صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري فهرست مطالب معرفی محصول 8 -1 مشخصات کلی محصول 8 -1 -2 شماره تعرفه گمرکی 9 -1 -3 شرایط واردات 10 -1 -4 استانداردهاي ملی وجهانی 11 -1 -5 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 11 -1 -6 موارد مصرف و کاربرد 12 -1 -7 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 12 -1 -8 اهمیت استراتژیک کالا در دنیاي امروز 12 -1 -9 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 16 -1 -10 شرایط صادرات 18 -1 -2 وضعیت ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG

دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG

دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG معرفی محصول 1-1 مشخصات کلی محصول 2-1 شماره تعرفه گمرکی 3-1 شرایط و واردات و صادرات 4-1 استانداردهای ملی و جهانی 5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 6-1 موارد مصرف و کاربرد 7-1 کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 8-1 اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز 9-1 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -2 وضعیت عرضه و تقاضا 2 بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید مخزن CNG موتورسیکلت

دانلود طرح توجیهی تولید مخزن CNG موتورسیکلت

دانلود طرح توجیهی تولید مخزن CNG موتورسیکلت فهرست مطالب معرفي محصول -1 نام و كد محصول -1-2 شماره تعرفه گمركي -1 شرايط واردات -1-4 بررسي و ارائه استاندارد ملي -1-5 بررسي و ارئه اطلاعات لازم در زمينه قيمت -1-6 توضيح موارد مصرف و كاربرد -1-7 بررسي كالاهاي جايگزين -1-8 اهميت استراتژيك كالا در دنياي امروز -1-9 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده -1-10 شرايط صادرات -2 وضعيت عرضه و تقاضا -2 بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد -2 وضعيت طرح هاي جديد -2 ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی پارچه خود تميز كن و ضد باكتري

دانلود طرح توجیهی پارچه خود تميز كن و ضد باكتري

دانلود طرح توجیهی پارچه خود تميز كن و ضد باكتري فهرست مطالب مقدمه معرفي محصول 1-1 نام و كد محصول (آيسيك) 2-1 شماره تعرفه گمركي 3-1 شرايط واردات 4-1 بررسي و ارائه استاندارد 5-1 قيمت جهاني و داخلي 6-1 بررسي موارد مصرف و كاربرد 7-1 بررسي كالاهاي جايگزين محصول 8-1 اهميت استراتژيك كالا -10-1 شرايط صادرات -2 بررسي بازار -1-2 واحدهاي توليدي فعال -2-2 واحد هاي در دست اجرا -3-2 واردات 4-2 بررسي تقاضا -5-2 صادرات -6-2 بررسي نباز به محصول با اولويت صاد...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – و...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص م...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول &#...

ادامه مطلب