صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

دانلود طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی معرفی محصول -1-1 نام و کد محصول -2-1 شماره تعرفه گمرکی -3-1 شرایط واردات -4-1 بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی -5-1 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -6-1 موارد مصرف و کاربرد -7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -8-1 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز -9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -10-1 شرایط صادرات -2 وضعیت عرضه ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP)

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP)

دانلود طرح توجیهی تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP) معرفي محصول نام و كد محصول شماره تعرفه گمركي شرايط واردات بررسي و ارائه استاندارد ملي بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني توضيح موارد مصرف و كاربرد بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول شرايط صادرات وضعيت عرضه و تقاضا بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد بررسي وضعيت طرحهاي ج...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی توليد كنسانتره زرشك

دانلود طرح توجیهی توليد كنسانتره زرشك

دانلود طرح توجیهی توليد كنسانتره زرشك فهرست مطالب 1 ) معرفي محصول 5 -1 نام و كد محصول 8 -1 -1 شماره تعرفه گمركي 8 -2 -1 شرايط واردات 9 -3 -1 بررسي و ارئه استاندارد ملي 9 -4 -1 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و خارجي 10 -5 -1 توضيح موارد مصرف و كاربرد 11 -6 -1 بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول 11 -7 -1 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز 12 -8 -1 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول 12 -9 -1-10...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی توليد قطعات كامپوزيتي

دانلود طرح توجیهی توليد قطعات كامپوزيتي

دانلود طرح توجیهی توليد قطعات كامپوزيتي فهرست مطالب معرفي محصول ١-نام و كد محصول ٢-شماره تعرفه گمركي ٣-شرايط واردات ٤-بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ٥-بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٦-موارد مصرف و كاربرد ٧-بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٨-اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ٩-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول ١٠ – شرايط صادرات ٢-وضعيت عرضه...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري فهرست مطالب معرفی محصول 8 -1 مشخصات کلی محصول 8 -1 -2 شماره تعرفه گمرکی 9 -1 -3 شرایط واردات 10 -1 -4 استانداردهاي ملی وجهانی 11 -1 -5 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 11 -1 -6 موارد مصرف و کاربرد 12 -1 -7 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 12 -1 -8 اهمیت استراتژیک کالا در دنیاي امروز 12 -1 -9 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 16 -1 -10 شرایط صادرات 18 -1 -2 وضعیت ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG

دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG

دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG معرفی محصول 1-1 مشخصات کلی محصول 2-1 شماره تعرفه گمرکی 3-1 شرایط و واردات و صادرات 4-1 استانداردهای ملی و جهانی 5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 6-1 موارد مصرف و کاربرد 7-1 کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 8-1 اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز 9-1 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -2 وضعیت عرضه و تقاضا 2 بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید مخزن CNG موتورسیکلت

دانلود طرح توجیهی تولید مخزن CNG موتورسیکلت

دانلود طرح توجیهی تولید مخزن CNG موتورسیکلت فهرست مطالب معرفي محصول -1 نام و كد محصول -1-2 شماره تعرفه گمركي -1 شرايط واردات -1-4 بررسي و ارائه استاندارد ملي -1-5 بررسي و ارئه اطلاعات لازم در زمينه قيمت -1-6 توضيح موارد مصرف و كاربرد -1-7 بررسي كالاهاي جايگزين -1-8 اهميت استراتژيك كالا در دنياي امروز -1-9 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده -1-10 شرايط صادرات -2 وضعيت عرضه و تقاضا -2 بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد -2 وضعيت طرح هاي جديد -2 ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی پارچه خود تميز كن و ضد باكتري

دانلود طرح توجیهی پارچه خود تميز كن و ضد باكتري

دانلود طرح توجیهی پارچه خود تميز كن و ضد باكتري فهرست مطالب مقدمه معرفي محصول 1-1 نام و كد محصول (آيسيك) 2-1 شماره تعرفه گمركي 3-1 شرايط واردات 4-1 بررسي و ارائه استاندارد 5-1 قيمت جهاني و داخلي 6-1 بررسي موارد مصرف و كاربرد 7-1 بررسي كالاهاي جايگزين محصول 8-1 اهميت استراتژيك كالا -10-1 شرايط صادرات -2 بررسي بازار -1-2 واحدهاي توليدي فعال -2-2 واحد هاي در دست اجرا -3-2 واردات 4-2 بررسي تقاضا -5-2 صادرات -6-2 بررسي نباز به محصول با اولويت صاد...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – و...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص م...

ادامه مطلب