صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندی چای و قهوه فوری

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندی چای و قهوه فوری

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندی چای و قهوه فوری فهرست مطالب معرفی محصول ۸ -۱ مشخصات کلی محصول ۸ -۱ -۲ شماره تعرفه گمرکی ۹ -۱ -۳ شرایط واردات ۱۰ -۱ -۴ استانداردهای ملی وجهانی ۱۱ -۱ -۵ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۱۱ -۱ -۶ موارد مصرف و کاربرد ۱۲ -۱ -۷ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۱۲ -۱ -۸ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز ۱۲ -۱ -۹ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۱۶ -۱ -۱۰ شرایط صادرات ۱۸ -۱ -۲ ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG

دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG

دانلود طرح توجیهی تولید کیت CNG معرفی محصول ۱-۱ مشخصات کلی محصول ۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۳-۱ شرایط و واردات و صادرات ۴-۱ استانداردهای ملی و جهانی ۵-۱ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۷-۱ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۸-۱ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز ۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -۲ وضعیت عرضه و تقاضا ۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید مخزن CNG موتورسیکلت

دانلود طرح توجیهی تولید مخزن CNG موتورسیکلت

دانلود طرح توجیهی تولید مخزن CNG موتورسیکلت فهرست مطالب معرفی محصول -۱ نام و کد محصول -۱-۲ شماره تعرفه گمرکی -۱ شرایط واردات -۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد ملی -۱-۵ بررسی و ارئه اطلاعات لازم در زمینه قیمت -۱-۶ توضیح موارد مصرف و کاربرد -۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین -۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز -۱-۹ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده -۱-۱۰ شرایط صادرات -۲ وضعیت عرضه و تقاضا -۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید -۲ وضعیت طرح های ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی پارچه خود تمیز کن و ضد باکتری

دانلود طرح توجیهی پارچه خود تمیز کن و ضد باکتری

دانلود طرح توجیهی پارچه خود تمیز کن و ضد باکتری فهرست مطالب مقدمه معرفی محصول ۱-۱ نام و کد محصول (آیسیک) ۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۳-۱ شرایط واردات ۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد ۵-۱ قیمت جهانی و داخلی ۶-۱ بررسی موارد مصرف و کاربرد ۷-۱ بررسی کالاهای جایگزین محصول ۸-۱ اهمیت استراتژیک کالا -۱۰-۱ شرایط صادرات -۲ بررسی بازار -۱-۲ واحدهای تولیدی فعال -۲-۲ واحد های در دست اجرا -۳-۲ واردات ۴-۲ بررسی تقاضا -۵-۲ صادرات -۶-۲ بررسی نباز به محصول با اولویت صا...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – و...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص م...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی

دانلود طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول &#...

ادامه مطلب