روش تحقیق

دانلود روش تحقیق کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری

دانلود روش تحقیق کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری

دانلود روش تحقیق کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری  فهرست مطالب مقدمه فرضیه اهداف تعاریف انواع کودک آزاری سبب شناسی(ایتو لوژی) اقدامات اجرایی قانون حکایت از کودکان و نوجوانان بررسی و تحلیل آماری وضعیت موجود کلام آخر فهرست منابع مقدمه انسان در طول دوران کودکی یکی از آسیب پذیرترین دوره های عمر خود را می گذراند و به نظر می رسد با وجود پیشرفتهای همه جانبه در علوم و تکنولوژی این روند همچنان ادامه دارد همه روزه کودکان بسیاری در جهان بر اثر بیماری...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه ۱۳ ۱-۲-بیان مسئله ۱۸ ۱-۳- اهمیت ضرورت تحقیق ۲۱ ۱-۴- اهداف تحقیق ۲۳ ۱-۵- فرضیات تحقیق ۲۳ ۱-۶- تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۲۳ فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش ۲-۱ مفاهیم نظری ۳۳ ۲-۱-۱- تعریف خود ۳۳ ۲-۱-۲- “خود” در دیدگاههای مختلف روان شناختی ۳۶ ۲-۱-۳- تصویر خود و پدیدآئی آن ۳۹ ۲-۱-۴- تصویر ذهنی ۴۳ ۲-۱-۵- خود ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی تفاوت میان استرس و فرسودگی شغلی بین کارمندان اداری و کارگران کارخانه

دانلود روش تحقیق بررسی تفاوت میان استرس و فرسودگی شغلی بین کارمندان اداری و کارگران کارخانه

دانلود روش تحقیق بررسی تفاوت میان استرس و فرسودگی شغلی بین کارمندان اداری و کارگران کارخانه فهرست مطالب فصل اول  کلیات پژوهش مقدمه طرح مسئله و چهارچوب نظری آن اهمیت یا ضرورت پژوهش هدف پژوهش فرضیه های پژوهش تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها فصل دوم  ادبیات و پیشینه پژوهش بخش اول  استرس شغلی شغل چیست حرفه وظیفه گروه شغلی تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی تاریخچه‌ی روان شناسی کار در ایران فشار روانی یا استرس چیست؟ به طور کلی دو نوع استرس...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

 دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان فهرست مطالب چکیده فصل اول   کلیات پژوهش مقدمه طرح مسئله ضرورت و اهمیت پژوهش اهداف پژوهش پرسش‌های پژوهش فرضیه های پژوهش متغیرهای پژوهش تعاریف پژوهش فصل دوم مقدمه الف ) رشد اجتماعی رشد اجتماعی در دوران های مختلف رشد اجتماعی در دوره‌ی پیش دبستانی رشد اجتماعی در دبستان رشد اجتماعی در نوجوانی اهداف رشد اجتماعی نظریه یادگیری اجتماعی بندورا مطالعات عروسک بلوبد ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان شناسی دانش آموزان

دانلود روش تحقیق بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان شناسی دانش آموزان

فهرست مطالب فصل اول مسأله مورد بررسی ۴ ۱-۱- مقدمه ۵ ۱-۲- بیان مسأله ۸ ۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۵ ۱-۴- اهداف پژوهش ۱۹ ۱-۴-۲- اهداف جزئی : هدف های جزئی این پژوهش عبارتند از : ۱۹ ۱-۵- فرضیه های پژوهش ۲۰ ۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۲۱ ۱-۶-۱- سلامت روانشناختی ۲۱ ۱-۶-۳- شیوه های حل  تعا رض بین فردی ۲۲ ۱-۶-۳- مهارت جرأت ورزی ۲۳ فصل دوم پیشینه تحقیق و پایه های ۲۴ نظری ۲۴ ۲-۱- مفهوم سلامت ۲۶ ۲-۲- ابعاد سلامت ۲۶ – سلامت روان شناختی ۲۸ بهداشت روا...

ادامه مطلب

روش تحقیق بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

روش تحقیق بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

فهرست مطالب فصل اول ۵ مقدمه: ۵ بیان مسئله: ۶ تعاریف عملیاتی : ۹ فصل دوم ۱۲ پیشینه تحقیق ۱۲ سابقه پژوهش ۱۲ نظریه اسناد استنباط تطابقی جونز ودیویس ۱۵ نظریه تغییر همگام (هارولدکی) ۱۶ نظریه های ترکیبی اسناد شیور ۱۷ طبقه بندی سه بعدی واینر ۱۸ سوگیری مربوط به جنس ۲۳ سبک های انتسابی ۲۶ انتساب های درماندگی انسان ۲۹ اسنادهای مربوط به بازده ۳۱ اسنادها بعد ازموفقیت وشکست ۳۳ اسنادهای رفتار ۳۵ تاریخچه عقب ماندگی ذهنی : ۳۹ طبقه بندی کودکان عقب ما...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان

دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان

دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ایلام فهرست مطالب چکیده فصل اول:کلیات مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت مسئله اهداف تحقیق سؤالات و فرضیات تحقیق روش انجام تحقیق تعریف واژه‎ها و اصطلاحات فصل دوم: ادبیات تحقیق مقدمه الف: پیشینه نظری تحقیق عزت نفس بالا ، عزت نفس پایین ب:‌تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران فصل سوم: روش تحقیق روش تحقیق جامعه و نمونه روش نمونه‎گیری ابزار اندازه‎گیری چگو...

ادامه مطلب