صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید یخ خشک

دانلود طرح توجیهی تولید یخ خشک

دانلود طرح توجیهی تولید یخ خشک فهرست مطالب فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی فصل دوم – کلیات معرفی محصول تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول نام و کاربرد محصول طبقه بندی محصول مشخصات فنی محصول بسته بندی شماره تعرفه گمرکی استاندارد محصول کالاهای قابل جانشین بررسی بازار و قیمت فروش بررسی روند مصرف بررسی روند واردات و صادرات بررسی قیمت فروش محصول مشابه فصل سوم – مطالعات فنی مقدمه معرفی روشهای مختلف تولید تشریح فراین...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر مقدمه: 1 معرفی محصول 2 الف– جو 2 ب- مالت 3 ب- 1-انواع مالت: 4 ب– 2- ترکیب شیمیایی و ارزشتغذیه اي مالت 4 ب- 3-موارد استفاده مالت 5 ج- عصاره مالت 6 د- ماء الشعیر 7 د- 1-خواص ماءالشعیر 8 8 ( -1-1 نام و کد محصول(آیسیک 3 -2-1 شماره تعرفه گمرکی 8 -3-1 شرایط واردات 9 -4-1 بررسی و ارائه استاندارد( ملی یا بین المللی) 10 : 1-4-1 استاندارد و و یژگی هاي عصاره مالت 10 -2-4-1 استاندارد و ویژگی هاي ماءالشعیر 10 -3-4-1...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی معرفی محصول -1-1 نام و کد محصول -2-1 شماره تعرفه گمرکی -3-1 شرایط واردات -4-1 بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی -5-1 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -6-1 موارد مصرف و کاربرد -7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -8-1 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز -9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -10-1 شرایط صادرات -2 وضعیت عرضه ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP)

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP)

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP) معرفي محصول نام و كد محصول شماره تعرفه گمركي شرايط واردات بررسي و ارائه استاندارد ملي بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني توضيح موارد مصرف و كاربرد بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول شرايط صادرات وضعيت عرضه و تقاضا بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد بررسي وضعيت طرحهاي ج...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی توليد كنسانتره زرشك

دانلود طرح توجیهی توليد كنسانتره زرشك

دانلود طرح توجیهی توليد كنسانتره زرشك فهرست مطالب 1 ) معرفي محصول 5 -1 نام و كد محصول 8 -1 -1 شماره تعرفه گمركي 8 -2 -1 شرايط واردات 9 -3 -1 بررسي و ارئه استاندارد ملي 9 -4 -1 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و خارجي 10 -5 -1 توضيح موارد مصرف و كاربرد 11 -6 -1 بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول 11 -7 -1 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز 12 -8 -1 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول 12 -9 -1-10...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی توليد قطعات كامپوزيتي

دانلود طرح توجیهی توليد قطعات كامپوزيتي

دانلود طرح توجیهی توليد قطعات كامپوزيتي فهرست مطالب معرفي محصول ١-نام و كد محصول ٢-شماره تعرفه گمركي ٣-شرايط واردات ٤-بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ٥-بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٦-موارد مصرف و كاربرد ٧-بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٨-اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ٩-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول ١٠ – شرايط صادرات ٢-وضعيت عرضه...

ادامه مطلب