روش تحقیق

دانلود روش تحقیق علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی

دانلود روش تحقیق علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی

علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی   چکیده : سعی ما در این تحقیق بر آن است به بررسی علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی بپردازیم. هدف ما از این تحقیق این است که بدانیم چه عواملی در کم و کیف این علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی تأثیر دارد. جامعه آماری ما ۶۰ نفر از جوانان منطقۀ ابهر می باشند. گروه نمونه ۳۰ نفر شامل جوانان باشگاه توحید ابهر و ۳۰ نفر شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور ابهر بودند.  روش ما در این تحقیق : براساس هدف کاربردی است و از...

ادامه مطلب

روش تحقیق بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

روش تحقیق بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران فهرست مطالب فصل اول ۵ ۱-۱- مقدمه ۵ ۱-۲- مسأله اصلی تحقیق ۶ ۱-۳- تشریح و بیان موضوع ۶ ۱-۴- ضرورت انجام تحقیق ۷ ۱-۵-مدل تحقیق (ارتباط متغیرها به صورت تصویری( ۸ فرآیند CRM منبع سوئیفت(نمودار۱-۱) ۸ ۱-۶- فرضیات تحقیق ۸ ۱-۸- قلمرو انجام تحقیق ۸ ۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ۹ فصل دوم ۱۱ ۲-۱ مقدمه ۱۲ بخش اول : تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری ۱۳ ۲-۲  تاریخچه‌ پیدایش و تکامل م...

ادامه مطلب

دانلود پروژه جمعیت

دانلود پروژه جمعیت

فهرست مطالب چکیده تحقیق فصل یکم مقدمه بیان مساله پژوهش اهمیت و ضرورت مساله اهدف ویژه پژوهش سوالات یا فرضیه فرضیه تعریف متغیرها تعریف عملیاتی فصل دوم جامعه آماری نمونه تحقیق نوع تحقیق روش نمونه گیری ابزار اندازه گیری طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل فصل سوم یافته های پژوهشی مقدمه جامعه آماری معلمین مشهد جدول سوالات پرسشنامه جدول آماری یک جدول آماری دوم جدول آماری سوم جدول آماری چهارم جدول آماری پنجم جدول آماری ششم جدول آماری هفتم جدول...

ادامه مطلب

کار تحقیقی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

کار تحقیقی  جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

فهرست مطالب چکیده……………….    ۱ فصل اول :کلیات…….    ۲ ۱-۱-مقدمه……….    ۳ ۱-۲-اهداف…….    ۵ ۱- ۳فرضیات…….    ۵ فصل دوم: پیشینه نگاشته……….    ۶ ۲-۱-مقدمه………    ۷ ۲-۲-مطالعات داخلی…………….    ۷ ۲-۲-۱- گردشگری………………    ۷ ۲-۲-۲-بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گروه های مختلف جا...

ادامه مطلب

مقایسه ویژگی های شخصیتی شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسردانشگاه

مقایسه ویژگی های شخصیتی شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی  در بین دانشجویان دختر و پسردانشگاه

مقایسه ویژگی های شخصیتی شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی  در بین دانشجویان دختر و پسردانشگاه  مقدمه: نیازهای اختصاصی انسان که شرحش توسط اجتماع به وجود نیامده اند ، بلکه در صحن تحول و تکامل تاریخ زندگی بشر پدیدار گشته اند. اما چگونگی بروز و ظهور آن ها و چگونگی برآوردن آن ها کاملٲ ناشی از اجتماع است. هر اجتماعی مطابق مؤسسات و عوامل ویژه خود شکل خاصی به آن ها می دهد روان شناسان تاریخ طولانی بشر را چون مقایسه ویژگی های شخصیتی شخصیت ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق افسردگی

دانلود روش تحقیق افسردگی

دانلود روش تحقیق افسردگی فهرست مطالب عنوان تشکر و قدردانی : چکیده : فصل اول : مقدمه ۱ـ۱ـ بیان مسئله ۱ـ۲ـ اهمیت مسئله ۱ـ۳ـ اهداف تحقیق بیان فرضیه ۱ـ۴ـ فرضیه تحقیق ۱ـ۵ـ اصطلاحات مهم و تعاریف عملیاتی متغیرها ۱ـ افسردگی ۲ـ شیوع ۳ـ دانشجوی بومی و غیر بومی فصل دوم : مرور بر ادبیات تحقیق ۲ـ۱ـ افسردگی ۲ـ۲ـ نشانه های افسردگی ۲ـ۳ـ طبقه بندی ۲ـ۴ـ نظریه های افسردگی ۲ـ۵ـ درمان اختلالات خلقی ۲ـ۶ـ تحقیقات انجام شده درمورد افسردگی دانشجویان فصل سوم: طرح...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی

دانلود روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی

دانلود روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی «فهرست مطالب» مقدمه پیشینه های تحقیق خلاصه تحقیق « فصل اول» بیان مسئله هدف از تحقیق فرضیه های تحقیق «فصل دوم » جامعه آماری نمونه آماری ابزار و وسائل تحقیق «فصل سوم » روش تجزیه و تحلیل داده های آماری «فصل چهارم » بحث و نتیجه گیری محدودیت و مشکلات اجرایی تحقیق نمونه پرسشنامه مقدمه : در گذشته طرز فکری ازسوی برخی از دانشمندان و محققین عرضه شده بود که براساس آن قائل بودند بعضی از اف...

ادامه مطلب