روش تحقیق

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل  فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و کلیات ۱ مقدمه ۲ بیان مسئله ۳ اهداف ویژه تحقیق ۵ سؤالات تحقیق ۶ فرضیات تحقیق فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن ۸ نگاهی به سابقه تاریخی پان ترکیسم در آذربایجان ۹ بحث های نظری درباره مسئله قومیت و ناسیونالیسم قومی ۱۱ مفهموم بندی قومیت و گروههای قومی ۱۲ ظهور و گرایشهای سیاسی در آذربایجان ۱۶ نقش نخب...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل و كودكان مهد كودك

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل و كودكان مهد كودك

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير پدر  و مادر بر خلق خوي كودكان  كه  در م نزل هستند و كودكان مهد كودك فهرست مطالب فصل اول : چارچوب پژوهش 1. 1- چکيده 1. 2- مقدمه 1. 3- بيان مسأله 1. 4- اهميت موضوع 1. 5- هدف پژوهش 1. 6- فرضيه‌هاي پژوهش 1. 7- تعريف عملياتي متغير‌هاي پژوهش فصل دوم : پيشينه‌‌ي تحقيق 2. 1- مقدمه 2. 2- تعريف خلق و خوي 2. 3- پيشينه‌ي نظري 2. 4- مؤلفه‌هاي خلق و خوي 2. 5- انواع خلق و خو 2. 6- ارزيابي خصوصيات خلقي در کودکان نوپا 2...

ادامه مطلب

روش تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس

روش تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس

بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس هدف از پژو.هش حاضر،‌ مطالعه تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان بوده است. تحقیق با شرکت 200 نفر دانش‎آموزان پسر و دختر از هر کدام 100 نفر از بین 4 مدرسه راهنمایی شهرستان ایلام که بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنیها از هر مدرسه 50 نفر بوده است. دانش‎آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاری والدین را همزمان تکمیل کردند. بررسی‎هایی که در ارتبا...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت فهرست مطالب چكيده: فرضيات پژوهش فصل اول: مقدمه: بيان مسئله اهميت و ضرورت پژوهش اهداف تحقيق فرضيه‌هاي اصلي تحقيق: فرضيه هاي فرعي پژوهش: متغيرهاي پژوهش 1- متغير مستقل: 2- متغيرهاي وابسته: 3- متغيرهاي مداخله گر (تعديل كننده): 4-متغيرهاي كنترل: تعريف عملياتي مهارت هاي زندگي: تعريف عملياتي سازگاري اجتماعي: تعريف عملياتي پيش...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير اضطراب در يادگيري دانش آموزان تيزهوش و عادي

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير اضطراب در يادگيري دانش آموزان تيزهوش و عادي

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير اضطراب در يادگيري دانش آموزان تيزهوش و عادي فهرست مطالب فصل اول : طرح تحقیق عنوان – بیان مسئله مقدمه تعریف و بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضيه هاي تحقيق تعاریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش انواع فرضیه ها و متغیرهای تحقیق فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق مقدمه پیشینه نظری انواع اضطراب اضطراب و يادگيري خصوصیات شخصیتي تیزهوشان زيانهاي اضطراب روشهاي درمان اضطراب پيشينه عملياتي تحقيقات داخل كشور فص...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها

دانلود روش تحقیق بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها

دانلود روش تحقیق بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها فهرست مطالب چكيده فصل اول 1 مقدمه 2 بيان مسئله 4 اهميت و ضرورت كار 5 فرضيه تحقيق 5 تعريف نظري 6 تعريف عملياتي 7 فصل دوم سابقه پژوهش 8 استرس و سندرم فرسودگي 9 افسردگي 10 افسردگي زيست – شيميايي 12 افسردگي واكنشي 14 مدل سليه از استرس 16 افسردگي 16 سرزنش خود 17 نوميدي 18 ترحم به خود 19 معضل افسردگي واقعاً تا چه حد جدي است 20 نظريه روانكاوي 21 نظريه...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

دانلود روش تحقیق بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

 دانلود روش تحقیق بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه اهداف تحقیق فایده واهمیت تحقیق بیان مساله موضوع تحقیق فرضیه تحقیق تعریف مفاهیم و واژه ها تعریف عملیاتی اضطراب تعریف عملیاتی افسردگی فصل دوم: پیشینه تحقیق تاریخچه اضطراب تاریخچه افسرد گی تعاریف ونظریه های اضطراب تعاریف ونظریه های افسردگی 1- افسردگی از دیدگاه روان پویایی 2- افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان 3- افسردگی ا زدیدگاه شناختی 4- اف...

ادامه مطلب