صنعتی

دانلود طرح توجیهی توليد برس سر و شانه پلاستيکي

دانلود طرح توجیهی توليد برس سر و شانه پلاستيکي

دانلود طرح توجیهی توليد برس سر و شانه پلاستيکي فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول &...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی

دانلود طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی

دانلود طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید آلیاژهاي آلومینیوم

دانلود طرح توجیهی تولید آلیاژهاي آلومینیوم

دانلودطرح توجیهی تولیدآلیاژهاي آلومینیوم فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي آب معدنی

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي آب معدنی

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي آب معدنی فهرست مطالب مقدمه 1 معرفی محصول 2 مشخصات کلی محصول 2 شماره تعرفه گمرکی 2 شرایط واردات 2 استانداردهاي ملی وجهانی 3 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 4 موارد مصرفو کاربرد 4 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرفمحصول 8 اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز 9 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرفکننده محصول 9 شرایط صادرات 10 وضعیتعرضه و تقاضا : 11 – 1-2 بررسی ظرفیتبهره برداري وروند تولید از آغاز...

ادامه مطلب

دانلودطرح توجیهی توليد استرهاي اسيد استيك

دانلودطرح توجیهی توليد استرهاي اسيد استيك

دانلودطرح توجیهی توليد استرهاي اسيد استيك فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول – وضع...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی توليد آبپاش متحرک برای چمن

دانلود طرح توجیهی توليد آبپاش متحرک برای چمن

دانلود طرح توجیهی توليد آبپاش متحرک برای چمن فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجيهي مجتمع توليد محصولات پلاستيكي اترك

دانلود طرح توجيهي مجتمع توليد محصولات پلاستيكي اترك

دانلود طرح توجيهي مجتمع توليد محصولات پلاستيكي اترك فهرست مطالبمقدمه: در چند دهة اخير به دلايل هزينة پائين توليد، مقاومت بالا، تنوع محصولات و قيمت پايين و…….، محصولات پلاستيكي جايگاه ويژه اي در بازار مصرف پيدا كرده و هر روزه بر تعداد واحدهاي توليدي پلاستيك افزوده مي شود. وجود منابع عظيم مواد اوليه ساخت پليمر هاي پلاستيكي (نفت و گاز)، دارا بودن صنعت پتروشيمي پيشرفته در كشور و ارزش افزودة بالاي تبديل مواد اوليه به كالاهاي مصرفي باعث ش...

ادامه مطلب

دانلود طرح کارآفرینی احداث شرکت ماکارونی

دانلود طرح کارآفرینی احداث شرکت ماکارونی

دانلود طرح کارآفرینی احداث شرکت ماکارونی فهرست مطالببخش اول: كليات طرح تهيه ماكاروني ـ مقدمه مصرف انواع ماكاروني در جهان به دلايل مختلف افزايش يافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه مي باشد، در راستاي تأمين نياز جامعه و يا حتي در جهت تشويق به مصرف آن، كشورهاي صنعتي سرمايه هايي در اين راه به كار انداخته و با تبليغات به خوردن ماكاروني عادت كرده اند. اتخاذ سياست خود اتكايي در جهت ميل به استقلال اقتصادي كشور ايجاب مي كند كه توليد ماكاروني با اس...

ادامه مطلب

دانلودطرح کارآفرینی تأسيس شركت تولید انواع دستگاه هاي نوار نقاله

دانلودطرح کارآفرینی تأسيس شركت تولید انواع دستگاه هاي نوار نقاله

دانلودطرح کارآفرینی تأسيس شركت تولید انواع دستگاه هاي نوار نقاله فهرست مطالب مقدمه ……………………………. 1 پرسشنامة جواز تاسيس………………… 5 خلاصه گزارش ………………………. 14 معرفي شركت ………………………. 19 2-1 مراحل اولية تاسيس شركت ………… 20 3-1 برنامه زمان بندي اجراي طرح …̷...

ادامه مطلب