روش تحقیق

دانلود روش تحقیق هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

دانلود روش تحقیق هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

فهرست مطالب چکیده عنوان هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴ ـ ۸۳ جامعه آماری : جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴ ـ ۸۳ که در مجموع حدود ۱۰۰۳۵ دانش آموز بود و از این تعداد ۵۱۱۲ نفر پسر و ۴۹۲۳ دانش آموز دختر که در سطح ۳۵ مدرسه دخترانه و پسرانه توزیع شده اند. نمونه گروه نمونه ۵۰۰ نفر از دانش آموزان ر...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی

دانلود روش تحقیق مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی

فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت پژوهش هدف پژوهش بیان فرضیه تعاریف عملیاتی واژه ها فصل دوم : پیشینه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق مقدمه تعریف پرخاشگری پرخاشگری از دیدگاه زیست شناسی در مبانی فیزیولوژی آمیگدال و رفتار پرخاشگرانه نقش تستوسترون در پرخاشگری سیناپس های سروتونینی و رفتار پرخاشگرانه پرخاشگری، فیزیولوژی و تیره شناسی پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی اوهام پرخاشگرانه تحول پرخاشگری کنشهای از پیش ساخته پرخاش نسبت به دیگران آدم کشی پ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشکده علوم پایه

دانلود روش تحقیق مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشکده علوم پایه

فهرست مطالب فصل اوّل: ۱- مقدمه ۲ ۲- بیان مسئله ۱۰ ۳- سوالهای پژوهشی ۱۳ ۴- اهداف پژوهش ۱۳ ۵- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۴ ۶- متغیرها و تعاریف مفهومی‌و عملیاتی آنها ۱۵ ۷- خلاصه مباحث مطرح شده ۱۷ فصل دوم: ۸- پیشینه  تحقیق ۱۸ ۹- تاریخچه بهداشت روانی ۱۹ ۱۰- تعریف سلامت روانی و نظریه های شناختی ارائه شده ۴۴ ۱۱-هدف اصلی بهداشت روانی و دیدگاههای روان تحلیلگری و انسانگری در مورد بهداشت روانی ۴۴ الگوی شخصیت سالم از دیدگاه رفتارگرایی ۵۲ ۱۱-الگوی شخصیت سال...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه سلامت روان شاعران در کنار افراد غیر شاعر

دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه سلامت روان شاعران در کنار افراد غیر شاعر

فهرست مطالب چکیده فصل اول-“ابعاد مسئله ی مورد بررسی” مقدمه بیان مسئله اهمیت وضرورت پژوهش اهداف پژوهش سوالات پژوهش فرضیه های پژوهش تعاریف تعریف نظری: تعریف عملیاتی: فصل دوم- “گستره ی نظری مسئله ی مورد بررسی و پژوهش ها” تعاریف سلامت روان ویژگی های افراد دارای سلامت روان سلامت روانی در دوره های مختلف زندگی سلامت روانی براساس دیدگاه های مختلف روانشناسی هدف سلامت روانی عوامل مؤثر بر سلامت روانی اصول سلامت روانی در...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت

دانلود روش تحقیق مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت

فهرست مطالب مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت اهداف پژوهشی سوالات پژوهشی فرضیه های پژوهشی تعریف مفاهیم تعاریف عملیاتی مفاهیم رابطه خدمات دانشگاهی و توسعه ملی تاثیر دانشگاه در توسعه اقتصادی تاثیر دانشگاه در توسعه اجتماعی / سیاسی تاثیر دانشگاه در توسعه فرهنگی رسالت ، وظایف و خدمات دانشگاه اینترنت تاریخچه اینترنت ابزارها و خدمات اینترنت رفتار اطلاع یابی خاستگاه مفهوم اطلاع یابی جست و جوی اطلاعات و ساز و کارهای بهینه سازی آن انتخاب یک بانک...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

دانلود روش تحقیق مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

دانلود روش تحقیق مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران فهرست مطالب فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه     ۱ بیان مسئله     ۳ سوالات پژوهش     ۴ فرضیه‌های پژوهش     ۴ اهداف پژوهش     ۴ اهمیت و ضرورت پژوهش     ۵ تعریف متغیرهای پژوهش     ۶ فصل دوم : پیشینه‌های پژوهش مقدمه     ۷ تعریف ازدواج     ۸ عشق و ازدواج     ۱۰ مقاصد ازدواج     ۱۰ رضایت زناشویی     ۱۱ ۱۲ نکته مهم مربوط به مکمل‌های زناشویی در ازدواج     ۱۲ اشتغال زن  ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

دانلود روش تحقیق مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

دانلود روش تحقیق مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق فهرست فصل اول مقدمه    ۲ بیان مسأله    ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش    ۷ اهداف پژوهش    ۹ گزاره‌های تحقیق (سؤال‌ها / فرضیه‌ها)    ۱۰ معرفی نوع متغیرها و تعاریف عملیاتی    ۱۰ فصل دوم مقدمه    ۱۵ یادگیری از دیدگاه روانشناسی رفتارگرا    ۱۶ یادگیری از دیدگاه روانشناسی شناختی    ۱۸ نظریه رشدشناختی پیاژه    ۲۰ نظریه یادگیری گشتالت    ۲۲ نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی    ۲۳ نظریه پ...

ادامه مطلب