کشاورزی

دانلود مطالعات طرح تولید دودی کردن و شورکردن ماهی

دانلود مطالعات طرح تولید دودی کردن و شورکردن ماهی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دودی کردن و شورکردن ماهی فهرست مطالب چکیده ١ ١- معرفی محصول ٢ ١- مشخصات کلی محصول ٢ -١ ٢- شماره تعرفه گمرکی ٧ -١ ٣- شرایط واردات و صادرات ٨ -١ ۴- استانداردهای ملی وجهانی ٨ -١ ۵- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ١۴ -١ ۶- موارد مصرف و کاربرد ١۴ -١ ٧- کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ١۵ -١ ٨- اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز ١۵ -١ ٩- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول...

ادامه مطلب

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید روغن دانه انگور

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید روغن دانه انگور

دانلودمطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید روغن دانه انگور فهرست مطالب معرفی محصول نام محصول ١ ١ ISIC شماره تعرفه گمرکی و کد محصول تاریخچه پیدایشمحصول ١ معرفی و شناخت محصول ١ مصارف و کاربردهای روغن هسته انگور ۵ میزان و شرایط واردات ۵ واردکنندگان روغن هسته انگور به ایران ٩ استانداردهای ملی و بین المللی ١٠ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ١٢ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه وتحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ١٣ اهم...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه ( غیرمرکبات ) فهرست مطالب چکیده ١ ١- معرفی محصول ٢ ١- مشخصات کلی محصول ٢ -١ ٢- شماره تعرفه گمرکی ٣ -١ ٣- شرایط واردات ٣ -١ ۴- استانداردهای ملی وجهانی ٣ -١ ۵- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۴ -١ ۶- موارد مصرف و کاربرد ۴ -١ ٧- کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۵ -١ ٨- اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز ۵ -١ ٩- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۶ -١ ٢- وضعیت...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهای صنعتی طرح تولید کنسرو ذرت و نخود فرنگی

دانلود مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهای صنعتی طرح تولید کنسرو ذرت و نخود فرنگی

فهرست مطالب مقدمه بخش اول : معرفی محصول نام و کد محصولات (آیسیک ۳ -۱) -۱-۲ شماره تعرفه گمرکی -۱-۳ شرایط واردات محصول -۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) -۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد -۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز -۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی اولیه تولید اسنک برنج

دانلود طرح توجیهی اولیه تولید اسنک برنج

دانلود طرح توجیهی اولیه تولید اسنک برنج فهرست مطالب -۱ معرفی محصول…………………………………………………………………………… ۵ -۱ نام و کد محصول…………………………………………………………………… ۱۴ -۱ -۱-۲ شماره تعرفه گمرکی……………...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندی اسانس از گیاهان داروئی

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندی اسانس از گیاهان داروئی

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندی اسانس از گیاهان داروئی فهرست مطالب معرفی محصول ۲ -۱-۱ مشخصات کلی محصول ۲ -۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۵ -۳-۱ شرایط واردات و صادرات ۵ -۴-۱ استانداردهای ملی وجهانی ۶ -۵-۱ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۱۱ -۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۱۱ -۷-۱ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۱۲ -۸-۱ اهمیت استراتژیککالا در دنیای امروز ۱۲ -۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۱۳ -۲ وضعیت عرضه و تقا...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی عمل آوری میوه و سبزیجات به روش انجماد سریع

دانلود طرح توجیهی عمل آوری میوه و سبزیجات به روش انجماد سریع

دانلود طرح توجیهی عمل آوری میوه و سبزیجات به روش انجماد سریع فهرست مطالب خلاصه گزارش ۱ -۱ معرفی محصول ۲ -۱-۱ نام و کد آیسیک محصول ۴ -۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۴ -۱-۳ شرایط واردات ۵ -۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی) ۵ -۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۶ -۱-۶ توضیح موارد مصرف و کاربرد ۶ -۱-۷ بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۸ -۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امرو...

ادامه مطلب