دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران

دانلود گزارش كارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران
فهرست مطالب
فصل اول
تاريخچه شركت
پروار بندي
كشتارگاه
بسته بندي
تبديل مازاد
ذهتابي
سالامبور سازي
كارخانه خوراك دام
فصل دوم
آشنائي كلي با شركت
فعاليت هاي اصلي كارخانه
آشنائي با مراكز هزينه
قرنطينه
دامپروري
كشتارگاه
بسته بندي
واحدهاي جانبي
تأسيسات
تعمير و نگهداري
مديران
ساير خدمات
خدمات عمومي
كارخانه خوراك دام
فصل سوم
عوامل هزينه قيمت تمام شده ( بهاي ساخت )
عنوان شغل: مدير امور مالي
مهارت ها و توانائي هاي مورد لزوم
شرح وظايف اداري
عنوان شغل : رئيس حسابداري مالي
مهارت ها و توانائي هاي مورد لزوم:
شرح وظايف اداري
عنوان شغل: رئيس حسابداري صنعتي
مهارتها و توانايي مورد لزوم
شرح وظايف اداري
عنوان شغل : حسابدار صنعتي
مهارت ها و توانائي هاي مورد لزوم
شرح وظايف اداري
آشنائي با حساب هاي دفتر كل و ثبت هاي حسابداري شركت
ضايعات و اُفت غير عادي
فرآيند توليد
فصل اول
تاريخچه شركت
شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران
شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران در سال 1352در زميني به مساحت 5/243هكتار واقع در 45كيلومتري قزوين با احداث كشتارگاه ، سردخا نه ،كارخا نه خوراك دام ، بهاربند جهت نگهداري دام و پرواربندي دام به منظورتهيه ، توليدوبسته بندي گوشت و فراورده هاي مربوط تأسيس گرديد.
دراين راستا شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران دامهاي قا بل پروار را از اقصي نقاط كشور خريداري وجهت پرواربندي به واحد پرواربندي حمل مي نمايد.اين مجتمع يكي ازعمده ترين خريداران دام كشور مي باشدكه بطور روزا نه دامهاي دامداران را از سراسر كشور خريداري و بهاء آن را بطور نقدي پرداخت مي نمايد. خريد روزا نه در مقياس بالا و پروار بندي با ظرفيت زياد دو عامل مهمي است كه شركت زياران را تبديل به عمده ترين توليد و تنظيم كننده بازار گوشت تازه در سطح كشور وتهران نموده است .
شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران قادر است همزمان در حين كشتار بهداشتي آلايش خوراكي و غير خوراكي را استحصال و ضايعات دام را به پودر گوشت وخون تبديل نموده و ضمن فروش لاشه هاي استحصالي قسمتي را در بسته بندي كارتني و قسمتي را بطور بشقا بي در ظروف يكبار مصرف بطور بهداشتي بسته بندي نمايد . ظرفيت پروار بندي هر دوره 4 ما هه در سال يكصد هزار راس گوسفند و 30هزارراس گاو و گوساله مي باشد . اين شركت قادر است روزانه 1500راس گوسفند و400راس گاو را بصورت مكانيزه وكاملا بهداشتي ذ بح نموده و بسته بندي نمايد . در حال حاضر شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران از كشتارگاههاي پيشرفته خاورميانه محسوب  مي شود .
پروار بندي:
دام عرضه شده به ميدان دام زياران ا بتدا توسط كارشناسان بازديد و دامهايي كه قابليت پروار بندي را دارند از ساير دامها جدا شده ، به واحد قرنطينه كه يكي از واحدهاي حساس و مهم شركت مي باشد منتقل مي شوند ،كارشناسان عمليات انگل زدايي داخلي و بيروني را انجام داده و پس از يك هفته واكسنهاي لازم به دام تزريق مي گردد . مدت قرنطينه 15روز بوده كه در اين مدت دام تحت مراقبت ويژه قرار دارد وپس از مدت فوق در صورت عدم مشاهده بيماري توسط كارشناسان واحد دامپروري وزن كشي ، شماره گذاري و به دامداري تحويل مي گردد . طي اين دوره دامهاي زير نظر متخصصين تغذيه و نگهداري مي گردند و در خلال اين دوره دامهاي بيمار از بقيه دامها جدا شده به قسمت بيمارستان ا نتقال و تحت نظارت كنترل و مداواي دقيق قرار مي گيرند كه پس از بهبود به آغل جداگا نه اي روانه مي شوند تا تحت پرواربندي قرار گيرند . در صد وزن لاشه ها نسبت به زنده پس از اتمام دوره پروار بندي در شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران بطور متوسط 55% مي باشد كه با استا ندارد هاي جها ني برا بري مي كند .
پس از اتمام دوره پروار بندي دام پروار شده طبق سفارش واحد بازرگا ني جهت كشتار روا نه كشتارگاه مي گردد .
ظرفيت پروار بندي هر دوره 4ماهه در سال يكصد هزار راس گوسفند و 30هزار راس گاو و گوساله است .

دانلود گزارش كارآموزی شركت توليد و بسته بندي گوشت زياران
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد