روش تحقیق

روش تحقیق مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی

روش تحقیق مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی

فهرست مطالب چکیده فصل اول مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق فصل دوم ادبیات پژوهش یادگیری چیست ؟ الف ) یادگیری رفتار گرایان ب) یادگیری از دیدگاه شناخت گرایان ۳) یادگیری از دیدگاه فراشناخت سیر تحول برنامه‌های درسی علوم درجهان از سال ۱۸۶۰ تا ۱۹۲۰ از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۷ از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ برنامه ریزی و آموزش علوم در قرن بیست و یکم برنامه درسی خصوصیات یک برنامه مطلوب سواد علمی – فناورانه ویژگی‌های سواد علمی فناورانه شرط‌ های لازم برای ت...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق زنان و اشتغال

دانلود روش تحقیق زنان و اشتغال

فهرست مطالب بیان مسئله پژوهش اهمیت و ضرورت موضوع اهداف پژوهش فرضیه ها معرفی انواع متغیرهای پژوهش مقدمه کار و شغل تاریخچه ا شتغا ل زنان در ا یران تاریخچه قا نونگذا ری درباره کا رگران زن در ا یران تاریخچه ا شتغا ل زنان سطح بین المللی دوره های صنعتی و زنان نـگا هی به ورود زنان به بخش تولید زنان و توسعه روان شنا سی ا جتما عی ا شتغا ل زن زن و خدمت ا جتما عی زن و مسائل ا جتما عی معا صر زنان و توسعه ا قتصادی (نقش ا قتصادی زنان) ا ستقلال ا قتصادی...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقيق مشاركت سياسي زنان در دو دوره زماني

دانلود روش تحقيق مشاركت سياسي زنان در دو دوره زماني

دانلود روش تحقيق مشاركت سياسي زنان در دو دوره زماني (همراه با 23 برگ فيش هاي تحقيق) فهرست مطالب بخش اول : کلیات فصل اول : تعریف مفاهیم مفهوم مشارکت سیاسی تعریف مشارکت سیاسی _دایره المعارف بین المللی علوم اجتماعی : انواع مشارکت سیاسی معیارهای مورد نظر برای این تقسیم بندی در ایران ؛ الف.تعلیم و تربیت ب.اشتغال پ.حقوق مدنی و اجتماعی مشارکت سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مشارکت سیاسی زنان در دوران پهلوی دوم فصل دوم : هدف ها و موانع ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع

دانلود روش تحقیق نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع

  فهرست مطالب فصل اول: كليات 1- مقدمه 2- بيان مسئله 2-1 اهميت و ضرورت مسئله 3-1 اهداف پژوهش 4-1 جامعه آماري 5-1 نمونه و روش نمونه گيري 6-1 روش تحقيق 7-1 مراحل اجراي تحقيق 8-1 مشكلات تحقيق 9-1 ارائه پيشنهادات فصل دوم: ايثار در منابع اسلامي 2-تعريف ايثار 1-2 نمونه اي از آيات قرآن كريم درباره ايثار و شهادت 3-انواع ايثار 1-3 جهاد 2-3 شهادت 3-3 فناي عاشق در معشوق 4-3 دهش و بخشش 5-3 انفاق 6-3 جامعه پزشكي 4-ايثار پيامبر (ص) و اهل بيت(ع) 1-4 ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق اوقات فراغت

دانلود روش تحقیق اوقات فراغت

دانلود روش تحقیق اوقات فراغت مقدمه یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند...

ادامه مطلب

مقاله مقايسة هوش و هيجان كودكان عادي و كودكان كار

مقاله مقايسة هوش و هيجان كودكان عادي و كودكان كار

مقايسة هوش و هيجان كودكان عادي و كودكان كار مقايسة هوش و هيجان كودكان عادي و كودكان كار پژوهش فوق بررسي مقايسه اي هوش هيجاني كودكان كار و خيابان و كودكان عادي شهر تهران كه سن آنها بين 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در اين پژوهش با توجه به الگوي مايرو سالوري (1990) مصاحبه‌اي را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحي كرده كه شامل پنج حيطه بود (خودانگيزي، خودآگاهي ادارة هيجانها هم حسي و تنظيم روابط)…̷...

ادامه مطلب

روش تحقیق بررسي مشکلات و عواملي که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر مي‌گردد

روش تحقیق بررسي مشکلات و عواملي که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر مي‌گردد

فهرست مطالب : 1-1 مقدمه 1-2 بيان مسئله 1-3 اهميت و ضرورت پژوهش 1-4 اهداف پژوهش اهداف اصلي اهداف فرعی 1-5 فرضيه‌هاي تحقيق فرضيه اصلي فرضيه‌هاي فرعي 1-6 متغيرهاي پژوهش 1-7 تعريف مفاهيم و اصطلاحات پژوهش (عملیاتی و مفهومی) فصل دوم پيشينه پژوهش مقدمه بخش اول: سلامت عمومی سلامت عمومی و تعاريف آن نشانه‌هاي سلامت عمومی مدل بيماري رواني و سلامت عمومی رويکردهاي مختلف روانشناسي و سلامت عمومی الف) رويکرد روان تحليل‌گري ب) رويکرد رفتارگرايي ج) رويکر...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق یادگیری

دانلود روش تحقیق یادگیری

  بيان مسئله آيا تا كنون از خود سئوال كرده ايد كه چرا بعضي از كودكان انگيزش پيشرفت سطح بالايي دارند و در رقابت با ديگران براي كسب موفقيت به سختي تلاش مي كنند در حالي كه عده اي ديگر انگيزه چنداني براي پيشرفت ندارند و براي كسب موفقيت از خود تلاش نشان نمي دهند. چه عواملي بر انگيزش پيشرفت كودكانمان تأثير مثبت و منفي بر جاي مي گذارد؟ كودكان به طور طبيعي با انگيزه يادگيري متولد مي شوند. كودك تلاش مي كند تا به يك اسباب بازي دست بزند، راه...

ادامه مطلب

روش تحقیق شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی

روش تحقیق شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست مطالب فصل اول- کلیات تحقیق 1- مقدمه 2- بیان مسئله 3- اهداف تحقیق 4- فرضیات تحقیق 5- روش تحقیق 6- روشهای جمع آوری اطلاعات 7- قلمرو تحقیق 8- دوره زمانی تحقیق 9- جامعه آماری 10- نمونه های آماری 11- استفاده کنندگان از تحقیق 12-محدودیت های تحقیق 13- تعریف واژها و نکات کلیدی فصل دوم-ادبیات موضوع تحقیق 1- مقدمه 2- چشم انداز شغل حسابداری 3- آموزش مجازی 4- مدارس اختصاصی در ایالات متحده 5- اعتبار قانونی مدارس خصوصی 6- آموزش مجازی آسان 7- آموزش ...

ادامه مطلب