خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی مراحل ساخت یک ساختمان
دانلود گزارش کارآموزی مراحل ساخت یک ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی مراحل ساخت یک ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی مراحل ساخت یک ساختمان
فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه
فصل اول : مراحل مختلف ساختن یک ساختمان
۱-۱- بازدید زمین و ریشه کنی
۱-۲- پیدا کردن نقشه
۱-۳- رُپر
۱-۴- گود برداری
۱-۵- تا چه عمقی گودبرداری را ادامه دهیم
۱-۶- استفاده ازدیوارهای مانع
۱-۷- دیوارهای مانع چوبی
۱-۸- دیوارهای مانع فلزی
۱-۹- خروج آب از محل گودبرداری
فصل دوم : قالب بندی
۲-۱- قالب بندی با چوب
۲-۲- قالب بندی با فلز
۲-۳- قالب پله بتنی
۲-۴- پایه زیر قالب (شمع¬¬ها)
۲-۵- بازکردن قالب
فصل سوم : آرماتوربندی
۳-۱- وصله کردن آرماتورها
فصل چهارم‌ : اجرای بتن
۴-۱- ریختن بتن
۴-۲- عمل¬آوری بتن
۴-۳- نگهداری بتن
۴-۴- آزمایش بتن
فصل پنجم: اجرای سقف تیرچه بلوک
فصل ششم‌: سایر عملیات اجرایی ساختمان
۶-۱-سقف کاذب
أ‌- میله گردهای عمودی
ب‌- میله¬گردهای افقی چپ و راست
ت‌- نبشی کنار دیوار
ث‌- چوبهای چهارتراش چپ و راست
ج‌- ورقه¬های اکوستیک
ح‌- رابیتس
خ‌- گچ¬کاری روی رابیتس
۶-۲- قرنیز
۶-۳- فرش موزائیک
۶-۴- نصب کاشی
۶-۵- اندودها
فصل هفتم : موارد و اشکالاتی که درحین اجراء مشاهده گردید
فصل هشتم : دیاگرام اجراء طرحهای عمرانی
فصل نهم: مراحل اجرای پروژه¬های عمرانی
مقدمه
   بدرستی قدمت استفادۀ بشر از سرپناه و یا بطور کلی به مفهوم امروزی قدمت  استفادۀ بشر از مسکن معلوم نیست ولی تقریباَ آنرا می¬توان همزمان با پیدایش بشریت دانست ، زیرا چنین گمان می¬رود که بشر از همان ابتدا برای محصون ماندن ازبرف و باران و سرما و گرما و حملۀ حیوانات و همچنین حملۀ سایراقوام به غارها پناه برده و این غارها را می¬توان اولین محل سکونت برای بشر دانست و از آن زمان تا کنون انسانها همیشه بفکر آن بوده¬اند که مسکنی راحت¬تر و بهتر برای خود تهیه نمایند.
در قرون اخیر که رشد جمعیت در در دنیا و بطورچشمگیری رو به ازدیاد نهاد و بشر از لحاظ علمی و فنی مشکلات بسیاری را حل نمود، در ساختن مسکن نیز مانند سایر امور تحولات عمده¬ای بوجود آورد و دیگر ساختن خانه¬های تک واحدی جوابگوی احتیاجات جوامع بشری نبود. به همین علت سیستم خانه¬سازی بکلی دگرگون شده و استفاده از مصالح مقاوم نیز مانند فولاد و سیمان در ساختمان رایج گردید و در اثر دسترسی به این مصالح و امکانات دیگر گسترش شهرها از افقی به عمودی تبدیل شد و امر آپارتمان سازی در ساختمانهای چندین  طبقه متدوال گردید.
با وجود اینکه هر ساله به مقدار زیادی به تعداد مسکن اضافه می¬شود و در بیشتر ممالک پیشر فته تخریب ساختمانهای قدیمی نیز در شر ایط معمولی مجاز نمی¬باشد. بعبارت دیگر بجای چند واحد جدید یک واحد مسکن قدیمی را خراب نمی¬کنند. هنوز در هیچ یک از ممالک دنیا مشکل مسکن حل نشده، بلکه هر روزه به تعداد متقاضیان مسکن اضافه می¬شود و هنوز حتی در هیچ یک از ممالک دنیا قسمت عمده¬ای از درآمد خانواده صرف سکونت می¬گردد.
بدین لحاظ در تمام دنیا خصوصاً در مملکت ما می¬باید به امر ساختن مسکن و استفادۀ هر چه بهتر و بیشتر از مصالح ساختمانی توجه مخصوص بشود و برای رسیدن به این هدف ابتدا باید بطور دقیق ساختمان و انواع آن و اجزاء تشکیل دهندۀ آنرا بشناسیم.
مرحله اجرائی یک سازه را می¬توان یکی از اساسی¬ترین بخش¬های ایجاد آن دانست که در حقیقت تکمیل کننده روند طراحی و محاسبات سازه¬¬ای بوده و تضمین کننده استفاده مطلوب و ایمن از ساختمان میباشد.
پروژه¬هایی که در جریان مراحل و روند اجرائی آن قرار داشتیم دارای اسکلت بتنی با سقف تیرچه بلوک بوده که طراحی، محاسبه و نظارت بر اجرای آن بعهده شرکت مهندسین مشاورطرح هفتم بوده است.
در تهیه و تنظیم این گزارش نهایت تلاش بعمل آمده است که در راستای نقطه نظرات ارشادی آن استاد محترم نکات و مواردی که در حین اجرای پروژه مشاهده گردیده است و طرق حل مسائل اجرائی ملحوظ گردد.
فصل ۱
 مراحل مختلف ساختن یک ساختمان
۱-۱- بازدید زمین و ریشه¬کنی
قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و فاصله آن نسبت به خیابانها و جاده¬های اطراف مورد بازرسی قرار گیرد و همچنین پستی  و بلندی زمین با توجه به نقشه ساختمان مورد بازدید قرارگرفته در صورتیکه ساختمان بزرگ باشد، همه پستی و بلندی و سایر عوارض زمین می¬باید به وسیله مهندسین نقشه بردار تعیین گردد و همچنین باید محل چاه¬های فاضلاب و چاه¬آبهای قدیمی و مسیر قنات¬های قدیمی که ممکن است در هر زمینی موجود  باشد تعیین شده و محل آن نسبت به پی¬سازی مشخص گردد و در صورت لزوم می¬باید این چاه¬ها با بتن و یا شفته پرشود و محل احداث ساختمان نسبت به زمین تعیین شده و نسبت به ریشه¬کنی (کندن ریشه¬های نباتی که ممکن است درزمین روئیده باشد) آن محل اقدام شود و خاکهای اضافی به بیرون حمل گردد و بالاخره باید شکل مهندسی زمین و زوایای آن کاملاً معلوم شده و با نقشه ساختمان مطابقت داده شود.
۱-۲- پیاده کردن نقشه:
پس از بازدید محل و ریشه¬کنی اولین قدم درساختن یک ساختمان پیاده کردن نقشه می¬باشد. منظوراز پیاده¬کردن نقشه یعنی انتقال نقشۀ ساختمان از روی کاغذ بروی زمین با ابعاد اصلی(یک به یک) بطوریکه محل دقیق پی¬ها و ستون¬ها و زیرزمین¬ها و عرض پی¬ها روی زمین بنحوی مشخص باشد . همزمان با ابعاد ریشه¬کنی و بازدید محل باید قسمتهای مختلف نقشۀ ساختمان مخصوصاً نقشۀ پی¬کنی کاملاً مورد مطالعه قرارگرفته بطوری که در هیچ قسمت نقطۀ ابهامی باقی نماند. بعداً اقدام به پیاده¬کردن نقشه بشود. باید سعی شود حتماً در موقع پیاده-کردن نقشۀ پی کنی استفاده گردد. برای پیاده کردن نقشه ساختمانهای مهم معمولاً از دوربین-های نقشه¬برداری استفاده کرد. برای پیا ده¬کردن نقشۀ ساختمانهای معمولی و کوچک از متر و  ریسمان بنائی که به آن ریسمان کار هم می¬گویند،  استفاده می¬گردد. برای پیاده کردن نقشه با متر و ریسمان کار ابتدا باید محل کلی ساختمان را رو ی زمین مشخص نموده و بعد با کشیدن  ریسمان دریکی از امتدادهای تعیین شده و ریختن گچ یکی از خطوط اصلی ساختمان را تعیین می¬نماییم و بعد خط دیگر ساختمان را که معمولاً عمود بر خط اول می¬باشد با استفاده از خاصیت قضیه فیثاغورث (در مثلث¬های قائم¬الزوایه مجذور وتر مساوی است با مجموع مجذورات دو ضلع دیگر) رسم می¬نمائیم. معمولاً در اصطلاح بنائی استفاده از این روش را ۳و۴و۵ می¬گویند. زیرا در این طریق معمولاً اضلاع مثلث ۳متر و ۴متر و وترمثلث ۵ متراست و برای مکانهای کوچکتر یا بزرگتر می¬توان از مضربهای این اعداد استفاده نمود، مانند ۳۰و ۴۰ و ۵۰ سانتی¬متر و یا ۶متر و ۸متر و از ۱۰متر. بهرحال امتداد AY که عمود بر امتداد خطAX می-باشد بدست می¬آید.
آن گاه سایر خطوط را موازی با دو خط فوق¬الذکر رسم می¬نمایند. ممکن است به علت قناس بودن زمین دو خط کناری نقشه برهم عمود نباشد. دراین صورت یکی ازخطوط میانی نقشه را که حتماً بر خط اول عمود است انتخاب و رسم می¬نمائیم. ممکن است برای عمود کردن خطوط از گونیای بنائی استفاده نمود. در این صورت دقت کار کمترمی¬باشد. در موقع پیاده کردن نقشه برای جلوگیری از جمع شدن خطاها بهتر است اندازه¬ها را همیشه از یک نقطۀ اصلی که آنرا مبدأ می¬نامیم، حساب نموده و روی زمین منتقل نمائیم بهتر است ابتدا از نقطۀA طول ۳متر را جدا نموده تا نقطۀ Bبدست آید. آنگاه دوباره از نقطۀ‌A طول ۷متر را (مجموع دو اندازه) جدا می-نمائیم تا نقطه C بدست آید. برای سایر اندازه¬ها نیز همیشه باید از نقطۀ A اندازه بگیریم.
بعد از اتمام کار پیاده کردن نقشه و قبل از اقدام به گود برداری یا پی¬کنی باید حتما ً مجدداً اندازه¬های نقشۀ پیاده شده را کنترل نما ئیم تا حتی¬المقدور از وقوع اشتباهات احتمالی جلوگیری شود. برای اینکه مطمئن شویم زوایای بدست آمدۀ اطاقها قائمه می¬باشد باید دو قطر هر اطاق را اندازه بگیریم. چنانچه مساوی بودند ، آن اطاق گونیا می¬باشد. به این کار اصطلاحاً چپ و راست می¬گویند. البته چنانچه در این مرحله اطاقها در حدود ۳ الی ۴ سانتی متر گونیا باشد ندارد زیرا با توجه به اینکه پی¬ها همیشه قدری پهن¬تر از دیوارهای روی آن می¬باشند لذا در موقع چیدن دیوار می¬توان ناگونیائیها را برطرف نمود بطور کلی باید همیشه توجه داشت که پیاده کردن نقشه یکی حساس¬ترین و مهم¬ترین قسمت اجرای یک طرح بوده و کوچکترین اشتباه درآن موجب خسارتهای فراوان می¬شود.
۱-۳- رُپر
با توجه به اینکه هر نقطه از ساختمان نسبت به سطح زمین دارای ارتفاع معینی می¬¬باشد که باید در طول مدت اجرا در هر زمان قابل کنترل باشد. برای جلوگیری از اشتباه قطعه بتنی با ابعاد دلخواه (مثلاً ۴۰×۴۰ با ارتفاع ۲۰سانتی¬متر) در نقطه¬ای دورتر از محل ساختما ن می¬سازند بطوریکه در موقع گودبرداری و یا پی¬کنی به آن آسیب نرسد و در طول مدت ساختمان تمام ارتفاعات رابا آن می¬سنجند باین قطعه بتنی اصطلاحاً رپر می¬گویند. دربعضی از ساختمانهای کوچکتر روی اولین قسمتی که ساخته می¬شو (مانند اولین ستون) علامتی می¬گذارند و بقیه ارتفاعات را نسبت به آن می¬سنجند.
۱-۴-گودبرداری
بعداز پیاده¬کردن نقش و کنترل آن در صورت لزوم اقدام به گودبرداری می¬نمایند. گودبرداری برای آن قسمت از ساختمان انجام می¬شود که درطبقات پایین¬تر از کف طبیعی زمین ساخته می¬شود، مانند موتور خانه¬ها و انبارها و پارکینگ¬ها و غیره. در موقع گودبرداری چنانچه محل گودبرداری بزرگ نباشد از وسائل معمولی مانند بیل و کلنگ و فرقون (چرخ دستی) استفاده می¬گردد. برای این کار تا عمق معینی که عمل پرتاب خاک با بیل و به بالا امکان پذیر است (مثلاً۲متر) عمل گودبرداری را ادامه می¬دهند و بعد از آن پله¬ای ایجاد نموده و خاک حاصله از عمق پائین¬تر از پله ایجاد شده ریخته و از روی پله دوباره به خارج منتقل می¬نمایند.
برای گودبرداریهای بزرگتر استفاده ازبیل و کلنگ مقرون به صرفه نبوده و بهتر است از وسایل مکانیکی مانند لودر و غیره استفاده شود. در اینگونه موارد برای خارج کردن خاک از محل گودبرداری و حمل آن به خارج کارگاه معمولاً از سطح شیبدار استفاده می¬گردد بدین طریق که درضمن گودبرداری سطح شیبدار در کنارگود برای عبور کامیون و غیره ایجاد می-گردد که بعد از اتمام کار این قسمت به وسیله کارگر برداشته می¬شود.
۱-۵- تا چه عمقی گودبرداری را ادامه می¬دهیم:
ظاهراً حداکثرعمق مورد نیاز برای گودبرداری تا روی پی می¬باشد. بعلاوه چند سانتی¬متر بیشتر برای فرش کف و عبور لوله¬ها (در حدود ۲۰سانتی متر که ۶سانتی متر برای فرش کف و ۱۴متر برای عبور لوله می¬باشد) که دراین صورت می¬باید محل پی¬های نقطه¬ای یا پی¬های نواری و شناژها را با دست خاک¬برداری نمود. ولی بهتر است که گودبرداری را تا زیر سطح پی¬ها ادامه بدهیم، زیرا در این صورت اولاً برای   قالب بندی پی¬ها آزادی عمل بیشتری داریم. در نتیجه پی¬های ما تمیزتر و درست¬تر خواهد بود و در ثانی می¬توانیم خاک حاصل از چاه کنی و همچنین نخاله¬های ساختمان را در فضای ایجاد شده بین پی¬ها بریزیم که این مطلب از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می¬باشد، زیرامعمولاً در موقع گودبرداری کاربا ماشین صورت می-گیرد در صورتیکه برای خارج نمودن نخاله¬ها و خاک حاصل از چاه فاضلاب از محیط کارگاه می¬باید از وسایل  دستی استفاده نمائیم که این امر مستلزم هزینه بیشتری نسبت به کار با ماشین می¬باشد.
البته در مورد پی¬های نواری این کار عملی نیست زیرا معمولاً پی¬سازی در پی¬های نواری با شفته آهک می¬باشد که بدون قالب بندی بوده و شفته در محل پی¬های حفر شده ریخته می¬شود در این صورت ناچار هستیم در ساختمانهائی که با پی¬نواری ساخته می¬شود اگر به گود¬برداری نیاز داشتیم گودبرداری را تا روی پی¬ ادامه دهیم.
۱-۶- استفاده از دیوارهای مانع
چون ایجاد شیب مورد لزوم موجب کاراضافی برای حمل خاک بیشتر به خارج و انتقال مجدد آن بعد از ساختن دیوار مورد لزوم به پشت دیوار است لذا برای جلوگیری از پرداخت هزینه بیشتر و عدم انجام کار اضافی در موقع گودبرداری در زمینهای سست بعضی وقتها در صورت امکان اقدام به ایجاد دیوارهای مانع می¬نمایند. دیوارهای مانع دارای انواع مختلف می-باشد.
۱-۷- دیوارهای مانع چوبی
این نوع دیوارها از تخته¬هایی بعرض  ۲۰الی۳۰سانتی¬متر و ضخامت ۴الی ۵ سانتی¬متر تشکیل شده است این تخته¬ها را در اطراف محل گودبرداری می¬کوبند و عمل کوبیدن را معمولاً با چکشهای مکانیکی انجام می¬دهند و آنرا قدری بیشتر از عمق مورد نیاز در زمین…………………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است