کشاورزی

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط و واردات و صادرات استانداردهای ملی و جهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و کاربرد کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول وضعیت عرضه و تقاضا بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی فهرست مطالب اکالیپتوس ۱ چکیده ۲ -۱ معرفی محصول ۳ ١- مشخصات کلی محصول ۳ -١ ٢- شماره تعرفه گمرکی ۴ -١ ٣- شرایط واردات ۴ -١ ۴- استانداردهای ملی وجهانی ۸ -١ ۵- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۹ -١ ۶- موارد مصرف و کاربرد ۹ -١ ٧- کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۱۰ -١ ٨- اهمیت استراتژیککالا در دنیای امروز ۱۰ -١ ٩- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محص...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت فهرست مطالب -۱ معرفی محصول ۲ -۱-۱ نام و کد آیسیک محصول ۵ -۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۵ -۱-۳ شرایط واردات ۵ -۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی) ۶ -۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۶ -۱-۶ توضیح موارد مصرف و کاربرد ۸ -۱-۷ بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۹ -۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ۹ -۱-۹ کشورهای عمده تولید کننده و ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولیدکود کمپوست (Compost)

دانلود طرح توجیهی تولیدکود کمپوست (Compost)

دانلود طرح توجیهی تولیدکود کمپوست (Compost) فهرست مطالب عنوان صفحه محصول ۴ ISIC -1-1 معرفی کد -۱-۲ تعرفۀ کود کمپوست ۴ -۱-۳ شرایط واردات ۵ -۱-۴ بررسی استاندارداهای ملی و بین المللی ۵ -۱-۵ قیمت داخلی ۶ -۱-۶ کاربردها ۷ -۱-۷ محصولات جایگزین ۱۴ -۱-۸ اهمیت استراتژیک تولید کود کمپوست ۱۴ -۱-۹ کشورهای عمده تولید کننده ۱۵ -۱-۱۰ شرایط صادرات ۱۵ -۲-۱ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و معرفی شرکت های سازنده م...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد

دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد فهرست مطالب-۱ معرفی محصول ۱-۱ مشخصات کلی محصول ۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۳-۱ شرایط و واردات و صادرات ۴-۱ استانداردهای ملی و جهانی ۵-۱ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۷-۱ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۸-۱ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز ۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -۲ وضعیت عرضه و تقاضا بررسی ظرفیت بهر...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید غذای میگو

دانلود طرح توجیهی تولید غذای میگو

دانلود طرح توجیهی تولید غذای میگو فهرست مطالب مقدمه بخش اول : معرفی محصول ( -۱ نام و کد محصولات -۲-۱ شماره تعرفه گمرکی -۳-۱ شرایط واردات محصول -۴-۱ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) -۵-۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -۶-۱ معرفی موارد مصرف و کاربرد -۷-۱ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -۸-۱ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز -۹-۱ کشورهای عمده ت...

ادامه مطلب