پروژه اقتصاد

دانلود مقاله صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

دانلود مقاله صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

صندوق حمایت از فرصتهای شغلی فهرست مطالب دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی   ۱ ویژگیهای مشارکت مدنی   ۵ کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی   ۷ ۱- مجتمع های مسکونی و تجاری:   ۸ ۲- صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات:   ۸ ۳- بازرگانی داخلی و خارجی:   ۹ ضوابط اعطای تسهیلات   ۱۰ ۱- شرایط متقاضی:   ۱۰ ۲- مدت مشارکت:   ۱۱ ۳- حداکثر سهم‌الشرکه صندوق:   ۱۱ ۴- میزان تسهیلات:   ۱۲ ۵- سود دوران مشارکت:   ۱۲ ۶- واریز ماحصل مشارکت و نحوه محاسب...

ادامه مطلب

دانلود پروژه قرارداد کار و شرایط آن

دانلود پروژه قرارداد کار و شرایط آن

قرارداد کار و شرایط آن فهرست مطالب فصل اول   ۱ تعاریف و مفاهیم   ۱ ماده ۱ . پیمان   ۱ ماده ۲٫ موافقتنامه   ۱ ماده ۳ . شرایط عمومی   ۱ ماده ۴٫ شرایط خصوصی   ۱ ماده ۵ . برنامه زمانی اجرای کار   ۱ ماده ۶٫ کارفرما   ۲ ماده ۷ . پیمانکار   ۲ ماده ۸ . مدیر طرح   ۲ ماده ۱۰ . رئیس کارگاه   ۲ ماده ۱۱ . پیمانکار جزء   ۲ ماده ۱۲ . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه   ۳ ماده ۱۳ . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد فهرست مطالب فصل اول   ۱ کلیات وطرح تحقیق   ۱ مقدمه:   ۲ ۲- بیان موضوع تحقیق   ۷ ۳- اهمیت موضوع تحقیق   ۹ ۱-۳- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها   ۹ ۲-۳- قابلیت کاربرد و نتایج اجرای قانون مذکور   ۹ ۴- فرضیه های تحقیق   ۱۰ ۱-۴- تجدید ارزیابی داراییها   ۱۰ ۲-۴- قانون مالیاتی   ۱۰ ۵- روش تحقیق   ۱۱ ۱-۵- جمع آوری اطلاعات   ۱۱ ۲-۵- روش اثبات:   ۱۲ ۶- محدودیتهای تحقیق   ۱۳ ۷- محتوای تحقیق   ۱۳ ۸-یافته های تحقیق به شک...

ادامه مطلب