خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه سیستم های خبره
دانلود پروژه سیستم های خبره

دانلود پروژه سیستم های خبره

دانلود پروژه سیستم های خبره

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول :زمینه های ظهور هوش مصنوعی وسیستمهای خبره
مقدمه
مقدمات هوش مصنوعی
برنامه های هوش مصنوعی برای حل مسائل عمومی
پیدایش KBS
فصل دوم : مفاهیم اساسی سیستم خبره
مقدمه
تعریف سیستم خبره
فواید استفاده از سیستم خبره
سیستم های خبره به عنوان سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
ویژگیهای سیستم خبره
اجزای سیستم خبره
تفاوت سیستم خبره با انسان خبره
ظهور سیستم های خبره تجاری
فصل سوم:  نمایش و مهندسی دانش
مقدمه
روشهای نمایش دانش
مزایا و معایب روشهای نمایش دانش
مهندسی دانش
اکتساب دانش
تکنیک های مصاحبه
مشکلات اکتساب دانش
فصل چهارم:  استنتاج
مقدمه
موتور استنتاج
زنجیره استدلال  رو به جلو  و رو به عقب
استراتژی های استنتاج
استدلال مبتنی بر مورد (CBR)
فصل پنجم:استفاده ازاحتمالات ومنطق فازی درسیستمهای خبره
مقدمه
اساس احتمالات
احتمال بیزین
مفاهیم فازی
جدول عضویت احتمال
فصل ششم: ابزارهای ساخت سیستم های خبره
مقدمه
ابزارهای کمکی ساخت  سیستم
انتخاب  ابزارهای  ساخت
ارزیابی پوسته های سیستم خبره 
فصل هفتم   : طراحی سیستم های خبره  
انتخاب مساله منا سب
مدیریت پروژه
مساله تحویل
نگهداری و تکامل
خطاهای مرحله ایجاد
چرخه حیات سیستم خبره
هزینه نگهداری
مدل های چرخه حیات
vمعرفی چند سیستم خبره معروف
 فصل هشتم:شبکه های معنایی   Semantic Nets))
ساختار وموضوعهای شبکه معنایی
سیستم قاعد-پایه بااستفاده ازشبکه های معنایی
 فصل نهم:بررسی ابزار ایجاد سیستمهای خبری فارسی مبتنی برشبکه معنایی
چکیده
پارامترهای اساسی درارزیابی ابزارایجادسیستمهای خبره
محیط عملیاتی ومحدوده کارابزار
منطق ومکانیزم های جستجو واستنتاج درابزار
مکانیزم ساخت جملات براساس زنجیره توالی
جمله سازی فارسی درسیستم توضیح
کاربردابزاردرپیمایش فضای حالتها درسیستمهای هوشمند
فصل دهم : ساخت یک سیستم خبره ( سیستم خبره استاد  راهنما )
هدف
معیارهای انتخاب مساله
اخذ دانش
 استخراج حقایق و قوانین تولید
 فصل یازدهم :سیستم خبره فروش
مقدمه
انواع شخصیتهای فروشنده
مقداردهی به واقعیتها
ضرایب وزنی
چگونه ازضرایب وزنی استفاده می گردد؟
سیستم خبره فروش
منابع
 چکیده:
انسان هرزمانی که برای انجام کاری نیازبه یک یاترکیبی ازسه خصیصه سرعت،دقت وقدرت داشته به سمت تهیه،ساخت یا اختراع ماشینی رفته است.
اگراین تعریف رابپذیریم که ماشین ابزاری ساخته انسان جهت انجام کاریاکارهائیست ،کامپیوتر نیز یک ماشین است امابایک تفاوت اساسی وآن اینکه برخلاف اغلب ماشینها،کامپیوتربجای ماده بااطلاعات سروکاردارد.
کارباکامپبوتربااطلاعات چندجنبه دارد،اولا به عنوان یک ماشین محاسبه ،سریع ،دقیق وقوی میتواند اعمال ریاضی را درمورداعداد وارقام اعمال نماید.ثانیا بعنوان یک ماشین اطلاعاتی میتواندازهرابزار دیگری سریعتر ،دقیقتروقویتراطلاعات رقمی و حرفی راکسب ،ذخیره ،پردازش و منتقل نماید.ثالثا باتبدیل اصوات وتصاویر به کدهای رقمی توانسته بزرگترین انقلاب رادرارتیاطات باعث گردد.وبالاخره درحیطه ای که خاص انسان تصور میشد،یعنی (هوشمندی) واردعمل شده است.اگرچه تعریف دقیق هوش وهوشمندی ممکن نیست اما می توان زمینه هایی  محدودتری را تعریف نمودمثل سیستمهای خبره ،منطق ،پردازش زبانهای طبیعی ،یادگیری،تشخیص الگوها،روباتیک و… همه این مقولات نو مربوط به دانش نوینی به نام(هوش مصنوعی ) میباشد،که در۵۰ سال عمرخودیکی از مطرح ترین و انقلابی ترین موضوعات علمی بوده وبدون شک ژرفترین اثرات را برتمدن انسانی خواهد گذاشت.
دریک کلام اگرقرن آینده قرن اطلاعات وماشین آن کامپیوتر،باید دانش آن قرن را (هوش مصنوعی)دانست.
فصل اول
 زمینه های ظهورهوش مصنوعی وسیستمهای خبره
مقدمه
مقدمات هوش مصنوعی
برنامه های هوش مصنوعی برای حل مسائل عمومی
 پیدایش KBS
مقدمه
این نوشته درباره سیستم های مبتنی بر دانش یا سیستم های خبره است که تاکنون ایجاد شده اند . این قبیل سیستم ها زمینه اصلی بررسیشان مرهون رشته دیگری از مطالعات یعنی هوش مصنوعی می باشد. ایده های هوش مصنوعی به عنوان یک زمینه جدید برای بررسی و مطالعه در دهه ۱۹۴۰ شکوفا شد . بیش از ۵۰ سال از موفقیت هایی که در زمینه هوش مصنوعی حاصل شده است می گذرد که در این مدت شکست هایی نیز تجربه شده است . این فصل با یک تاریخچه مختصر در مورد هوش مصنوعی و سیستم های مبتنی بر دانش شروع می شود به طوریکه خواننده بتواند درک درستی از مسائل این شاخه استدلالی از علم کامپیوتر بدست آورد.
مقدمات هوش مصنوعی
تحقیق در مورد هوش مصنوعی در دهه ۱۹۴۰ که مصادف با پدیدار شدن اولین نسل از کامپیوترها در مراکز تحقیقاتی بود شروع شد . اصول اولیه ماشین منطق که در ریاضیات پایه ریزی شده بودبا تلاش کرت گاول ، آلونز و چرچ آلن تورنیگ مهیا شد . همچنین وایت هدراسل در سال ۱۹۱۳ به تولید روشهای صوری در استدلال منطقی کمک شایانی کرد . تحقیق عمده همه این افراد روی موضوع حاسبهای احتمالی وپیشنهادی متمرکز می شد .
برنامه های هوش مصنوعی برای حل مسائل عمومی
بعد از سال ۱۹۵۰ میلادی محققین هوش مصنوعی سعی نمودند روش هایی برای حل مسئله بر اساس استدلال های بشر ارائه نمایند . چنین پروژه ای در سال ۱۹۷۶ به وسیله نوول و سایمون توسعه یافت که به عنوان الگوریتم حل مسائل عمومی یا ( GPS ) شناخته شد .
پیدایش KBS
یکی از کمبودهای راه حل مسائل عمومی این بود که اندازه مسئله بزرگ شد . بنابراین فضای جستجوی به وجود آمده، به طور قابل توجهی رشد کرد بنابراین تنها باساخت برنامه هایی که کمتر عمومی هستند و تمرکز روی دانش خاص مسئله، می توانیم  فضای جستجو را کاهش دهیم. از این رو یک عرصه جدید برای تحقیق در سال ۱۹۷۰ پدیدار شد و واترمن ( ۱۹۸۶ ) یک برنامه هوشمند با عالیترین کیفیت و دانش مشخص در دامنه مسئله ایجاد نمود که لنات و گودها بعداً در سال ۱۹۹۱ آنرا اصل دانش نامیدند . آنها این مسئله را به شرح زیر بیان کردند : اگر برنامه ای کار پیچیده ای را به خوبی اجرا کند ، آن برنامه می بایست راجع به محیطی که در آن عمل می کند دانسته هایی داشته باشد در نبود دانش ،همه آنچه که مشخص می شود بر اساس جستجو و استدلال است که کافی نیست . از زمانیکه اولین محصول پایگاه های دانش پدیدار شد یک شاخص در محدوده های زندگی واقعی به حساب می آمد مانند تشخیص بیماریهای عفونی ویا پیشگویی ذخایر معدنی در مناطق مختلف دنیا . این تاریخچه ای از آزمایش بر روی مسائل زندگی واقعی بود تا بفهمیم که آیا تصورات با سعی وتلاش قابل دسترسی هستند یا خیر ؟. سیستم DENDRAL اولین سیستم دراین دسته بود که ساخته شد . کار روی این سیستم در سال ۱۹۶۵ میلادی با مدیریت ادوارد فیگن باوم ( ۱۹۸۵ ) شروع شد . این سیستم به این دلیل به کار گرفته شد تا ساختارهای شیمیایی ذرات ناشناخته را معین کند . این سیستم ها برای حل مسائلی به کار برده شدند که نیاز به سرویس دهی یک خبره داشتند بنابراین به عنوان سیستم های خبره شناخته شدند ……………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است