کشاورزی

بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez

بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez

طرح درجه بندی ،بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناس ی است که قبل از اجرای طرح های سرما یه گذاری اقتصاد ی انجام م ی گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فن ی و ما ل ی و اقتصاد ی طرح مورد بررس ی و آنا ل یز قرار گرفته و نتا یج حاصل از آن به عنوان مبنا یی بر ا ی تصم یم گی ری سرما یه گذ اران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدما تی درجه بند ی ، بسته بند ی و خشک کردن گل و گ ی اه می ...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی تولید شیره انگور

دانلود طرح توجیهی تولید شیره انگور

دانلود طرح توجیهی تولید شیره انگور به روش صنعتی فهرست مطالب تولید شیره انگور به روش صنعتی معرفی محصول جدول شماره یک – ارزش تغذیه ای هر ۱۰۰ گرم انگور شیره انگور موارد مصرف و کاربرد شیره انگور نحوه و موارد استفاده از شیره انگور کالای جایگزین قیمت داخلی و جهانی محصول روند تغییرات تکنولوژی تولید روش اصلی های تهیه شیره انگور بررسی بازار ۱۰ کشور اول تولید کننده انگور در سال ۲۰۰۸ در دنیا جدول شماره ۲ استانهای عمده تولیدکننده انگور کشور جدول شمار...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو

دانلود طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو

دانلود طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو فهرست مطالب معرفی محصول – نام و کد محصول – شماره تعرفه گمرکی – ارائه استاندارد های محصول – بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول – موارد مصرف و کاربرد – طبقه بندی محصول – کالای قابل جانشین – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز – کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول – مشخصات فنی و خواص محصول &#...

ادامه مطلب

دانلود طرح توجیهی پرورش و کارآفرینی شترمرغ

دانلود طرح توجیهی پرورش و کارآفرینی شترمرغ

دانلود طرح توجیهی پرورش و کارآفرینی شترمرغ فهرست مطالب ۱- فیزیولوژی گوارش ۲- میزان احتیاجات به مواد معدنی و ویتامین ها ۳- تغذیه عملی شترمرغ ۴- نکاتی در خصوص ترکیب پرها ۵-استفاده از غذاهای آماده تجاری ۶- تغذیه جوجه شترمرغ ۷- تغذیه پرندگان در حال رشد ۸- غذا، intake تغذیه و افزایش وزن ۹- تغذیه و مطالعه رفتار و نوک زدن در پرنده ۱۰- نقش تغذیه شترمرغ و کیفیت مواد تغذیه ای در تولید نهایی ۱۱- اقلام جیره غذای شترمرغ ۱۲- عقاید مختلف در مورد تغ...

ادامه مطلب

دانلود طرح کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل

دانلود طرح کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل

دانلود طرح کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل  فهرست مطالب         عنوان                                                                                  صفحه     فصل اول مقد مه                                                                                                         ۱ موقعیت جغرافیای استان فارس                                                                          ۳ نقشه استان فارس                                                                                          ۹ خلاصه گزارش                                         ...

ادامه مطلب

دانلود طرح کارآفرینی رب گوجه فرنگی

دانلود طرح کارآفرینی رب گوجه فرنگی

دانلود طرح کارآفرینی رب گوجه فرنگی فهرست مطالب خلاصه اجرایی (مدیریتی): در این طرح، سعی شده که برای یک واحد تولیدی رب گوجه فرنگی ارزیابی سرمایه، بازار کار و اشتغالزائی بررسی گردد. در بخش ارزیابی سرمایه گذاری طرح، سعی شده از حداقل امکانات لازم جهت تولید استعلام نرخ و نوع صورت گرفته و سپس هزینه شود. در بخش بازار کار، تمام عوامل مؤثر بر تولید مطلوب و عرضه و فروش محصول بررسی شود تا سهم بیشتری از بازار در اختیار گرفته شود. بیان آرمان های...

ادامه مطلب

دانلودطرح توجیهی احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه

دانلودطرح توجیهی احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه

دانلودطرح توجیهی احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه  فهرست مطالب ۱- خلاصه طرح : احداث و ایجاد مرغداری گوشتی ده هزار قطعه ای در زمین استیجاری که مدت زمان اجاره حداقل ۱۰ سال می باشد. مدت زمان اجرائی طرح تا زمان بهره برداری حداکثر به مدت یکسال می باشد و از ابتدای سال دوم بهره برداری از طرح آغاز می شود. و در طول چهار سال و با احتساب یکسال اول که به عنوان تنفس در نظر گرفته می شود متقاضی می تواند ظرف مدت ۵ سال وام اعطائی را به طور کامل ...

ادامه مطلب