صنعتی

دانلود پروژه سیستم تولید شرکت بیسکویت

دانلود پروژه سیستم تولید شرکت بیسکویت

دانلود پروژه سیستم تولید شرکت بیسکویت گرجی مقدمه: با توجه به پذیرش سیستم تولید به عنوان موضوع پروژه بعد از مشورت با اعضای گروه سیستم تولید کارخانه ی گرجی را جهت بررسی انتخاب کردیم با توجه به وسعت کارخانه و تنوع محصولات و جهت انتخاب موضوع واحد و جلوگیری از پراکنده شدن موضوع سیستم تولید بیسکویت به عنوان اصلی ترین محصول کارخانه مورد بررسی قرار گرفت. فهرست مطالب مقدمه تاریخچه اهداف  سيستم Top chart نقش های موجود در سیستم فرایند سیستم تشخ...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید عصاره مالت

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید عصاره مالت

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید عصاره مالت فهرست مطالب فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی فصل دوم – کلیات معرفی محصول 1-2 تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول 1-1-2 نام و کاربرد محصول 2-1-2 مشخصات فنی محصول 3-1-2 بسته بندی 4-1-2 شماره تعرفه گمرکی 2-2 کالاهای قابل جانشین 3-2 بررسی بازار و قیمت فروش 1-3-2 بررسی روند مصرف 2-3-2 بررسی روند واردات و صادرات 3-3-2 بررسی قیمت فروش محصول مشابه فصل سوم – ...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بستنی ( چوبی ، لیوانی ، قیفی ) فهرست مطالب مقدمه 1 معرفی محصول 2 -1-1 نام و کد محصول : 2 1-2 شماره تعرفه گمرکی: 3 1-3 شرایط واردات : 4 1-4 استانداردهاي محصول: 4 1-5 قیمت تولید داخلی و جهانی : 5 1-6 معرفی انواع و کاربردهاي محصول: 5 -1-7 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول: 6 -1-8 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز : 7 -1-9 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول: 7 ...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید شیر دوشهای صنعتی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید شیر دوشهای صنعتی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید شیر دوشهای صنعتی فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خ...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کشتارگاه دام

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کشتارگاه دام

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کشتارگاه دام فهرست مطالب چکیده 1 -1 معرفی محصول 2 -1-1 مشخصات کلی محصول 2 -2-1 شماره تعرفه گمرکی 2 -3-1 شرایط واردات 2 -4-1 استانداردهاي ملی وجهانی 13 -5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 18 -6-1 موارد مصرف و کاربرد 20 -7-1 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 22 -8-1 اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز 23 -9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 24 -10-1 شرایط صادرات -2...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی وسائل تصویربرداری پزشکی

دانلود طرح توجیهی وسائل تصویربرداری پزشکی

دانلود طرح توجیهی وسائل تصویربرداری پزشکی فهرست -1 معرفی محصول 1-1 مشخصات کلی محصول 2-1 شماره تعرفه گمرکی 3-1 شرایط و واردات و صادرات 4-1 استانداردهای ملی و جهانی 5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 6-1 موارد مصرف و کاربرد 7-1 کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 8-1 اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز 9-1 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -2 وضعیت عرضه و تقاضا 2 بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحها...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی سیستمهای اعلان حریق

دانلود طرح توجیهی سیستمهای اعلان حریق

دانلود طرح توجیهی سیستمهای اعلان حریق فهرست مطالب معرفی محصول………………………………………………………………………………….. 4 -1 نام و کد محصول…………………………………………………………………………….. 5 -1 -1-2 شماره تعرفه گمرکی……………...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید یخ خشک

دانلود طرح توجیهی تولید یخ خشک

دانلود طرح توجیهی تولید یخ خشک فهرست مطالب فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی فصل دوم – کلیات معرفی محصول تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول نام و کاربرد محصول طبقه بندی محصول مشخصات فنی محصول بسته بندی شماره تعرفه گمرکی استاندارد محصول کالاهای قابل جانشین بررسی بازار و قیمت فروش بررسی روند مصرف بررسی روند واردات و صادرات بررسی قیمت فروش محصول مشابه فصل سوم – مطالعات فنی مقدمه معرفی روشهای مختلف تولید تشریح فراین...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر مقدمه: 1 معرفی محصول 2 الف– جو 2 ب- مالت 3 ب- 1-انواع مالت: 4 ب– 2- ترکیب شیمیایی و ارزشتغذیه اي مالت 4 ب- 3-موارد استفاده مالت 5 ج- عصاره مالت 6 د- ماء الشعیر 7 د- 1-خواص ماءالشعیر 8 8 ( -1-1 نام و کد محصول(آیسیک 3 -2-1 شماره تعرفه گمرکی 8 -3-1 شرایط واردات 9 -4-1 بررسی و ارائه استاندارد( ملی یا بین المللی) 10 : 1-4-1 استاندارد و و یژگی هاي عصاره مالت 10 -2-4-1 استاندارد و ویژگی هاي ماءالشعیر 10 -3-4-1...

ادامه مطلب