صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید یخ خشک

دانلود طرح توجیهی تولید یخ خشک

دانلود طرح توجیهی تولید یخ خشک فهرست مطالب فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی فصل دوم – کلیات معرفی محصول تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول نام و کاربرد محصول طبقه بندی محصول مشخصات فنی محصول بسته بندی شماره تعرفه گمرکی استاندارد محصول کالاهای قابل جانشین بررسی بازار و قیمت فروش بررسی روند مصرف بررسی روند واردات و صادرات بررسی قیمت فروش محصول مشابه فصل سوم – مطالعات فنی مقدمه معرفی روشهای مختلف تولید تشریح فراین...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر مقدمه: ۱ معرفی محصول ۲ الف– جو ۲ ب- مالت ۳ ب- ۱-انواع مالت: ۴ ب– ۲- ترکیب شیمیایی و ارزشتغذیه ای مالت ۴ ب- ۳-موارد استفاده مالت ۵ ج- عصاره مالت ۶ د- ماء الشعیر ۷ د- ۱-خواص ماءالشعیر ۸ ۸ ( -۱-۱ نام و کد محصول(آیسیک ۳ -۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۸ -۳-۱ شرایط واردات ۹ -۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد( ملی یا بین المللی) ۱۰ : ۱-۴-۱ استاندارد و و یژگی های عصاره مالت ۱۰ -۲-۴-۱ استاندارد و ویژگی های ماءالشعیر ۱۰ -۳-۴...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی معرفی محصول -۱-۱ نام و کد محصول -۲-۱ شماره تعرفه گمرکی -۳-۱ شرایط واردات -۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی -۵-۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -۶-۱ موارد مصرف و کاربرد -۷-۱ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -۸-۱ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز -۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -۱۰-۱ شرایط صادرات -۲ وض...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP)

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP)

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP) معرفی محصول نام و کد محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات بررسی و ارائه استاندارد ملی بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت داخلی و جهانی توضیح موارد مصرف و کاربرد بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر محصول اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول شرایط صادرات وضعیت عرضه و تقاضا بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید بررسی وضعیت طرحهای ج...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید کنسانتره زرشک

دانلود طرح توجیهی تولید کنسانتره زرشک

دانلود طرح توجیهی تولید کنسانتره زرشک فهرست مطالب ۱ ) معرفی محصول ۵ -۱ نام و کد محصول ۸ -۱ -۱ شماره تعرفه گمرکی ۸ -۲ -۱ شرایط واردات ۹ -۳ -۱ بررسی و ارئه استاندارد ملی ۹ -۴ -۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت داخلی و خارجی ۱۰ -۵ -۱ توضیح موارد مصرف و کاربرد ۱۱ -۶ -۱ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر محصول ۱۱ -۷ -۱ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ۱۲ -۸ -۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۱۲ -۹...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید قطعات کامپوزیتی

دانلود طرح توجیهی تولید قطعات کامپوزیتی

دانلود طرح توجیهی تولید قطعات کامپوزیتی فهرست مطالب معرفی محصول ١-نام و کد محصول ٢-شماره تعرفه گمرکی ٣-شرایط واردات ۴-بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی ۵-بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۶-موارد مصرف و کاربرد ٧-بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ٨-اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ٩-کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ١٠ – شرایط صادرات ٢-وضعیت عرضه...

ادامه مطلب