روش تحقیق

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر

فهرست مطالب فصل اول:  مقدمه ۲ بیان مسئله ۵ سوال تحقیق ۷ ضرورت تحقیق ۷ اهداف پژوهش ۸ فرضیه ۸ تعریف عملیاتی واژه ها ۸ واژه ها  فصل دوم زمینه مسئله ۱۱ تعریف روان درمانی ۱۵ اهداف روان درمانی ۱۷ درجات روانی درمانی ۱۸ روش های روان درمانی ۲۰ بیماری روانی از نظر فروید ۲۱ فرضیه ها و مفاهیم بنیادی روانکاوی ۲۲ تعریف روانکاوی ۲۳ هدف روانکاوی و روان درمانی تحلیل ۲۴ هدف روان درمانی تحلیل گر۱ ۲۴ انسان از دیدگاه مکتب رفتار گرائی ۲۵ فرضیه های رفتارگرای ۲۵ ب...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق مقایسۀ اثرتصویرسازی توجه درونی و بیرونی براجراویادگیری یک تکلیف ردیابی

دانلود روش تحقیق مقایسۀ اثرتصویرسازی توجه درونی و بیرونی براجراویادگیری یک تکلیف ردیابی

فهرست مطالب طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فرضیات تحقیق محدودیت های تحقیق واژه ها و اصطلاحات مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعریف توجه تاریخچۀ توجه نظریه های توجه کانون توجه شیوه های توجه ویژگی های توجه هوشیاری و توجه توجه انتخابی توجه و سطح مهارت رابطۀ توجه و اجرا دستورالعمل های آموزشی و توجه تصویرسازی ذهنی چیست چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی انواع تصویرسازی ذهنی موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن نظریه های تصویرس...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان غیرشاهد و شاهد شهر تهران

دانلود روش تحقیق مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان غیرشاهد و شاهد شهر تهران

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : مقدمه ۲ بیان مسئله ۴ پرسشهای تحقیق ۷ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷ اهداف تحقیق ۸ فرضیه‌های تحقیق ۹ محدودیتهای تحقیق ۹ تعاریف عملیاتی ۱۰ فصل دوم : نظریه و تئوریها ۱۴ پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور ۶۴ فصل سوم : مقدمه ۹۱ روش تحقیق ۹۱ جامعه آماری ۹۱ نمونه آماری ۹۲ روش نمونه گیری ۹۲ ابزار اندازه گیری ۹۲ نحوه جمع آوری اطلاعات ۹۳ چگونگی گردآوری اطلاعات ۹۳ روشهای آماری ۹۴ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۶ جداو...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲

فهرست مطالب چکیده    ۱ فصل اول :مقدمه تحقیق    ۳ ۱-۱    بیان مساله    ۶ ۱-۲    ضرورت و اهمیت تحقیق    ۹ ۱-۳    اهداف تحقیق    ۱۲ ۱-۴    فرضیه هاُی تحقیق    ۱۳ ۱-۵    تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق    ۱۳ فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین    ۱۵ ۲-۱ خود    ۱۷ ۲-۲ خودپنداره    ۲۲ ۲-۳ عزت نفس    ۲۶ ۲-۴ عزت نفس و جنسیت    ۳۰ ۲-۵ اثر بخشی     ۳۲ ۲-۶ نقش مدیر در اثر بخشی مدارس    ۳۴ ۲-۷ معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران    ۳۵ ۲-۸ ویژگی هاُی مدیران اثر بخ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله کرج در ارتباطات خانوادگی

دانلود روش تحقیق تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله کرج در ارتباطات خانوادگی

فهرست مطالب خلاصه : پیشگفتار : «فصل اول» طرح تحقیق (کلیات) مقدمه: بیان مسئله: پیشینه تحقیق: استفاده تشخیص آزمون ترسیم خانواده توضیح در خصوص تست ترسیم خانواده تأکید بر ترسیم نقاشی از خانواده(نه خانواده خودش) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: اهداف ویژه: چهارچوب نظری تحقیق: تعاریف واژه ها و تعریف عملیاتی: متغیرهای مربوط به آزمون ترسیم خانواده: ارتباط سازنده ارتباط غیر سازنده منابع این بحث شامل: متغیرهای مربوط به ترسیم آزمون خانواده: ارزنده سازی: ناارزنده ساز...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

دانلود روش تحقیق تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب چکیده مقدمه ۲ فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی ۱ـ بیان مسئله ۷ ۲ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۱ ۳ـ اهداف ۱۴ ۴ـ فرضیه‌های پژوهش ۱۵ ۵ـ متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ۱۶ ۶ـ خلاصه ۱۸ فصل دوم: مرور تحلیل یافته‌ها در زمینه بررسی حاضر ۱ـ مبانی نظری ۲۰ الف افسردگی (مفهوم و نظریه‌های مربوط به آن) روان تحلیل‌گری ۲۲ رفتاری‌نگر ۲۵ شناختی ۳۰ زیست‌شناختی ۳۲ انواع ۳۵ میزان شیوع ۳۶ ب ـ پیشرفت تحصیلی ۳۷ ۲ـ یافته‌های پژوهشی...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق تأثیر روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال

دانلود روش تحقیق تأثیر روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال

  فهرست مطالب – مقدمه …………………………………………………………………………………………………….     ۲ ۱-۲- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………     ۳ ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ...

ادامه مطلب