پروژه اقتصاد

دانلود مقاله اوپک و منافع ملی

دانلود مقاله اوپک و منافع ملی

اوپک و منافع ملی صورت اولیه مباحث بخشهای سوم و چهارم این گزارش را قبلاً در مقاله­ای۱ برای اولین بار در نشست بین المللی «برخورد اندیشه­ها»۲ با حضور کارشناسان نفت در محل دبیرخانه اوپک در وین ماه مه ۱۹۹۹ مطرح کردم. این مقاله، حاوی همان مباحث با تجدید نظر و نکات دیگری است که در خلال دو سال گذشته در برخی محافل دانشگاهی ارائه شده است. از آقای مهندس ناصر مواهبی از کارشناسان بر جسته نفت، صمیمانه سپاسگذارم که با دقت و حوصله فراوان، متن اولی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اقتصاد آمریکا ونقش آن دراقتصاد جهان

دانلود مقاله اقتصاد آمریکا ونقش آن دراقتصاد جهان

اقتصاد آمریکا ونقش آن دراقتصاد جهان فهرست مطالب اقتصاد آمریکا ونقش آن دراقتصاد جهان  ۱ مقدمه ۴ بحران سه گانه۴ بحران بازار مالی در امریکا۴ دلایل بحران بازار مالی آمریکا و چرایی تاثیر اقتصاد امریکا بر اقتصاد جهان۵ بحران مواد غذایی۹ علل بحران غذایی۹ نقش شرکتهای چند ملیتی۱۱ بحران انرژی۱۴ پیامدهای بحرانهای سه‌گانه اقتصادی۱۵ اقتصاد آمریکا ونقش آن دراقتصاد جهان بدون شک رکود اقتصادی در آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، سایر کشورهای جها...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان

دانلود مقاله بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان

بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان فهرست مطالب بخش اول : بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان’ ۱ روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی.. ۱ روند تحولات بخش صنعت در ایران. ۱۱ سطح کلان. ۱۱ سطح خرد. ۱۶ جدول شماره ۱: سهم (درصد) بخش عمومی و خصوصی در تعداد و ارزش افزوده تولید شده۱۸ تجربه توسعه صنعتی در جهان. ۲۲ تجربه سیاستگذاری صنعتی در کشور. ۲۵ بخش اول : بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اوپک

دانلود مقاله اوپک

آوپک فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه‌ای درباره اوپک از اساس تا تأسیس عملکرد ۲۷ ساله اول اوپک از یک حالت دفاعی به یک حالت تهاجمی آینده سیاسی اوپک اساسنامه سازمان اوپک فهرست منابع و مأخذ « پیشگفتار» مسأله سوخت و انرژی یکی از حیاتی‌ترین مسائل اجتماعی امروز جهان می‌باشد. و موضوع نفت و گاز در مرکز این نیروی حیاتی قرار داشته و دنیای صنعت وابستگی شدیدی به آن دارد. بعضی کشورهای صنعتی برای دسترسی« نفت» طلای سیاه و مشتقات آن روشهای گوناگون اختیار کرده‌ا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

دانلود پروژه اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع فهرست مطالب رقابت در بازار کار   ۱ منابع داخلی و مزیت رقابتی:   ۱ منابع مالی:   ۴ تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:   ۶ نقاط قوت و ضعف داخلی:   ۹ مقدمه:   ۹ رابطه بین واحدهای وظیفه‌ای سازمان:   ۱۱ یکپارچگی استراتژی و فرهنگ:   ۱۱ مدیریت:   ۱۳ مالی/ حسابداری:   ۲۰ فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی   ۲۱ جدول فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی سازمان   ۲۱ مدیریت   ۲۱ بازا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ورشکستگی و اثرات آن

دانلود پروژه ورشکستگی و اثرات آن

ورشکستگی و اثرات آن فهرست مطالب مقدمه:   ۱ کلیات   ۲ بخش اول: تاریخچه ورشکستگی   ۲ الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی   ۲ ب- تاریخچه ورشکستگی در ایران   ۴ بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن   ۷ الف: تعریف ورشکستگی   ۷ ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی   ۸ مبحث اول: تاجر بودن   ۸ مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون   ۱۱ بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین   ۱۱ بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

دانلود پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران فهرست مطالب مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟  ۱ فصل اول: صنعتی شدن و توسعه  ۳ – آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد  ۳ – آیا صنعتی شدن لازم است  ۳ –  معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن  ۴ –  سود و زیان صنعتی شدن  ۵ –  صنعتی شدن و توسعه  ۶ –  راههای تعیین کننده فرایند صنعتی شدن در کشورهای جهان سوم  ۸ –   رشد صنعت و تجارت جهانی  ۱۰ فصل دوم...

ادامه مطلب