صنعتی

دانلود طرح توجیهی چینی بهداشتی

دانلود طرح توجیهی چینی بهداشتی

دانلود طرح توجیهی چینی بهداشتی عنوان معرفی محصول -۱ نام و کد محصول -۱-۲ شماره تعرفه گمرکی -۱ شرایط واردات -۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد ملی -۱-۵ بررسی و ارئه اطلاعات لازم در زمینه قیمت -۱-۶ توضیح موارد مصرف و کاربرد -۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین -۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز -۱-۹ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده -۱-۱۰ شرایط صادرات -۲ وضعیت عرضه و تقاضا -۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید -۲ وضعیت طرح های جدید -۲ بررسی روند و...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چرم مصنوعی با روش تر وخشک

دانلود طرح توجیهی تولید چرم مصنوعی با روش تر وخشک

دانلود طرح توجیهی تولید چرم مصنوعی با روش تر وخشک فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول –...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چرم از کراست

دانلود طرح توجیهی تولید چرم از کراست

دانلود طرح توجیهی تولید چرم از کراست فهرست مطالبمعرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید چربی گیرهای صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید چربی گیرهای صنعتی

دانلود طرح توجیهی تولید چربی گیرهای صنعتی فهرست مطالبمعرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محص...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی دستگاه چاپگر عریض

دانلود طرح توجیهی دستگاه چاپگر عریض

دانلود طرح توجیهی دستگاه چاپگر عریض فهرست مطالب ۱٫ مقدمه ۲٫ معرفی محصول ۱-۲ . نام و کد آیسیک محصول ۲-۲ . شماره تعرفه گمرکی ۳-۲ . شرایط واردات ۴-۲ . استاندارد ملی و بین المللی ۵-۲ . قیمت محصول ۶-۲ . توضیح موارد مصرف و کاربرد ۷-۲ . کالاهای جایگزین ۸-۲ . اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ۹-۲ . تولیدکنندگان اصلی ۱۰-۲ . شرایط صادرات ۳٫ بررسی بازار ۱-۳ . بررسی ظرفیت واحدهای فعال تولیدی ۲-۳ . بررسی وضعیت طرحهای جدید ۳-۳ ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید طلا و نقره از طریق بازیافت

دانلود طرح توجیهی تولید طلا و نقره از طریق بازیافت

دانلود طرح توجیهی تولید طلا و نقره از طریق بازیافت ضایعات الکترونیکی فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی

دانلود طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی

دانلود طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکیفهرست مطالبعنوان معرفی محصول نام و کد محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات بررسی و ارائه استاندارد ملی بررسی و ارئه اطلاعات لازم در زمینه قیمت توضیح موارد مصرف و کاربرد بررسی کالاهای جایگزین اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده شرایط صادرات وضعیت عرضه و تقاضا بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید وضعیت طرح های جدید بررسی روند واردات محصول از آغاز ب...

ادامه مطلب