لیست

دانلود مقاله نقدی بر شیطان پرستی

دانلود مقاله نقدی بر شیطان پرستی

نقدی بر شیطان پرستی ماوراء (۱) زمینه پذیرش شیطان یا ملک مقدمه : واقعیت این است که همیشه انسان ها در صدد بودند از رازهای عالم وجود آگاهی یابند تا بتوانند از تاثیر و نقش آنها در زندگی خود بهره گیرند و با ملکوت عالم مأنوس باشند . قرآن نیز انسان ها را به این امر تشویق کرده و فرموده : « اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض … » (۱) و علاوه بر این ، قرآن با تشویق مومنان به تدبر در آیات کتاب خداوند عمیق ترین و دقیق ترین اسرار و سنن واق...

ادامه مطلب

دانلود پروژه دین و دیندارى در جهان معاصر

دانلود پروژه دین و دیندارى در جهان معاصر

دین و دیندارى در جهان معاصر هفت آسمان: آیا نوع و میزان نیاز انسان معاصر به دین نسبت‏به گذشته تغییرى کرده است؟ اگر این نیاز تشدید شده است‏ به کدامین قرائت؟ و نیز چه مؤلفه‏هایى در جهان امروز در این تشدید نیاز مؤثر بوده است؟ استاد: راستش را بخواهید، سؤالتان، به سبب شدت ابهامى که دارد، لااقل براى من، قابل جوابگویى نیست. مثلا، معلوم نیست که منظورتان از لفظ دین، دقیقا، چیست. مى‏دانید که از این لفظ معانى بسیار عدیده‏اى اراده مى‏توان کرد. ممکن است، ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران

دانلود مقاله نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران

نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران طرح مسئله پدیده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی و مکانی ، در اکثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر . مراحل و فرایند نسبتاً مشابهی را طی کرده است . به گونه ای که در این زمینه . نظریه مشهور برینتون در کتاب کالبد شکافی چهار انقلاب (فرانسه ، روسیه ، چین و امریکا) موید نظر فوق است . به عبارت دیگر ، در اکثر انقلابات دیگر مراحلی وجود دارد که بطور متوالی رخ می نمایند . مراحلی که در ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله عدالت اجتماعى در حکومت علوى

دانلود مقاله عدالت اجتماعى در حکومت علوى

عدالت اجتماعى در حکومت علوى بحث عدل از مباحث گسترده و پردامنه در فرهنگ اسلام است، و چرا چنین نباشد که هر چه «هست» وامدار عدل «هستى بخش» است و فراخناى آسمان و محدوده زمین بر پایه عدل قرار گرفته است. «در قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت و از آرمانهاى فردى گرفته تا هدفهاى اجتماعى، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت ا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ارتباط با امام زمان

دانلود پروژه ارتباط با امام زمان

ارتباط با امام زمان فهرست مطالب ارتباط امام زمان ( عج ) درعصر غیبت ۵ دیدار حضرت حجت ( عج ) دردوران غیبت صغری۸ ارتباط با حضرت دردوران غیبت کبری۱۴ دیدگاه نخست : عدم امکان ارتباط۱۷ اشکالات به توقیع۲۲ درمراسم حج دیده نمی شود ۳۹ امتحان شیعیان دردوران غیبت ۴۲ دیدگاه دوم : امکان ارتباط۴۷ دلیلهای امکان ارتباط۵۴ روایات ۵۵ نقد وبررسی۵۷ نتیجه۶۲ اجماع ۶۳ داستانها۶۷ توقیعات شیخ مفید۷۳ نگاهی به حکایات ۷۴ خلاصه ۷۷ مراجع  .. ۸۰ ارتباط با امام زمان (ع...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تعامل با جوانان از منظر اسلام

دانلود مقاله تعامل با جوانان از منظر اسلام

تعامل با جوانان از منظر اسلام مقدمه مدتی است که رسانه های جمعی متفق القول روی مسائلی مانند افزایش ضریب امنیت اجتماعی، مبارزه با مفاسد اجتماعی، مبارزه با بد حجابی، مبارزه با اراذل و اوباش، مانور داده و عملکرد نیروهای انتظامی و امنیتی را بیان می کنند. اگر به عمق و ژرفای قضیه بنگریم مخاطبین این طرح،  همه جوانانی هستند که به عنوان نیروی کارآمد می توانند هر یک چرخی از چرخهای این مملکت را به حرکت در آورند اما … در این مقوله سعی بر ا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ترافیک هوایی وکنترل آن

دانلود پروژه ترافیک هوایی وکنترل آن

ترافیک هوایی وکنترل آن مقدمه: ۱-۱نقطه آغازین پروژه : تجارت بدست آمده در پروژه پیشین طرح کوتاه مدت  MATبرای رفع اتفاقات تعدادی برای گروه تحقیقاتی SPITRAS بوده که اولین پروژه، متخص مشکل ترافیک هوایی وکنترل آن در محدوده فضای فرودگاه درمواقع مساکن اوژانسی در زمان هواپیماربایی درزمان عملیات هایی درداخل محدوده فضای فرودگاه است .در مواقعی که تهدید جدی متوجه هواپیما های عادی است .نتایج حاصل ازاین تحقیق درTAok  ۱-Addendum – ۱۹۹۳ آورده شده است . پروژه ا...

ادامه مطلب