طراحی صنعتی

دانلود پروژه روند طراحی جعبه کمکهای اولیه

دانلود پروژه روند طراحی جعبه کمکهای اولیه

روند طراحی جعبه کمکهای اولیه فهرست مطالب پرسشنامه ۶ جعبه کمک های اولیه ۷ نیاز اولیه جعبه کمکهای اولیه : ۸ در مان سرپایی بیمار حادثه دیده ۸ نیاز ثانویه : ۸ لوازم ضروری جعبه کمک های اولیه : ۸ آنالیز محیط و رابطه آن : ۱۰ داروهای مورد نیاز در جعبه کمکهای اولیه در محیط خانه ۱۱ لوازم ضروری جعبه کمکهای اولیه برای محیط ورزشی (فوتبال) ۱۲ در محیط کارگاهی : ۱۳ لوازم ضروری: ۱۴ آنالیز مواد و روش ساخت: ۱۶ آنالیز بازار: ۱۷ در جعبه کمک های اولیه پیشرفته : ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی صنعتی – کالسکه کودک

دانلود پروژه طراحی صنعتی – کالسکه کودک

پروژه طراحی صنعتی – کالسکه کودک مقدمه اگر تصور کنید مجبورید در منزل حبس شوید به خاطر کودکتان ، می توان تصور کنید که بهترین راه حل داشتن یک وسیله برای نگهداری و راه بردن کودک می باشد؛ این وسیله می تواند یک کالسکه باشد . امروزه کالسکه ها مناسب ترین راه و امن ترین ابزار برای بردن کودکان به مکان های مختلف می باشند . کالسکه های متفاوتی در فروشگاهها برای نیاز های خاص و مکان های به خصوص وجود دارد . شما می توانید کالسکه هایی همه کاره ت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طراحی صنعتی میز اتو

دانلود پروژه طراحی صنعتی میز اتو

پروژه طراحی صنعتی میز اتو فهرست مطالب مقدمه ۲ تفسیر مشکل ۳ انتخاب موضوع از بین ۱۰ ۴ جدول انتخاب موضوع ۱۵ شناسایی مشکل ۱۷ مشکات وضع موجود ۱۸ محاسن ۱۹ ایده ها ۲۰ حل نظری ۲۱ بررسی اسانی ۲۲ تاثیر لباس بر شخصیت ۲۲ تاریخجه میز های اتو قدیمی ۲۶ انواع میز های اتو جدید ۲۸ افراد مرتبط با محصول ۳۲ کاربران ۳۴ مسئول خرید ۳۷ عوامل توزیع تا تولید ۳۸ وندالیسم ۳۹ ارگونومی ۴۶ RSI چیست؟ ۵۰ چگونه درست بایستیم؟ ۵۴ وضعیت های مختلف بدن ۵۶ تعریف ایستگاه ک...

ادامه مطلب