علوم پزشکی

دانلود مقاله گریز از سزارین و زایمان بی درد

دانلود مقاله گریز از سزارین و زایمان بی درد

دانلود مقاله گریز از سزارین و زایمان بی درد دانلود مقاله گریز از سزارین و زایمان بی درد  سزارین به عنوان یک پدیده اجتماعی حال حاضر موجب ایجاد مشکلات زیادی برای جامعه پزشکی  ، مادران و اقتصاد جامعه شده است .در این مقاله ضمن تعریف و بررسی علل و اندیکاسیونهای واقعی سزارین به مقایسه سزارین و زایمان طبیعی پرداخته وتاریخچه و عوارض و مزایای هر روش عنوان گردیده است و با توجه به انگیزه اصلی تمایل به سزارین که گریز از درد می باشد روشهای مختل...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بیماران مبتلا به هیپوتیروئید

دانلود مقاله بیماران مبتلا به هیپوتیروئید

دانلود مقاله بیماران مبتلا به هیپوتیروئید مقدمه در سالهای اخیر پیشرفت های دانش پزشکی بسیار چشمگیر بوده این پیشرفت های سریع در عصر تکنولوژی موجب تکامل هر چه بیشتر علم پزشکی و تمامی شاخه های آن شده است. از طرفی افراد تیم پزشکی برای آنکه بتوانند نقش خود را به طور موثرتری ایفا کنند. باید با این تحولات سریع و نتایج آن ها آشنایی پیدا کنند. بی شک پرستاران عضو کلیدی تیم بهداشتی درمانی هستند. انسان های والایی که همیشه می خواهیم به اندازه هر بی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله جمعیت و تنظیم خانواده

دانلود مقاله جمعیت و تنظیم خانواده

دانلود مقاله جمعیت و تنظیم خانواده  مقدمه سالهای سال است که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بامسئله افزایش سریع جمعیت روبرو هستند ، این مسئله مشکلات ناگواری را از نظر اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی متوجه نموده است . به طور کلی دور تسلسلی بین جمعیت وعوامل پیشرفت وجود دارد .در جمعیتهای متناسب درآمد وصنعت بالاست ، امکانات تحصیلی وشغلی مناسب وجود دارد . فقر کم است واین امر کمک می کند که جمعیت روز به روز متناسبتر ومثمرثمرتر باشد وبر عکس در کشورها...

ادامه مطلب

دانلود مقاله قدمت سنگ دستگاه ادراري

دانلود مقاله قدمت سنگ دستگاه ادراري

دانلود مقاله قدمت سنگ دستگاه ادراري پيشگفتار: قدمت سنگ دستگاه ادراري به قدمت انسان است.با وجود رشد تكنيكهاي مدرن مشكل سنگ ادراري هم چنان براي اورولوژيست ها و بيماران باقي مانده است. هم اكنون ميزان شيوع بيماري سنگ ادراري رو به افزايش مي باشد .اين سوال هميشه مطرح بوده است كه سنگ ادراري موجب چه نوع تغييراتي در مخاط ادراري مي شود؟ تا كنون مشخص شده است كه مخاط ادراري در پاسخ به محرك هايي چون سنگ وعفونت دچار پروليفراسيون،متاپلازي و ديس ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله وزوز و اختلالات شنوايي

دانلود مقاله وزوز و اختلالات شنوايي

دانلود مقاله وزوز و اختلالات شنوايي  مقدمه تعاريف مختلفي در مورد وزوز ارائه شده است كه به جهت وسيع بودن تعاريف نمي‌توان مرز مشخصي بين نوع وزوز و منشأ آن قائل شد. به عنوان مثال وزوز و سيتبولي يا منييري يا حلزوني يا وزوز عروقي. در يك تعريف وزوز به دو دسته‌ي subjective , Abjective تقسيم شده است. اين در حالي است كه ممكن است وزوز obj به شكلهاي مختلفي وجود داشته ، فقط توسط بيمار قابل شنيدن باشد، نه آزمايش كننده و به موجب آن يك هم پوشي بي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تعادل و اختلالات آن

دانلود مقاله تعادل و اختلالات آن

تعادل و اختلالات آن فهرست مطالب فصل اول : تعادل و اختلالات آن مقدمه: سازمانبندي رفلكسهاي وضعيتي شرح حال بيمار مبتلا به عم تعادل ارزيابي باليني راه رتفن و تعادل چگونگي راه رفتن و تعادل در ضايعات مناطق مختلف ـ اختلالات حسي ـ اختلالات عضلاني ـ اسكلتي ـ اختلالات مخچه اي ـ اختلالات گانگليون قاعده اي ـ اختلالات كورتكس و مراكز ساب كورتيكال و مادة سفيد فرونتال سالمندي و حفظ تعادل راهبردهاي توانبخشي در بيماران مبتلا به اختلالات راه رفتن فصل دوم: علل نوزو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بهداشت مادران و نوزادان

دانلود پروژه بهداشت مادران و نوزادان

بهداشت مادران و نوزادان فهرست مطالب مراقبتهاي دوران بارداري 5 معاينات فيزيکي 7 تستهاي آزمايشگاهي : 8 ويزيتهاي بعدي 8 اطلاعات subjective : 8 اطلاعات Objective 9 آموزش به مدد جو در ارتباط با مراقبت از خود 10 مراقبت از دندان ها: 12 نوع لباس در زمان حاملگي Clothing 13 مسافرت: 17 توصيه ها: 17 اشتغال  Employment 20 مقاربت : Coitus or Sexual activity 21 تاثير راديوتراپي در حاملگي 23 اهميت آموزشهاي وضع حمل Chidbirth education 23 توصيه هاي غذايي 25 منابع پروتئيني : 26 مشکلات رايج...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري كودكان

دانلود مقاله بررسي ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري كودكان

بررسي ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري كودكان چكيده ميزان آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري كودكان شيوع نسبتا” بالاي عفونت ادراري در كودكان (5ـ3 درصد دختران و 1درصد پسران)و از طرفي عوارض مهم عدم درمان آن موجب مي شود كه به دنبال عوامل مؤثري جهت پيشگيري از آن باشيم كه يكي از عوامل مؤثردر اين زمينه آگاهي مادران از ريسك فاكتورهاي عفونت ادراري در كودكان مي باشد. به اين منظور اين مطالعه با هدف بررسي ميزان آگاهي ما...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ناشنوايي و كم شنوايي

دانلود پروژه ناشنوايي و كم شنوايي

ناشنوايي و كم شنوايي فهرست مطالب ناشنوايي و كم شنوايي    1 تعاريف    1 شدت نقص شنوايي    2 جدول 7-1    4 شدت نقص شنوايي وتاثيرات اموزشي آنها    4 ارتباط نقص شنوايي وسن    5 انواع نقايص شنوايي    6 نقص شنوايي    6 نقايص شنوايي حس –عصبي    7 علل نقايص شنوايي    9 ابتلاي مادر به بيماري روبلا    9 وراثت    10 ناراحتيهاي دوران بارداري وتولد    11 بيماريهاي كودكي    12 ميزان شيوع    14 نيمرخهاي رشد    14 ويژگيها    18 رشد شناختي    18 رشد زبان ...

ادامه مطلب

بهداشت دهان و دندان

بهداشت دهان و دندان

فهرست مطالب پیشگفتار خلاصه مقدمه فصل اول (بهداشت دهان و دندان) پوسیدگی دندان و عوامل مؤثر بر آن راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان جرم دندان چیست؟ بهداشت لب بهداشت لثه بهداشت زبان خشکی دهان بوی بد دهان و علت های آن علل دهانی و دندانی علل عمومی فصل دوم (مسواک وخمیردندان) روش صحیح مسواک زدن روش های نگهداری از مسواک مشخصات و عمل خمیر دندان خمیردندان های درمانی خصوصیات یک خمیردندان خوب دهان شویه ها فصل سوم (نقش مادران و مدارس) نقش مراقبین بهد...

ادامه مطلب