کشاورزی

دانلود مطالعات طرح تولید دودي کردن و شورکردن ماهی

دانلود مطالعات طرح تولید دودي کردن و شورکردن ماهی

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دودي کردن و شورکردن ماهی فهرست مطالب چکيده ١ ١- معرفي محصول ٢ ١- مشخصات کلي محصول ٢ -١ ٢- شماره تعرفه گمرکي ٧ -١ ٣- شرايط واردات و صادرات ٨ -١ ٤- استانداردهاي ملي وجهاني ٨ -١ ٥- قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ١٤ -١ ٦- موارد مصرف و کاربرد ١٤ -١ ٧- کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ١٥ -١ ٨- اهميت استراتژيک کالا در دنياي امروز ١٥ -١ ٩- کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول...

ادامه مطلب

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید روغن دانه انگور

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید روغن دانه انگور

دانلودمطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید روغن دانه انگور فهرست مطالب معرفي محصول نام محصول ١ ١ ISIC شماره تعرفه گمرکي و کد محصول تاريخچه پيدايشمحصول ١ معرفي و شناخت محصول ١ مصارف و کاربردهاي روغن هسته انگور ٥ ميزان و شرايط واردات ٥ واردکنندگان روغن هسته انگور به ايران ٩ استانداردهاي ملي و بين المللي ١٠ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ١٢ بررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه وتحليل اثرات آن بر مصرف محصول ١٣ اهم...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه

دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب میوه ( غیرمرکبات ) فهرست مطالب چکيده ١ ١- معرفي محصول ٢ ١- مشخصات کلي محصول ٢ -١ ٢- شماره تعرفه گمرکي ٣ -١ ٣- شرايط واردات ٣ -١ ٤- استانداردهاي ملي وجهاني ٣ -١ ٥- قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٤ -١ ٦- موارد مصرف و کاربرد ٤ -١ ٧- کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٥ -١ ٨- اهميت استراتژيک کالا در دنياي امروز ٥ -١ ٩- کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول ٦ -١ ٢- وضعيت...

ادامه مطلب

دانلود مطالعات امكانسنجي مقدماتي طرحهاي صنعتي طرح توليد كنسرو ذرت و نخود فرنگي

دانلود مطالعات امكانسنجي مقدماتي طرحهاي صنعتي طرح توليد كنسرو ذرت و نخود فرنگي

فهرست مطالب مقدمه بخش اول : معرفي محصول نام و كد محصولات (آيسيك 3 -1) -1-2 شماره تعرفه گمركي -1-3 شرايط واردات محصول -1-4 بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) -1-5 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -1-6 معرفي موارد مصرف و كاربرد -1-7 بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول -1-8 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز -1-9 كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی اولیه تولید اسنک برنج

دانلود طرح توجیهی اولیه تولید اسنک برنج

دانلود طرح توجیهی اولیه تولید اسنک برنج فهرست مطالب -1 معرفی محصول…………………………………………………………………………… 5 -1 نام و کد محصول…………………………………………………………………… 14 -1 -1-2 شماره تعرفه گمرکی……………...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی فهرست مطالب معرفی محصول 2 -1-1 مشخصات کلی محصول 2 -2-1 شماره تعرفه گمرکی 5 -3-1 شرایط واردات و صادرات 5 -4-1 استانداردهاي ملی وجهانی 6 -5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 11 -6-1 موارد مصرف و کاربرد 11 -7-1 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 12 -8-1 اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز 12 -9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 13 -2 وضعیت عرضه و تقاضا...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی عمل آوري ميوه و سبزيجات به روش انجماد سريع

دانلود طرح توجیهی عمل آوري ميوه و سبزيجات به روش انجماد سريع

دانلود طرح توجیهی عمل آوري ميوه و سبزيجات به روش انجماد سريع فهرست مطالب خلاصه گزارش 1 -1 معرفي محصول 2 -1-1 نام و كد آيسيك محصول 4 -1-2 شماره تعرفه گمركي 4 -1-3 شرايط واردات 5 -1-4 بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بين المللي) 5 -1-5 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول 6 -1-6 توضيح موارد مصرف و كاربرد 6 -1-7 بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول 8 -1-8 اهميت استراتژيكي كالا در دن...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط و واردات و صادرات استانداردهای ملی و جهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و کاربرد کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول وضعیت عرضه و تقاضا بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی فهرست مطالب اکالیپتوس 1 چکیده 2 -1 معرفی محصول 3 ١- مشخصات کلی محصول 3 -١ ٢- شماره تعرفه گمرکی 4 -١ ٣- شرایط واردات 4 -١ ٤- استانداردهاي ملی وجهانی 8 -١ ٥- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 9 -١ ٦- موارد مصرف و کاربرد 9 -١ ٧- کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 10 -١ ٨- اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز 10 -١ ٩- کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف ک...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت فهرست مطالب -1 معرفي محصول 2 -1-1 نام و كد آيسيك محصول 5 -1-2 شماره تعرفه گمركي 5 -1-3 شرايط واردات 5 -1-4 بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بين المللي) 6 -1-5 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول 6 -1-6 توضيح موارد مصرف و كاربرد 8 -1-7 بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول 9 -1-8 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز 9 -1-9 كشورهاي عمده توليد كننده و مص...

ادامه مطلب