استخدامی وزارت نیرو

نمونه سوالات استخدام در وزارت نیرو

نمونه سوالات استخدام در وزارت نیرو

دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو این مجموعه سوالات از کاملترین مجموعه های سوالات استخدامی می باشد . شامل سوالات زیر میباشد که در سال 1395 بروز شده است: (به همراه پاسخنامه می باشد) ۳۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه ۳۵۰ سوال احکام و معارف اسلامی به همراه پاسخنامه ۳۰۰ سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه ۳۵۰ سوال کامپیوتر و مهارت های هفتگانه (ICDL) به همراه پاسخنامه ۴۵۰ سوال دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی به همرا...

ادامه مطلب