روش تحقیق

دانلود روش تحقیق بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

دانلود روش تحقیق بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

 دانلود روش تحقیق بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه اهداف تحقیق فایده واهمیت تحقیق بیان مساله موضوع تحقیق فرضیه تحقیق تعریف مفاهیم و واژه ها تعریف عملیاتی اضطراب تعریف عملیاتی افسردگی فصل دوم: پیشینه تحقیق تاریخچه اضطراب تاریخچه افسرد گی تعاریف ونظریه های اضطراب تعاریف ونظریه های افسردگی ۱- افسردگی از دیدگاه روان پویایی ۲- افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان ۳- افسردگی ا زدیدگاه شناختی ۴- اف...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی

دانلود روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی

دانلود روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی فهرست مطالب چکیده فصل اول : بیان مسئله بیان مسئله  اهداف تحقیق  اهمیت و ضرورت   سوالات پژوهشی  فصل دوم : پیشینه تحقیق  پیشینه تحقیق  فصل سوم : روش تحقیق   روش تحقیق  فصل چهارم : یافته های تحقیق  پاسخ به سوالات پژوهشی فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری و بحث پیشنهادات  یادداشت ها منابع مورد استفاده  پیوست فهرست جداول  «چکیده» پژوهش حاضر...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیراصولی از دیدگاه دانشجویان

دانلود روش تحقیق بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیراصولی از دیدگاه دانشجویان

دانلود روش تحقیق بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیراصولی از دیدگاه دانشجویان فهرست مطالب پیشگفتار تشکر و قدردانی فصل اول : طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله پژوهش فرضیه پژوهش تعاریف مفاهیم پژوهش متغیرها اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش پیشگفتار ازدواج ازدواج و عوامل موثر بر آن تأثیر سن ازدواج ازدواج یک مبادله اجتماعی است پسران جوان باید هم شان خود زن بگیرند یا هم شأن پدرانشان شناخت مسائل و مشکلات جوانان ...

ادامه مطلب

روش تحقیق بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی

روش تحقیق بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی

دانلود روش تحقیق بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی فهرست مطالب چکیده فصل اول- کلیات مقدمه ۲ بیان مسأله ۵ ضرورت و اهمیت تحقیق ۸ اهداف تحقیق ۱۰ فصل دوم- ادبیات موضوع گفتار یکم- خانواده ۱۲ تعریف خانواده ۱۴ اهمیت خانواده ۱۶ گفتار دوم – آسیبهای خانواده ۱۹ اختلاف خانوادگی ۲۲ خشونت خانوادگی ۲۴ تجاوز جنسی علیه زنان ۲۶ تجاوز جنسی علیه کودکان ۲۹ فقر و انحرافات اجتماعی ۳۰ طلاق و انحراف ۳۶ اثرات اعتیاد والدین بر فر...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

دانلود روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

دانلود روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه فهرست مطالب : چکیده فصل اول : طرح تحقیق ۱-۱ مقدمه ۲-۱ موضوع تحقیق ۳-۱ بیان مساله ۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵-۱ اهداف تحقیق ۶-۱ محدود زمانی و مکانی تحقیق ۷-۱پیشینه تحقیق ۱-۷-۱ تحقیقات داخلی ۲-۷-۱تحقیقات خارجی ۳-۷-۱ جمع بندی نتایج تحقیقات ۸-۱ تعاریف مربوط به هویت ۹-۱ موانع و تنگناهای تحقیق فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری ۱-۲ مقدمه ۲-۲ مباحث نظری ۱-۲-۲ دورکیم ۲-۲-۲ پ...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه منبع کنترل (درونی و بیرونی) با عزت نفس

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه منبع کنترل (درونی و بیرونی) با عزت نفس

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه منبع کنترل (درونی و بیرونی) با عزت نفس فهرست مطالب چکیده تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت پژوهش هدف پژوهش سوالات پژوهش متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها منبع کنترل تعریف عملیاتی عزت نفس پیشینه نظری نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس نظریه جیمز نظریه مید نظریه کولی نظریه روزنبرگ نظریه سالیوان نظریه هورنای نظریه آدلر نظریه راجرز نظریه مزلو نظریه ی آلپورت نظریه ی دیگر روانشناسان عزت نفس و غرور نقش...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین نقاشی و شخصیت کودکان

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین نقاشی و شخصیت کودکان

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین نقاشی و شخصیت کودکان فهرست مطالب چکیده فصل اول بیان مسئله اهداف پژوهش اهمیت پژوهش فرضیه تعاریف عملیاتی الف: تعریف رشد شناختی ب: تست آدمک رنگی سایر فرضیه‎ها فصل اول مقدمه بیان مسئله اهداف پژوهش اهمیت پژوهش فرضیه دلایل ارائه فرضیه متغیرهای تحقیق سایر فرضیه‎ها تعریف واژه‎ها الف- تعریف نظری ب- تعریف عملی ۱- تحول شناختی (رشدشناختی) زمینه تحول شناختی ۲- تست آدمک رنگی چکیده فصل دوم سوابق تحقیق بررسی نقاشی از دیدگاه‎های مختل...

ادامه مطلب