شیمیایی

دانلود طرح توجیهی تهیه افزودنی تحمل فشار ( EP )

دانلود طرح توجیهی تهیه افزودنی تحمل فشار ( EP )

دانلود طرح توجیهی تهیه افزودنی تحمل فشار ( EP ) فهرست مطالب خلاصه طرح 1 -1 معرفی محصول 2 نام و کد محصول -2-1 شماره تعرفه گمرکی 17 -3-1 شرایط واردات 35 -4-1 بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی) 35 -5-1 بررسی و اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 40 -6-1 توضیح موارد مصرف و کاربرد 42 -7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 42 -8-1 اهمیت استراتژیک کالا در دنیاي امروز 42 -9-1 کشورهاي عمده تو...

ادامه مطلب

دانلودطرح توجیهی تهیه سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعی

دانلودطرح توجیهی تهیه سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعی

دانلودطرح توجیهی تهیه سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعیفهرست مطالبخلاصه طرح 1 -1 معرفی محصول 2 8 ( -1-1 نام و کد محصول (آیسیک 3 -2-1 شماره تعرفه گمرکی 8 -3-1 شرایط واردات 8 -4-1 بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی) 8 -5-1 بررسی و اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 13 -6-1 توضیح موارد مصرف و کاربرد 14 -7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 14 -8-1 اهمیت استراتژیک کالا در دنیاي ا...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی بیکینگ پودر و نمک های فسفاته

دانلود طرح توجیهی بیکینگ پودر و نمک های فسفاته

دانلود طرح توجیهی بیکینگ پودر و نمک های فسفاته فهرست مطالب معرفی محصول7 نام و کد محصول9 -1 شماره تعرفه گمرکی9 شرایط واردات9 بررسی و ارائه استاندارد ملی10 بررسی و ارئه اطلاعات لازم در زمینه قیمت10 توضیح موارد مصرف و کاربرد11 بررسی کالاهای جایگزین 12   اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز15 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده16 شرایط صادرات20 -10 وضعیت عرضه و تقاضا 20 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید 20 وضعیت طرح های جدید 2...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز جهت تجزیه سلولز

دانلود طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز جهت تجزیه سلولز

دانلود طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز جهت تجزیه سلولزدورریز صنایع سلولزی برای تولید خوراک دام فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف ...

ادامه مطلب

دانلودطرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استراز جهت شفاف سازی آبمیوه

دانلودطرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استراز جهت شفاف سازی آبمیوه

دانلودطرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استراز جهت شفاف سازی آبمیوه فهرست مطالبمعرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصا...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولیداسید آدیپیک

دانلود طرح توجیهی تولیداسید آدیپیک

دانلود طرح توجیهی تولیداسید آدیپیک فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت ...

ادامه مطلب

دانلودطرح توجیهی تولیدآکرولئین

دانلودطرح توجیهی تولیدآکرولئین

دانلودطرح توجیهی تولیدآکرولئین فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضعیت عرضه و تقاضا R...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی توليد اسيد سيتريك

دانلود طرح توجیهی توليد اسيد سيتريك

دانلود طرح توجیهی توليد اسيد سيتريك فهرست مطالب مقدمه بخش اول : معرفی محصول -۱ نام و کد محصولات -۱-۲ شماره تعرفه گمرکی -۱-۳ شرایط واردات محصول -۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) -۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد -۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز -۱-۹ کشورهای عمده تول...

ادامه مطلب