از جنون در حین رسیدگی به جرم می شود که عبارتند از:
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون شامل ۱- اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی
۲- اهلیت ومبحث اول : اثبات جنون در مقام اثبات دعوی ( جنون دائمی و ادواری ) وگفتار دوم: جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی ومبحث اول : اعمال مجنون ادواری در مال آینده و مبحث دوم : اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی و مبحث سوم : مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی وگفتار سوم: اهلیت و اختیار مجنونان ( مجنونان ادواری ) و اختیار تصرف و مبحث اول :اجرای قواعد عمومی بیع و عدم اهلیت خاص و مبحث دوم- اختیار تصرف ( مجنون ادواری ) و معنی این اختیار و مبحث سوم : اعمال حقوقی مجنون ادواری در قرض و تعریف قرض و اهلیت مجنون ادواری در عقد قرض و مبحث چهارم :نکاح مجنون و مبحث پنجم :جنون ادواری زن و مرد در فسخ نکاح و مبحث ششم :مجنون ادواری در طلاق و اهلیت مجنون در امر وکالت و اهلیت وکیل در امور راجع به مجنون و اثر آگاهی از جنون در مورد عقد وکالت و اثر جنون در عقد جعاله و مبحث هفتم : آثار انحلال شرکت به جهت وجود جنون خواه ادواری خواه اطباقی و عدم اهلیت به جهت جنون در عقد جعاله و اهلیت طرفین عقد ضمان و غیره ……. می شود .

چکیده
موضوع درگیری بیماران روانی با قانون و ارتکاب رفتار مجرمانه یکی از مشکلات رسیدگی‌های قضایی است. غالباً دادگاه ها با جلب نظر متخصصین روانپزشکی رأی خود را درباره متهم به اختلال روانی صادر می‌نمایند. بیش از هشتاد سال است که از تصویب قوانین کیفری در ایران می‌گذرد و در طی تغییرات قوانین، به اجمال سخن از اختلالات روانی (خصوصاً جنون) و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری به میان آمده است.
بطور کلی در روزگار ما عقیده بر این است که اجرای کیفرها درباره بزهکار مجنون با هیچ یک از هدف های مجازات ها یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و عبرت آموزی دیگران سازگار نیست.
این مقاله سعی دارد رویکرد سیستم عدالت کیفری ایران، قوانین آمریکا و چند کشور اروپایی در مواجهه با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین و نقش پزشکی قانونی را بررسی نماید…..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۶۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است