خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری
دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری

دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری

رساله  طراحی مجتمع تجاری

رساله  طراحی مجتمع تجاری

مقدمه

اهمیت تاریخی و مذهبی شهرمشهد ، جاذبه زیارتی وتوریستی آن ، این توانمندی را ایجاد کرده است که نقش مهمی در مبادلات پولی ، کالایی و خدماتی شهد ایفا می کند و بر شکل گیری کالبدی شهرنیز اثرات تعیین کننده دارد. آمار زاُّیرین مشهد در سال ۹۰ حدود ۱۴ میلیون نفر پیش بینی شده است. در کل ، درآمد شهر از محل مخارج زایرین ، بیش از ۶۰ میلیارد ریال خواهد بود که این مبلغ باعث ایجاد ارزش افزوده قابل توجهی در بخش خدمات شهر مشهد خواهد شد. همچنین زیارتی بودن شهر مشهد عمدتا بر روی نوع و ترکیب اشتغال اثر گذاشته است. مقایسه ترکیب اشتغال در شهر مشهد با دیگر شهرهای بزرگ کشور مانند : تهران،تبریز،اصفهان،تفاوت های معناداری دا آشکار می کند. نسبت اشتغال در گدوه عمده فروشی و رستوران در شهر مشهد ۳۹ درصد بیشتر از اصفهان، ۱۳ درصد بیشتر از تبریز و حتی ۵ درصد بیشتر از تهران بوده است و شاغلین در خرده فروشی ( فعالیتی که نیاز به تخصص و سرمایه زیادی ندارد) در شهر مشهد ۳۶ درصد بیش از اصفهان، ۶ درصد بیش از تبریز و ۷ درصد بیش از تهران بوده است. و در مورد خدمات اجتماعی نسبت اشتغال در مشهد و حومه ۴۵درصد بیش از تهران، ۵۲درصد بیش از تبریز و ۲۱درصد بیش از اصفهان بوده است.
مقایسه ارقام مربوط به اشتغال در شهر مشهد و تفاوتهای آن با شهرهای بزرگ کشور ، به خوبی روشن می سازد که فعالیتهای خدماتی ، نقش مهمی در شکل گیری توان اقتصادی و توسعه کالبدی شهر مشهد داشته است. بنابراین در برنامه کاربری زمین در شهر مشهد با افزایش سهم سرانه خدمات می توان به ارتقای اقتصادی شهر کمک کرد.
بر اساس آمارگیری ها به ازای هر یک خانواده ۵/۵ متر مربع واحد صنفی لازم است.

دانلود رساله طراحی مجتمع تجاری

فهرست مطالب

حوزه اول:بیان موضوع طراحی ( paper)
۱٫    بیان ضرورت مطالعه و طراحی(کمی- کیفی)
۲٫    بیان هدف(ارایه تصویرکلی از محصول نهایی)
۳٫    منابع
حوزه دوم:مطالعات و تحلیل اطلاعات
– مرحله اول : مطالعات پایه – زمینه
بخش ۱ : مطالعات پایه
فصل ۱ – تعریف بازار- ادبیات بازار
فصل ۲ – آشنایی با مفاهیم
فصل ۳ – پیدایش بازار
فصل ۴ – فضاهای شهری
فصل ۵ – فضاهای تجاری به عنوان فضاهای عمومی
فصل ۶ – بررسی خلاصه ای از پیشینه تجارت
فصل ۷ – شناخت فضاهای تجاری گذشته ایران و جهان
فصل ۸ – گونه شناسی بازارها
فصل ۹ – شناخت انواع مراکز تجاری
فصل ۱۰ – شناخت مراکز خرید معاصر در ایران
فصل ۱۱ – عصر پسابازار
بخش ۲ : مطالعات زمینه:
فصل ۱ – مکانیابی پروژه
فصل ۲ – شناخت محدوده مورد نظر(سایت آنالیز)
فصل ۳ – بررسی اجمالی بستر طرح
مرحله دوم : مطالعات تکمیلی – تطبیقی:
بخش ۱ : مطالعات تکمیلی:
فصل ۱ – مباحث اولیه در طراحی مراکز خرید امروزی
فصل ۲ – بررسی استانداردها و معیارهای طراحی مجتمع تجاری
فصل ۳ – استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مراکز
تجاری و تجهیرات مربوطه
فصل ۴ – مقررات ساختمانی در حوزه تجاری
فصل ۵ – شناخت انواع خدمات مجموعه تجاری
فصل ۶ – بررسی الگوهای واحدهای تجاری
فصل ۷ – مطالعات سازه و تأسیسات
بخش ۲ : مطالعات تطبیقی:
فصل ۱ – نمونه های داخلی
فصل ۲ – نمونه های خارجی
مرحله سوم : تحلیل و جمع بندی اطلاعات و ارایه راهکار
فصل ۱ – جمع بندی اطلاعات
فصل ۲ – مبانی نظری عام طرح و تدوین مبانی طراحی معماری پروژه
فصل ۳ – اصول و راهبردهای طراحی
فصل ۴ – پیشنهاد سازه و تأسیسات
-مرحله چهارم : برنامه فیزیکی:
بخش ۱ : مبانی برنامه ریزی:
فصل ۱ – جمعیت مخاطب ( گروه هدف )
فصل ۲ – ضابطه بالادست
بخش ۲ : طرح جامع :
فصل ۱ – بررسی کاربری های تجاری در طرح جامع
فصل ۲ – معرفی حوزه ها و ریزفضاها
فصل ۳ –خصوصیات فضاها و اجزا
فصل ۴ –ارایه جدول اعدادو ارقام
– مرحله پنجم : قابلیت سنجی اراضی:
فصل۱ – معرفی گزینه پیشنهادی
فصل ۲ – ترکیب پر و خالی ، استقرار کاربریها ، استقرار ورودی هاو معابر
حوزه سوم : طراحی و ارائه مدارک معماری
منابع و مآخذ……………..
ضرورت کیفی:
اندیشه ایجاد یک مرکز تجاری بزرگ و گسترده در یک مجموعه شهری در حقیقت بازتابی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن می باشد. با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت مشهد در دهه اخیر و به دنبال آن رشد شتابان و بی رویه شهر در همین سالها نسبت به گذشته ، همچنین رشد فرهنگی و اجتماعی خاص مانند بالا رفتن سطح زندگی و توقع ساکنان موجب عدم توانایی مراکز تجاری محله و حتی منطقه در پاسخگویی به نیاز مردم گردیده است به طوری که شهروندان به ویژه ساکنان بافت های شهری جدید جهت تهیه مایحتاج و اجناس مورد نیاز خود ناگزیرند به مراکز تجاری سطح شهر که عمدتا در بخش های مرکزی شهر شکل گرفته اند مراجعه نمایند،که این خود مستلزم صرف وقت ، انرژی و هزینه بسیار است. همچنین از سوی دیگر عدم توجه کافی طراحان به شرایط و مقتضیات جامعه شهری مشهد در طراحی فضاها ،منجر به عدم اجرا و یا اجرای ناقص و نا مناسب پروژه های عمرانی شهر گردیده است و بدین ترتیب طراحی بازارها و مراکز تجاری در شهر نمود چندانی نداشته است و دارای کارایی در نظر گرفته شده نبوده است.
در این سالها توسعه شتابان شهر مشهد ، طراحی شهری بازارها را به مفهوم ارتقای کیفیت محیط شهری ، در حد ایجاد مغازه های متعدد در بدنه های شهری تنزل داده و باعث ایجاد سیمای شهری ناهماهنگ و نامطلوبی گردیده ، به طوری که این مفهوم در محیط شهری روندی کند و خود به خودی پیدا کرده است. چنانکه در بسیاری از بافت های جدید و مناطق در حال توسعه شهر مانند قاسم آباد ، وکیل آباد و … شاهد این قضیه هستیم . در این دوره پروژه های طراحی بازارهای شهری یا اجرا نشده و یا آنچنان تحت تأثیر  بازارها تبدیل به مغازه گشته و به سطح خیابان ها کشیده شده اند.
ارتقای کیفی محیط شهرها و فضاهای شهری مانند بازارها ، مقوله ای فرهنگی و وابسته به سلایق مردم مسئولان است ،از طرفی شرایط اقتصادی نیز به شدت در آن مؤثر می باشد . با نیم نگاهی به این جریان درمی یابیم که امروزه بازارها و مراکز خرید نمی توانند از فراگیری چندین مغازه (تک واحد تجاری ) در کنار هم و صرف ایجاد یک رابطه اقتصادی با مخاطبان شکل گرفته و هویت حقیقی پیدا کنند .
در دنیای امروز حضور در یازارها ، فروشگاههای زنجیره ای ، تماشای ویترین ها و سپس خرید از عمده تفریحات شهرنشینی است . بنابراین وجه دیگر بازار مکانی برای حضور مردم و تعاملات اجتماعی  و گذراندن اوقات فراغت و تفریح است که باعث تبدیل بازارها به فضایی (مکانی) ماندگار و خاطره انگیز شده است . چنانکه بازارهای سنتی ایران نیز کارکردهای  متعدد و متنوعی ، علاوه بر کارکرد اقتصادی- تجاری داشته اند(و مراکز فعالیت های مختلف اجتماعی بوده اند) و بازارهای نوین کنونی در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز این چنین هستند.
این موارد در واقع نشانی از یک راه حل سنتی و خود به خودی مردم در ایجاد فضاهایی برای تحقق زندگی و پایداری ارتباطات اجتماعی است .
لذا طراحی و ایجاد یک مرکز تجاری بزرگ در مقیاس ناحیه شهری در جهت پاسخگویی به نیازهای مردم به ویژه شهروندان ساکن در محدوده های توسعه جدید شهر (در جهت ارتقای کیفیت محیط شهری) که در حقیقت نمودی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن شهر می باشد به عنوان موضوع پروژه مورد مطالعه و بررسی مد نظر است .

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۲۲۵

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است